XXVI sesja Rady Powiatu Poddębickiego

0
31
views

Informuję, że XXVI sesja Rady Powiatu Poddębickiego zwołana w trybie nadzwyczajnym na dzień 8 grudnia 2020 roku na godz. 12.00, w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w Polsce oraz zaleceniami rządu i służb sanitarnych dotyczącymi przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19, odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w zdalnym trybie obradowania).

Transmisja z obrad będzie dostępna na kanale YouTube.

Proponowany porządek sesji:

  1. Otwarcie XXVI sesji Rady Powiatu Poddębickiego.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Przedstawienie porządku obrad XXVI sesji Rady Powiatu Poddębickiego.
  4. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XVI/94/19 Rady Powiatu w Poddębicach z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Poddębickiego na rok 2020.
  5. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący Rady Powiatu Poddębickiego Sebastian Romanowski

Rozwiń swój biznes z Funduszami Europejskimi! – wybrane formy zwrotnego wsparcia dla przedsiębiorców

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu zaprasza do udziału w bezpłatnym webinarium pn.„Rozwiń swój biznes z Funduszami Europejskimi! – wybrane formy zwrotnego wsparcia dla przedsiębiorców”.

Webinarium odbędzie się 8 grudnia 2020 roku w godz. 10:00 – 10:40.

W przypadku chęci wzięcia udziału w webinarium, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie:
https://rpo.lodzkie.pl/szkolenia-pife/item/4573-webinarium-pn-rozwin-swoj-biznes-z-funduszami-europejskimi-wybrane-formy-zwrotnego-wsparcia-dla-przedsiebiorcow, pod przyciskiem „Weź udział”.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w webinarium decydować będzie kolejność zgłoszeń. Po dokonaniu rejestracji za pomocą formularza zgłoszeniowego zostanie wysłane potwierdzenie udziału w webinarium wraz z technicznymi informacjami na temat sposobu połączenia. Rekrutacja trwa do 04.12.2020 r.

Do skorzystania z webinarium zapraszamy mieszkańców województwa łódzkiego zainteresowanych przedmiotową tematyką.

Program webinarium – pobierz

 

42 rodziny zastępcze otrzymały wsparcie

  „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”- działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9IV: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020”.
W ramach w/w projektu do 42 rodzin zastępczych z terenu powiatu poddębickiego trafiło 47 laptopów, 4 telewizory, 3 kolorowe urządzenia wielofunkcyjne oraz 5 programów dedykowanych dla dzieci z niepełnosprawnością.
Na potrzeby rodzin zastępczych w ramach projektu zostały zakupione również środki ochrony indywidualnej (maseczki, rękawice ochronne jednorazowe, płyn dezynfekujący)
w następującej ilości:

  • maseczki – 1350 szt.
  • rękawiczki – 6750 szt.
  • płyn dezynfekujący – 81 litrów.

Zakupiony dla rodzin zastępczych sprzęt i oprogramowania umożliwi dzieciom przebywającym w rodzinnej pieczy zastępczej wyrównywanie braków szkolnych, podnoszenie kompetencji i organizację czasu wolnego.
Wartość otrzymanych środków finansowych na realizację zadań w ramach w/w projektu stanowi kwotę: 160 665, 00 zł, z czego wydatkowano kwotę 160 585, 00 zł.
Przekazanie rodzinom zastępczym sprzętu wraz z oprogramowaniem oraz środków ochrony indywidualnej odbyło się za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach.

źródło: poddebicki.pl

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ