Zmiany w prawie już od maja. To musisz wiedzieć

0
18
views

Spółki komandytowe zostaną objęte CIT, mandaty za wykroczenia skarbowe wzrosną kilkukrotnie, a za autostrady będziemy płacić, korzystając z nowego systemu poboru opłat. Sprawdźcie, jakie zmiany czekają nas od 1 maja.

Od maja wchodzi w życie kilka znaczących zmian w prawie. Większość z nich dotyczy przedsiębiorców – czeka ich kilka podwyżek. Ale możemy też spodziewać się zmian które – choćby pośrednio – dotyczą nas wszystkich.

Spółki komandytowe objęte CIT

Jedną z najważniejszych nowości jest objęcie spółek komandytowych podatkiem CIT. Zmiana dotyczy wszystkich spółek komandytowych, niezależnie od skali i rodzaju prowadzonej działalności, struktury własnościowej czy też statusu wspólników.

Dla firm oznacza to konieczność zapłaty podatku dwukrotnie: od dochodów spółki komandytowej – 19 lub 9 proc. CIT (w przypadku małych podatników o przychodach do 2 mln euro rocznie) oraz od dochodów wspólników – jeśli są osobami fizycznymi, będzie to 19 proc. PIT lub 17 i 32 proc. według skali.

Dotychczas spółki komandytowe nie były podatnikami CIT. Podatek od dochodów z udziałów w spółce rozliczali wspólnicy. Wspólnik będący osobą fizyczną płacił zwykle 19 proc. podatku.

Ministerstwo Finansów przypomina, że przepisy przewidują zwolnienie dla komandytariuszy będących osobami fizycznymi. Zwolnione będzie 50 proc. ich przychodów z tytułu udziału w spółce, ale nie więcej niż 60 tys. zł.

Mandaty skarbowe mocno w górę

Od maja wchodzą też w życie zapisy noweli ustawy o podatku akcyzowym. Dzięki tym regulacjom od przyszłego roku przedsiębiorcy mają składać deklaracje elektroniczne w zakresie akcyzy, co umożliwi automatyczną weryfikację i szybsze wykrycie firm dokonujących nadużyć, a w przypadku uczciwych przedsiębiorców – szybsze wydawanie decyzji.

Ustawa ważna jest jednak dla każdego przedsiębiorcy. Podniesiono w niej wysokość mandatów karnych skarbowych za wykroczenia z dwu- do pięciokrotności minimalnego wynagrodzenia. To oznacza, że maksymalna kwota mandatu urośnie z 5,6 tys. zł aż do 14 tys. zł.

Co ważne, maksymalna wysokość mandatu będzie ulegała zmianie po każdym podniesieniu płacy minimalnej. Rząd tłumaczył tę zmianę koniecznością odciążenia sądów w sprawach o wykroczenia skarbowe. Urzędnicy częściej będą mogli wystawiać wysokie mandaty, zamiast kierować sprawę do sądu.

– Zmieniany przepis bardzo dotkliwie zwiększa wysokość grzywny, a to nie wszystko. Daje uprawnienia organom do wymierzania mandatów bez konieczności występowania do sądu. Finalnie oznacza to nałożenie kolejnych, dodatkowych obowiązków administracyjnych dla przedsiębiorców z sektora MŚP, których należy w tym momencie wspierać i ratować, a nie nakładać kolejne utrudnienia – apelował w trakcie prac nad przepisami Rzecznik MŚP Adam Abramowicz.

ZUS idzie na walkę z nieuczciwą nieobecnością w pracy

Pracodawcy od maja będę mieli dodatkowy obowiązek. Przy zgłaszaniu do ubezpieczeń społecznych nowego pracownika lub zleceniobiorcy będą musieli wpisać dodatkowo kod wykonywanego przez niego zawodu. Zaktualizowane wzory druków ZUS ZUA i ZUS ZZA zaczną obowiązywać w ZUS 16 maja.

Będą one zawierały 6-cyfrowy kod zawodu. W uzasadnieniu do nowych wytycznych czytamy, że wykonywany zawód jest „informacją niezbędną do przeprowadzenia analizy przyczyn absencji chorobowych w danej grupie zawodowej oraz wnikliwszej analizy orzekanego stopnia niezdolności do pracy w korelacji z wiekiem i wykonywanym zawodem”.

Nowy sposób pobierania opłat za drogi

W maju zmiany czekają też kierowców. Wystartuje strona internetowa systemu i rejestracja użytkowników e-TOLL. To nowy system poboru opłat za przejazd drogami krajowymi, który zastąpi viaTOLL. Umożliwi obsługę online bez konieczności wizyty w punkcie obsługi i podpisywania umowy.

Po rejestracji w systemie użytkownicy będą mieć bieżący wgląd w historię opłat i możliwość zarządzania swoim kontem przez internet. Sam system ma zacząć w pełni działać od czerwca.

źródło: money.pl

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ