V Seminarium Spycimierskie: znane i ukryte skarby Spycimierza i Uniejowa

0
38
views

Zbliża się kolejne spotkanie reprezentantów świata nauki i kultury, społeczności parafialnej oraz przedstawicieli samorządu gminy Uniejów, skupionych wokół projektu pn. „Procesja Bożego Ciała z tradycją kwietnych dywanów w Spycimierzu w kontekście krajobrazu kulturowo-przyrodniczego”, dofinansowanego przez Ministra Kultury.

W najbliższy weekend, 22-23 października, uczestnicy V Seminarium Spycimierskiego podzielą się wiedzą i obserwacjami z badań na temat „Znanych i ukrytych skarbów Spycimierza i Uniejowa”. Wydarzenie rozpocznie się w piątek, w samo południe, w siedzibie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Uniejowie. Zaproszeni Goście w krótkich wystąpieniach przedstawią materialne, niematerialne oraz przyrodnicze atuty okolic Uniejowa i Spycimierza, a następnie je omówią, w kontekście współtworzenia krajobrazu kulturowo – historyczno – przyrodniczego. Wnioski z tak powstałej debaty pomogą w opracowaniu ścieżki edukacyjnej, materiałów informacyjnych i edukacyjnych.

Z kolei, na godzinę 15.00 zaplanowane jest spotkanie, które przyjmie formę okrągłego stołu. Program wystąpień w tej części seminaryjnej prezentuje się następująco:

  1. Wpis na Listę Reprezentatywną Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Ludzkości UNESCO. Ostatnie informacje z Paryża – Joanna Cicha-Kuczyńska, Radca Ministra.
  2. Tradycja spycimierska dobrą praktyką nowego podejścia do dziedzictwa kultury – Andrzej Szoszkiewicz (wprowadzenie), prof. Katarzyna Smyk (komentarz).
  3. Trzy lata badań naukowych. Gdzie jesteśmy? Czy potrzebne są kolejne? – Beata Szymczak (wprowadzenie), prof. Bogdan Włodarczyk, prof. Katarzyna Smyk, Tomasz Wójcik, prof. Marek Sak (komentarz).
  4. Spycimierskie Archiwum Społeczne – wnioski z pierwszego etapu prac – dr Arkadiusz Jełowicki, dr Jędrzej Kałużny.
  5. Podstawy programu edukacyjnego Centrum Spycimierskie Boże Ciało – wnioski z pierwszego etapu prac – dr Jędrzej Kałużny.
  6. Ścieżka edukacyjna po Spycimierz – Uniejów – wybór miejsc na trasie ścieżki – Jacek Janowski, Tomasz Wójcik, Andrzej Szoszkiewicz

 

W sobotę, 23 października, w ramach drugiego dnia Seminarium, w sali OSP w Spycimierzu odbędą się warsztaty dla mieszkańców parafii. Pierwsze, na temat wniosków  z badań geograficzno-przestrzennych, przeprowadzonych w 2021 roku, poprowadzi dr hab. Bogdan Włodarczyk, profesor Uniwersytetu Łódzkiego. Z kolei wnioski z badań etnologicznych, również przeprowadzonych w bieżącym roku, zaprezentuje dr hab. Katarzyna Smyk, profesor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W dalszej kolejności, raport z badań historycznych omówi zebranym Tomasz Wójcik, historyk i regionalista, a także przewodniczący Rady Miejskiej. Ostatnie warsztaty tego dnia: na temat rynków dziedzictwa, przemysłów kreatywnych, społecznego i ekonomicznego potencjału dziedzictwa kulturowego i przedsiębiorczości lokalnej w aspekcie zarzadzania dziedzictwem poprowadzi Anna Kozioł, specjalista ds. Zarządzania Dziedzictwem w Narodowym Instytucie Dziedzictwa. Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców z terenu parafii Spycimierz w sobotę (23.10) do sali OSP na godzinę 10.00!

Relację z IV Seminarium Spycimierskiego, które odbyło się na początku września, znajdą Państwo pod linkiem: Procesja Bożego Ciała z tradycją kwietnych dywanów w Spycimierzu w kontekście krajobrazu kulturowo-przyrodniczego.

(MB)


Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz z budżetu Gminy Uniejów.

 

Dofinansowanie na przebudowę przejścia dla pieszych

Gmina Uniejów otrzymała dofinansowanie z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. Pozyskane środki w kwocie 33 352,00 zł przeznaczone zostaną na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych.

 

Mowa o przejściu znajdującym się na ul. Bogumiła zlokalizowanym na czterowlotowym skrzyżowaniu ulic gminnych, tj. ul. Bł. Bogumiła, ul. Ogrodowej oraz drogi powiatowej, ul. Tureckiej.

Przejście obsługuje ruch pieszych do Urzędu Miasta, dworca PKS, budynku OSP, kompleksu Termalno – basenowego, apteki, szkoły.

W ramach zadania zaplanowano wyposażenie przejścia w dodatkowe oświetlenie w postaci dwóch lamp zasilanych z istniejącej sieci energetycznej. Dodatkowo na dojściu do przejścia, po obu stronach chodnika zamontowane zostaną płytki sygnalizowane dla niewidomych. Ponadto, na ulicy Bł. Bogumiła od strony wschodniej zostanie zamontowany próg zwalniający dla spowolnienia ruchu kołowego. Zostanie równie wykonane oznakowanie poziome w postaci linii oraz ustawione zostaną znaki pionowe.

Realizacja projektu ma na celu zwiększenie poczucia bezpieczeństwa wśród społeczności lokalnej, bezpieczeństwa najmłodszych uczestników ruchu drogowego, którzy uczęszczają na baseny, obiekty sportowe, na plażę, czy choćby spacerują i jeżdżą rowerami po parku.

Dzięki przebudowie przejścia piesi będą mieć zapewnioną widoczność, przejście będzie dobrze rozpoznawalne i dostrzegane przez kierowców.

Szacowana wartość inwestycji wynosi około 42 tys. zł.

A.Ow.

 

Startuje wypłata zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich oraz płatności obszarowych z PROW

 

18 października Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczyna wypłatę zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich i płatności obszarowych z PROW za 2021 rok. Już w pierwszym dniu ARiMR planuje wypłacić blisko 500 mln zł, które trafią na konta bankowe ok. 74 tys. rolników.

Zaliczki będą wypłacane na najwyższym dopuszczonym w UE poziomie i w przypadku dopłat bezpośrednich wyniosą 70 proc., a w przypadku płatności obszarowych – 85 proc. należnych dopłat.

Agencja wszelkie środki przekazuje wyłącznie na konta, które zostały wskazane przez rolników we wnioskach o wpis do ewidencji producentów. Bardzo ważne jest zatem, by numery rachunków były aktualne. Zachęcamy rolników oczekujących na wypłatę zaliczek, aby sprawdzili, czy ARiMR posiada właściwe dane w tym zakresie. Jeżeli numer konta będzie nieaktywny, pieniądze wrócą do Agencji. Wszelkie zmiany dotyczące numeru rachunku należy zgłaszać do biur powiatowych ARiMR.

Wypłata zaliczek potrwa do końca listopada, natomiast od 1 grudnia br. rozpocznie się przekazywanie pozostałych kwot dopłat bezpośrednich oraz płatności obszarowych z PROW.

W tegorocznej kampanii wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich złożyło ok. 1,3 mln rolników, a koperta finansowa przeznaczona na ich realizację wynosi 15,63 mld złotych. Natomiast cały budżet na płatności obszarowe z PROW za 2021 r. wynosi nieco ponad 3 mld zł.

źródło: Gmina Uniejów

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ