Obserwuj nas na Facebook

Powiatowy Konkurs Przedmiotowy pod patronetem Starosty Poddębickiego

Liceum Ogólnokształcące zaprasza uczniów klas ósmych szkół podstawowych powiatu poddębickiego do udziału w Powiatowych Konkursach przedmiotowych pod patronatem Starosty Powiatu Poddębickiego.

Ósmoklasiści, możecie zmierzyć się z swoimi rówieśnikami i sprawdzić swoje umiejętności  z przedmiotów matematyczno – fizyczno – informatycznych, przyrodniczych, humanistycznych oraz języków obcych. Wszystkie konkursy mają dwa etapy (szkolny i finałowy) i prowadzone są online!

Konkurs realizowany jest w 4 blokach przedmiotów do wyboru:

– matematyczno – fizyczno-informatycznym  (matematyka, fizyka, informatyka)

– przyrodniczym (biologia, chemia, geografia)

– humanistycznym (język polski, historia, WOS)

– języka obcego (język angielski, język niemiecki)

Harmonogram konkursu

  • Zgłoszenie szkoły do udziału w konkursie – do 14 kwietnia (poprzez formularz zgłoszeniowy – do pobrania do przesłania na adres szkoły, tj. liceum@lo-poddebice.pl)
  • Etap szkolny – 19 kwietnia 2021 roku
  • Etap finałowy – 24 maja 2021 rok

Szczegółowe informacje: http://lo-poddebice.pl/powiatowe-konkursy-przedmiotowe/

2021_04_12_konkurs_lo.jpg

 

 

Grant na walkę z epidemią Covid-19 dla Domu Pomocy Społecznej w Gostkowie

   W dniu 1 kwietnia 2021 r. Pani Małgorzata Komajda – Starosta Poddębicki i Pan Piotr Majer – Wicestarosta, przy kontrasygnacie Pani Jadwigi Zagozdy – Skarbnika Powiatu, w imieniu Powiatu Poddębickiego podpisali z Województwem Łódzkim umowę  o udzielenie grantu na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią  COVID-19 w ramach projektu pn. Łódzkie pomaga nr: POWR.02.08.00-00-0102/20, finansowanego  ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji POWER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Pozyskane środki w wysokości  128 977,62 zł  trafią do Domu Pomocy Społecznej w Gostkowie z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej.

Celem projektu jest łagodzenie skutków pandemii oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom dla osób znajdujących się w grupie ryzyka, w szczególności zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa epidemicznego pensjonariuszy i kadry Domów Pomocy Społecznej, zlokalizowanych na terenie województwa łódzkiego oraz zapobieganie rozprzestrzenianiu się COVID-19 w instytucjach opiekuńczych, poprzez udzielenie grantów podmiotom prowadzącym zarejestrowane na terenie województwa łódzkiego DPS.

 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza do udziału w XVIII Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Oddział Regionalny KRUS w Łodzi wraz ze współorganizatorami zaprasza wszystkich właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVIII edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Konkurs uzyskał Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Konkurs jest jednym z wielu działań prewencyjnych prowadzonych przez Kasę na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych rolników. Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym oraz rozpowszechnianie informacji dotyczących zapobiegania wypadkom przy pracy rolniczej i rolniczym chorobom zawodowym. Udział w Konkursie mogą brać zarówno duże, jak i małe gospodarstwa rolne. Warunkiem jest by przynajmniej jeden z właścicieli podlegał ubezpieczeniu społecznemu w KRUS.

Właściciele zgłaszanych gospodarstw mają okazję do zaprezentowania swoich warsztatów pracy i osiągnięć zawodowych, zdobycia cennych nagród, a także poddania gospodarstwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, który przeprowadzą komisje konkursowe. Podczas eliminacji sprawdzą one, czy zasady ochrony zdrowia i życia są stosowane w ocenianym gospodarstwie, a także czy wyeliminowane są w nim zagrożenia wypadkowe.

W skład wojewódzkiej komisji konkursowej wejdą specjaliści z zakresu bhp w rolnictwie reprezentujący Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Państwową Inspekcję Pracy, Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Izbę Rolniczą Województwa Łódzkiego, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa i inne instytucje działające w środowisku wiejskim. Zastosowanie się do  rad przedstawicieli komisji przyczynia się do wyeliminowania wielu zagrożeń, a tym samym do zmniejszenia ryzyka wypadków i chorób zawodowych rolników oraz ich rodzin.

W siedemnastu dotychczasowych edycjach konkursu udział wzięło ponad 20 tysięcy gospodarstw indywidualnych. Pragniemy przypomnieć, że laureatami ogólnopolskimi poprzedniej edycji konkursu zostali państwo Anna i Mariusz Chrzanowscy z Nowego Chodnowa w województwie łódzkim. Nagrodą główną był ciągnik rolniczy.

Zgłoszenia przyjmowane są do 23 kwietnia we wszystkich jednostkach organizacyjnych KRUS w województwie łódzkim. Więcej informacji pod numerami telefonów: (42) 665 07 13, (43) 823 93 10 lub (44) 725 64 16.

logo_bgr_2021.jpg

źródło: poddebicki.pl

 

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz także

Piłkarska reprezentacja kobiet trenowała w Uniejowie

Do czwartku 10.07.2024 w Uzdrowisku Termalnym odbywało się zgrupowanie Reprezentacji Kobiet w piłce nożnej w ramach przygotowań do Euro 2025. W powołanej kadrze nie mogło zabraknąć Ewy Pajor. Zawodniczki Niny Palaton trenowały przez cztery dni na kompleksie boisk im. Włodzimierza

Wakacyjna oferta naszego partnera

Bezpieczeństwo jest najważniejsze podczas wakacyjnych wyjazdów. Partner Łódzkiego Związku Piłki Nożnej – Kahlenberg Services przygotował nową ofertę dotyczącą obozów piłkarskich – zarówno tych krajowych, jak i zagranicznych. Zachęcamy się do

PJS: Klasyfikacje klas A

Publikujemy klasyfikację Pro Junior System we wszystkich grupach klasy A za sezon 2023/2024. Zgodnie z regulaminem (punkt 4) – w sytuacji, gdy drużyny jednego klubu uczestniczą w rozgrywkach Ekstraklasy, I

PJS: Klasyfikacje klas okręgowych

Przedstawiamy klasyfikację Pro Junior System za sezon 2023/2024 w klasach okręgowych jak i listę klubów, które otrzymają nagrody finansowe. Zgodnie z regulaminem (punkt 4) – w sytuacji, gdy drużyny jednego