Plac Bogumiła w ferworze prac

0
41
views

Skarpa wzdłuż rzeki Warty, znajdująca się naprzeciwko biblioteki wciąż jeszcze przypomina rozkopany plac budowy, a jednak najważniejsze i najbardziej czasochłonne prace już zostały wykonane. Jak zapewnia wykonawca, od teraz z każdym dniem plac coraz bardziej będzie nabierał swoich właściwych kształtów.

 

Metamorfoza zaniedbanej skarpy w Uniejowie rozpoczęła się w kwietniu br. Po tym jak, ogrodzono i zabezpieczono teren budowy, na plac wjechał ciężki sprzęt, który dosłownie i w przenośni przygotował grunt pod dalsze roboty budowlane, a w szczególności pod budowę niecek ziemnych, które docelowo zostaną wypełnione wodą i stworzą fontannę połączoną z kaskadowo płynąco wodą.
Zaglądając obecnie teren budowy można odnieść złudne wrażenie, że od tamtego czasu niewiele się zmieniło, a jednak postęp prac jest ogromny. Zrealizowano już niemal w całości wszystkie prace podziemne, takie jak: rozprowadzenie okablowania instalacji elektrycznej do oświetlenia terenu czy instalacja wodno-kanalizacyjna do obsługi fontanny. W tym ostatnim przypadku pozostał jeszcze montaż urządzeń pompowych i sterowania.

W centralnej części placu stanęły też żelbetowe niecki pod fontannę.

Budowa zbiorników była najbardziej czasochłonnym etapem naszych prac wynikających z technologii wykonania. Nie mogliśmy ich wykonać jednocześnie, tylko po kolei w układzie kaskadowym, od najniższego do najwyższego. Konstrukcja pochłonęła 93 metry sześcienne betonu, a jej realizacja zajęła 2,5 miesiąca – mówi Sebastian Wieteska, kierownik budowy.

Z terenu wyłaniają się też równolegle położone odcinki betonu. To fundamenty pod przyszłe mostki, którymi będzie można przekraczać korytko płynącej kaskadowo strugi.

Na chwilę obecną trwa budowa tzw. murów gabionowych, a więc koszy wykonanych ze zgrzewanej siatki stalowej i wypełnionej kruszywem. Mają one pełnić funkcję muru oporowego dla skarpy i tarasów ziemnych, a dodatkowo posiadają swój naturalny walor estetyczny.

Ten etap pracy również jest czasochłonny, z uwagi na fakt, że jest to praca całkowicie ręczna i przypomina trochę układanie nieforemnych puzzli. Gdy zostaną już wykonane mury, będziemy mogli przejść do stopni granitowych. Czeka nas jeszcze dużo pracy, ale jeśli chodzi o stopień zaawansowania, to co kluczowe, jest już w większości za nami – dodaje pan Wieteska.

Przypominamy, że zakres prac przewidzianych w zadaniu inwestycyjnym obejmuje budowę:
• fontanny połączonej z kaskadowo płynącą wodą
• ciągów schodów z obu stron kaskady wodnej,
• tarasów ziemnych na pozostałej powierzchni działki,
• ścieżki wplecionej w tarasy ziemne.
Całość stworzy kompozycję przestrzenno-widokową schodzącą kaskadami do pasażu pieszego nad wodą. Dopełnieniem inwestycji będą elementy małej architektury oraz nasadzenia, w tym krzewy winorośli.

Już dziś wiadomo, że wykonawca nie zdąży ukończyć zadania, które według pierwotnego założenia miało zbiegać się z końcem wakacji.

Pojawiły się pewne czynniki spowalniające postęp robót, często niezależne od nas. Dajmy na to, w czasie burzy, z 8 na 9 lipca, doszło do rozmycia terenu przez wody opadowe, co spowodowało opóźnienie o około 2 tygodnie. To duża strata, gdyż prace, które teraz zaczynamy, powinny być już wykonane. Do tego należy dodać specyfikę ukształtowania terenu, która sama w sobie powoduje utrudnienia i ma zasadniczy wpływ na realizację zadania. Jednak od samego początku mieliśmy tego świadomość i wiedzieliśmy, z czym przyszło nam się zmierzyć. Sadzę, że do końca września wszystko powinno być ukończone, ale wtedy pozostaną procedury odbiorowe: starty próbne, uruchomienia, próby eksploatacyjne itp., które mogą też potrwać – reasumuje kierownik budowy.

Realizowane zadanie należy do jednego z priorytetowych elementów strategii przestrzennej władz Uniejowa, stawiających sobie za cel zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta poprzez zagospodarowanie zaniedbanych terenów wzdłuż brzegów rzeki Warty i tym samym poprawę stanu zdrowia mieszkańców oraz zwiększenie atrakcyjności miejscowości przyciągającej coraz więcej turystów.

W drodze rozstrzygniętego postępowania przetargowego i podpisanej umowy, wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska i Melioracji „EKOMEL” S.A. z Poddębic. Realizuje ono inwestycję na kwotę 1 979 632,22 zł. Na zagospodarowanie terenu wzdłuż Warty gmina Uniejów pozyskała dofinansowanie w wysokości 6,5 mln zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dzięki inwestycji Uniejów wzbogaci się o kolejną atrakcję, miejsce rekreacji, które bez wątpienia odmieni tę część miasta, stanie się kolejnym elementem infrastruktury turystycznej, przyciągającym Gości i zachęcającym do interakcji społecznych i odpoczynku. Do tego w spójnej kompozycji z powstającymi tuż obok bulwarami.

A.Ow.

 

 

Rozpoczynają się prace nad budową kanalizacji deszczowej w ul. Długiej

Drugi przetarg na budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Długiej przyniósł pożądany efekt – wykonawca zadania został wybrany i jak widać na załączonych fotografiach, już przystąpił do działania.

Na miejscu, gdzie wkrótce zamontowana zostanie kanalizacja, pojawił się samochód dostarczający potrzebne do tego celu elementy. Jest też ciężki sprzęt, niezbędny do przetransportowania betonowych kręgów i pokryw w wyznaczone lokalizacje.

Zaprojektowana sieć kanalizacji deszczowej grawitacyjnej DN500 PP SN8 o długości 480,62mb będzie miała na celu odprowadzanie wód deszczowych z ul. Długiej w Uniejowie. Budowana sieć kanalizacji deszczowej grawitacyjnej zostanie włączona do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej poprzez studnię zlokalizowaną przy ul. Targowej. Sieć kanalizacji deszczowej będzie prowadzona częściowo w pasie jezdni ul. Targowej, a częściowo przez teren działki, która stanowi drogę wewnętrzną niezbędną do obsługi komunikacji nowo powstającego osiedla.

Aby możliwe było włączenie nowego kolektora do istniejącego już systemu, wykonawca musi oczyścić wszystkie studnie kanalizacji deszczowej oraz sprawdzić poprawność działania separatora, a ponadto dokonać jego konserwacji.

Robotami budowlanymi nad stworzeniem kanalizacji deszczowej w ul. Długiej zajmuje się Lider konsorcjum: „EVECO” Ewa Peraj z Łodzi wraz z członkiem konsorcjum: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe EKOINŻBUD Piotr Peraj z Uniejowa, które złożyło najkorzystniejszą ofertę w przetargu.

Firma na wykonanie zadania ma trzy miesiące.

 

Na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Długiej gmina Uniejów otrzymała od Wojewody Łódzkiego dofinansowanie w wysokości 277 276,00 zł ze środków budżetu państwa. Obejmuje ono realizację zadań własnych związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska, zgodnie z ustawą o gminach uzdrowiskowych.

A.Ol.

 

źródło: Gmina Uniejów

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ