Ogólnopolski policyjny dzień noszenia odblasków z poddębicką policją – POSZUKIWANY LISTEM GOŃCZYM

0
13
views

1 października 2023 roku na terenie całe kraju obchodzony był dzień odblasków, rozpoczynający policyjną kampanię „Świeć przykładem”. Z tej okazji funkcjonariusze poddębickiej komendy przeprowadzili akcję profilaktyczną przypominającą o obowiązku posiadania przez pieszych elementów odblaskowych.

Do działań promujących bezpieczeństwo na drodze włączyli się poddębiccy policjanci, którzy rozdawali mieszkańcom miasta i powiatu odblaskowe breloczki.
Celem takich działań jest zachęcenie jak największej liczby pieszych do korzystania z elementów odblaskowych, nie tylko po zmroku poza obszarem zabudowanym, ale również w obszarze zabudowanym na nieoświetlonych lub słabo oświetlonych odcinkach dróg.
W okresie jesienno – zimowym najbardziej zagrożoną grupą uczestników ruchu drogowego są piesi. Ciemne ubrania ograniczają ich widoczność, dlatego też poddębiccy policjanci zarówno w codziennej służbie jak i podczas działań profilaktyczno – edukacyjnych przypominają o obowiązku posiadania elementów odblaskowych.
Jest to prawny obowiązek, zgodnie z artykułem 11 ust. 4a Ustawy Prawo o ruchu drogowym – pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku.
Elementami odblaskowymi mogą być przedmioty doczepiane do ubrania, opaski, kamizelki oraz smycze. Ważne jest ich umieszczenie: odblaski zaleca się umieszczać na wysokości kolan, dłoni, w okolicy środka klatki piersiowej i pleców – wówczas będziemy mieli pewność, że są dobrze widoczne dla innych uczestników ruchu drogowego.
Warto przypomnieć, że po zmroku pieszy ubrany w ciemny strój jest widziany przez kierującego pojazdem z odległości około 30 metrów. Natomiast osoba piesza, mająca na sobie elementy odblaskowe, staje się widoczna nawet z odległości 150 metrów, co pozwala kierowcy wyhamować i bezpiecznie ją ominąć.
Nośmy odblaski, bo mogą uratować życie!
sierżant Alicja Bartczak

 

Sebastian Majtczak poszukiwany listem gończym

Policjanci z VI Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi poszukują Sebastiana Majtczaka, lat 32, ostatnio zamieszkałego w Łodzi. Poszukiwany na podstawie listu gończego Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim. Poszukiwany za przestępstwo z art. 177 par 2 KK.

Ważne informacje!!

Wszystkie osoby, które mają informacje na temat miejsca pobytu poszukiwanego, proszone są o kontakt z VI KP KMP w Łodzi ul. Wysoka 45 lub kontakt tel.+48 47 841 13 00;+48 47 841 13 01 (całodobowo) tel. +48 47 841 69 43 (czynny od 8.00 do 16.00) lub najbliższą jednostką policji.

Numer alarmowy 112.

 

Doborowy Czwartek – wstąp w nasze szeregi

W każdy pierwszy czwartek miesiąca w godzinach od 14:00 do 16:00 zainteresowani wstąpieniem w policyjne szeregi, podczas wizyty w jednostce, mają możliwość rozwiać swoje wątpliwości lub w przypadku podjęcia decyzji, złożyć stosowne dokumenty. Ponadto od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 można kontaktować się telefonicznie z Zespołem Kadr i Szkolenia pod numerem telefonu: 47 845-22-48 lub 47 845-22-49. Udzielimy wszelkich niezbędnych informacji. Zapraszamy!

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:
– obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;
– który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
– korzystający z pełni praw publicznych;
– posiadający  co  najmniej  średnie  wykształcenie;
– posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych  szczególnej   dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;
– dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie  informacji niejawnych.

Co daje Ci służba w Policji:
– stabilne zatrudnienie;
– możliwość uzyskania praw emerytalnych po przepracowaniu 25 lat;
– uzyskanie tytułu licencjata lub magistra podejmując studia w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie (tryb stacjonarny lub niestacjonarny) na jednym z oferowanych kierunków: bezpieczeństwo wewnętrzne, kryminologia, zarządzanie, informatyka;
– adekwatnie do zainteresowań i realizowanych zadań uczestnictwo w kursach specjalistycznych (oferta obejmuje ponad 100 różnego rodzaju kursów) na przykład: minersko-pirotechniczny, doskonalących technikę prowadzenia pojazdu, taktyki i techniki przesłuchania, analizy kryminalnej, cyberprzestępczości;
– uczestnictwo w kursach językowych np. z języka angielskiego, języka rosyjskiego;
– uzyskanie nowych uprawnień i kwalifikacji: tytuł ratownika, uprawnienia stermotorzysty, uprawnienia instruktora taktyki i techniki interwencji,  prawo jazdy kategorii D, uprawnienia SEP, uprawnienia obsługi „dronów” i wiele innych.

SKŁADANIE DOKUMENTÓW JEST MOŻLIWE PRZEZ CAŁY ROK!
Postępowanie kwalifikacyjne rozpoczyna się z chwilą złożenia przez kandydata do służby w Policji następujących dokumentów:
– podanie do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi przyjęcie do służby w Policji;
– wypełniony kwestionariusz osobowy (część A i B)
– dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu), w przypadku wystawienia tych dokumentów w językach obcych – ich tłumaczenie;
– kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby (oryginały dokumentów do wglądu), jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub służbie;
– książeczka wojskowa zawierającą wpis potwierdzający odbycie  zasadniczej służby wojskowej lub przeniesienie do rezerwy
UWAGA: kandydaci do służby w Policji zgłaszający się z wyżej wymienionymi dokumentami  powinni legitymować się dokumentem potwierdzającym tożsamość.

TERMINY PRZYJĘĆ DO SŁUŻBY TO DATY, OBOWIĄZUJĄCE KANDYDATÓW, KTÓRZY UKOŃCZYLI CAŁE POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE I PO ZALICZENIU WSZYSTKICH ETAPÓW REKRUTACJI SĄ UMIESZCZENI NA LISTACH RANKINGOWYCH!
Terminy na 2023 rok
•    27 lutego;
•    5 maja;
•    3 lipca;
•    23 sierpnia;
•    27 października;
•    28 grudnia

GDZIE MOŻESZ ZŁOŻYĆ DOKUMENTY REKRUTACYJNE?
•    KOMENDZIE WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W ŁODZI (dokumenty rekrutacyjne można złożyć w dogodnym i wybranym przez siebie terminie od poniedziałku do piątku w godzinach 09.00-15.00);
•    ZESPOLE KADR I SZKOLENIA W KOMENDZIE POWIATOWEJ POLICJI W PODDĘBICACH PRZY ULICY TARGOWEJ 22;
•    ZA POŚREDNICTWEM OPERATORA POCZTOWEGO (dokumenty należy wysłać pocztą na adres Wydziału Doboru Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, ulica Lutomierska 108/112, 91-048 Łódź).

sierżant Alicja Bartczak

źródło: https://poddebice.policja.gov.pl/

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ