33. Ogólnopolska Konferencja Filmoznawcza w Uniejowie

0
5
views

Już wkrótce, za dwa tygodnie w Uniejowie ponownie odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Filmoznawcza. Wydarzenie zaplanowane zostało w dniach 19-22 października 2023 r. w dwóch obiektach: w Zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich oraz w Domu Pracy Twórczej w Uniejowie. Temat tegorocznej konferencji brzmi: „Kino (dla) dzieci i młodzieży. Młodzi w świecie filmu i mediów audiowizualnych”.

Konferencja skierowana jest do nauczycieli i edukatorów pracujących z uczniami na wszystkich etapach nauczania. Podejmowane zagadnienia związane są z utworami skierowanymi do młodego odbiorcy oraz twórczością młodych. W kręgu zainteresowania znajdą się zarówno tematy związane z psychologią i socjologią odbioru klasycznych oraz współczesnych utworów audiowizualnych skierowanych do dzieci i młodzieży, najnowsze polskie produkcje adresowane do młodego widza, jak i sposoby animowania twórczości młodych. Nakreślony zostanie również pejzaż audiowizualny w dobie rozwoju nowoczesnych technologii stale obecnych w życiu dzieci i młodzieży. Gośćmi konferencji będą m.in. Magdalena Nieć i Mariusz Palej – twórcy najnowszych polskich filmów dla młodego widza. Zaproszenie przyjęła również Magdalena Łazarkiewicz, której najnowszy film Kajtek Czarodziej (2023) pokazany zostanie przedpremierowo.

W programie znajdą się również projekcje innych przedpremierowych i premierowych filmów: O psie, który jeździł koleją (2023) reż. Magdalena Nieć, Miało cię nie być (2023) reż. Kuba Michalczuk. Przewidziane są wykłady i analizy filmoznawcze, zajęcia close-readingu oraz projekcja filmu Brzdąc (1921) Charlesa Chaplina z muzyką na żywo w wykonaniu zespołu Czerwie Band (wydarzenie to obędzie się w Kolegiacie Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Uniejowie).

Swój udział w konferencji potwierdzili m.in. prof. Mikołaj Jazdon, dr Piotr Pławuszewski, dr Sławomir Kalwinek, Magdalena Bryll, Agnieszka Krajewska i Arkadiusz Walczak. Konferencję poprowadzi prof. Piotr Sitarski.

Konferencja realizowana jest przez Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne„Venae Artis”w partnerstwie z Miastem Uniejów. Współorganizatorami wydarzenia są Centralny Gabinet Edukacji Filmowej, Pałac Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi, Uniwersytet Łódzki, Warszawskie Centrum Edukacji Innowacyjno-Społecznych i Szkoleń, Kino Świat, Wytwórnia Filmów Oświatowych, Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna w Łodzi, Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, zaś partnerami: Mówi Serwis, Opolskie Kino Objazdowe, Invest In M2.

Link do formularza rejestracyjnego: Ogólnopolska Konferencja Filmoznawcza w Uniejowie

(M. Pokorska)

 

Słuchacze rozpoczęli nowy rok akademicki

Po trzymiesięcznej wakacyjnej przerwie Słuchacze Uniejowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku rozpoczęli z dniem 2 października 2023 roku nowy rok akademicki. Uroczysta inauguracja z udziałem 227 Słuchaczy, 177 kobiet i 50 mężczyzn, w tym 17 nowych i zaproszonych gości – m.in. władz powiatu poddębickiego i gminy Uniejów, dyrektor Liceum w Poddębicach – Małgorzaty Wójcik-Powłoki, przedstawicielki Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego – Mirosławy Mikołajczyk, wykładowcy Pawła Duraja z żoną Haliną, odbyła się w Sali Rycerskiej uniejowskiego zamku.

68% ogólnej liczby Słuchaczy stanowią mieszkańcy gminy Uniejów, pozostali pochodzą z gminy Poddębice, Pęczniew, Wartkowice, Zadzim, Świnice Warckie, Przykona, Turek, Dąbie i pojedyncze osoby z innych sąsiednich terenów. Na co dzień UTW pracuje według tygodniowego planu zajęć. Ujęte są w nim zajęcia na basenie – aerobik w wodzie, aerobik na sali, kręgle, nordic walking, gimnastyka rozciągająca, joga, malarstwo i rysunek, zajęcia komputerowe, koło teatralne, nauka języka angielskiego. Oprócz tego UTW realizuje liczne projekty, np.: „Łódzkie dla Seniorów Plus” w ramach długoletniej współpracy z Łódzką Federacją Sportu ze środków Urzędu Marszałkowskiego bezpłatne zajęcia jogi, aerobicu na sali i w wodzie oraz zajęcia nordic walking. „Twoje słowa – moja godność” to dwuletni projekt realizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Forum 4 Czerwca w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. W ramach projektu zaplanowano cykl bezpłatnych wykładów i warsztatów podnoszących kompetencje seniorów w obszarze reagowania m.in. na tzw. „dziadurzenie”, podnoszących rozwój instytucjonalny osób starszych oraz podnoszących wiedzę seniorów w zakresie ich ochrony prawnej. Kolejny projekt to „Uwaga na Zdrowie”, we współpracy z Instytutem Nowych Technologii w Łodzi, realizowany ze środków rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni +” na lata 2012-2025. W ramach projektu do końca grudnia 15-osobowa grupa będzie uczestniczyła z różnorodnych zajęć dotyczących treningu pamięci, pobudzania kreatywności, ale i treningu koordynacyjnego, ćwiczeń wzmacniających, aktywnego spędzania czasu wolnego. Grupa odbędzie też spotkanie z dietetykiem – takie informacje na temat działalności Uniwersytetu przekazał na początku spotkania dyrektor Ośrodka Kultury w Uniejowie – Robert Palka.

– „Jestem zaszczycona, że po raz dziesiąty u progu kolejnego roku akademickiego mogę zabrać głos jako osoba koordynująca. Cieszę się, że w ciągu tych 19-tu semestrów nie zmarnowaliśmy potencjału, jaki jest w każdym z nas poprzez udział w różnorodnych zajęciach, których nie brakuje. Staramy się opóźniać nasz proces starzenia zarówno w sferze biologicznej, psychologicznej jak i społeczno-socjalnej. Tym samym możemy zaprzeczać stereotypowi, że osoba starsza jest mniej sprawna poznawczo i ruchowo” – powiedziała prezes Urszula Urbaniak.

Głos zabrali również przedstawiciele władz powiatu poddębickiego – starosta Małgorzata Komajda i gminy Uniejów: przewodniczący Rady Miejskiej w Uniejowie – Tomasz Wójcik i zastępca burmistrza – Mirosław Madajski oraz funkcjonariusz z Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach – sierżant Alicja Bartczak.

– „Wśród Słuchaczy są przedstawiciele ościennych gmin co pokazuje, że możemy ze sobą współpracować i dzielić się tym co wyjątkowe. Zachęcamy do tego, abyście sięgali tam, gdzie wzrok nie sięga, podejmowali działania, które mogą wydawać się zbyt odważne. Dzielcie się swoją radością, swoim ogromnym potencjałem z nami, tymi młodszymi. Nie poprzestawajcie na tym co już osiągnęliście i co już zaplanowaliście. Bądźcie wciąż głodni więcej” – powiedział przewodniczący Tomasz Wójcik.

Z kolei sierżant Bartczak zaprosiła seniorów na debatę społeczną 10 października 2023 rok o godzinie 11.00 w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Uniejowie, która będzie poświęcona bezpieczeństwu.

Słuchacze wysłuchali wykładu pt.,, Z nadzieją na lepsze jutro – o roli nadziei w życiu człowieka”, poprowadzonym przez dr Monikę Mularską-Kucharek.

Kilka dodatkowych informacji o Uniwersytecie

W wakacje pozytywnie rozliczono wolontariacki projekt „UTW dla Społeczności” zrealizowany pod hasłem „Otwieramy szkatułki pamięci”, koordynowany przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” z siedzibą w Warszawie. Projekt będzie żył dalej, będą kolejne spotkania . Zarząd dziękuje grupie wolontariuszek, które pomogły i chcą dalej realizować te działania.

Na co dzień UTW pracuje wg planu zajęć:

– wejścia na basen w poniedziałki, wtorki i środy – korzystanie z tej formy aktywności, w tym: aerobic w wodzie zadeklarowało 137 osób, aerobic na sali 31 osób, kręgle – 44 osoby, nordic walking – 40 osób, gimnastyka rozciągająca – 47 osób, joga – 54 osoby, malarstwo i rysunek – 8 osób, komputer – 11 osób, Koło Teatralne – 15 osób, j. język angielski – 15 osób.

We wrześniu poza udziałem w zajęciach projektowych należy wymienić następujące aktywności:

1. W dniu 09 września grupa nordic walking już po raz 10. wzięła udział  w imprezie „Z Pęczniewa do Egiptu”.

2. W dniu 20 września 42 osoby uczestniczyły w Teatrze Wielkim w Gali Seniora z okazji Wojewódzkich Obchodów Dnia Seniora

3. W dniu 24 września 65 osób w Kinie „Górnik” w Łęczycy obejrzało retransmisję letniego koncertu Andreu.

4. W dniach 27-29 września Słuchacze z grupy języka angielskiego „zdobywali” Londyn. Trzydniową wycieczkę zorganizowała p. Małgorzata Wójcik-Powłoka, prowadząca ten lektorat w UTW, która była przewodnikiem.

5. Działalność rozpoczęła sekcja turystyczna, która w dniu 11 października  (środa) organizuje spływ kajakowy na trasie księże Młyny-Uniejów. Zgłosili się już pierwsi uczestnicy. Zachęcamy kolejne osoby. Sekcja ma kolejne plany – rajdy, wycieczki rowerowe.

(M. Pokorska)

źródło: Gmina Uniejów

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ