Obserwuj nas na Facebook

Inwentaryzacja wyrobów azbestowych

Gmina Uniejów przygotowuje się do inwentaryzacji wyrobów azbestowych. W tym celu, na ostatniej sesji, zabezpieczono w budżecie kwotę w wysokości 30.000 zł na opracowanie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest oraz aktualizację programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Uniejów.

 

W ramach zabezpieczonych środków w dniu dzisiejszym ogłoszono na stronie BIP zapytanie ofertowe.

Wyłoniony w procedurze wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia na zlecenie Gminy Uniejów kilku działań.

W pierwszej kolejności  wykonawca zobowiązany będzie do opracowania dokumentacji niezbędnej do złożenia jej w Ministerstwa  Rozwoju, Pracy i Technologii w ramach  Konkursu Azbest 2021W przypadku zakwalifikowania się na listę konkursową jednostka samorządowa może otrzymać dotację w wysokości do 80% kosztów całego zadania.

W przypadku nieprzyznania środków w ramach Konkursu Gmina Uniejów jako zamawiający przewiduje możliwość odstąpienia od realizacji kolejnych zadań określonych w procedurze ofertowej.

W sytuacji przyznania środków, wykonawca na zlecenie zamawiającego wykona gruntowną inwentaryzację wyrobów zawierających azbest występujących na terenie naszej gminy.

Inwentaryzacja będzie miała charakter spisu z natury co oznacza, że przedstawiciele wyłonionego w zapytaniu ofertowym wykonawcy osobiście odwiedzą gospodarstwa osób fizycznych oraz prawnych.

Inwentaryzacji podlegać będą zarówno odpady azbestowe, jak również obiekty, w których stwierdzone zostanie wykorzystanie wyrobów azbestowych.

W pierwszej grupy zbierane będą dane dotyczące szacunkowej ilości odpadów w m2 oraz stopień pilności ich usunięcia. W przypadku obiektów, w których stwierdzone zostanie wykorzystanie wyrobów azbestowych, opracowana zostanie warstwa obrysów obiektów wraz z przypisaniem ich lokalizacji.

Zebrane dane będą podstawą do aktualizacji danych zawartych w centralnej Bazie Azbestowej (www.bazaazbestowa.pl).

Warto przypomnieć, że ostatnia taka inwentaryzacja na terenie Gminy Uniejów miała miejsce w 2015 roku.

Realizacja zadania przewiduje również opracowanie aktualizacji Programu usuwania azbestu z terenu Miasta i Gminy Uniejów na lata 2021 – 2032.  Do tej pory obowiązywał uchwalony pięć lat temu „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Uniejów na lata 2015-2020”.

Cała procedurę inwentaryzacji wyrobów azbestowych zakończy opracowanie sprawozdania końcowego z realizacji zadania.

 

Wniosek o dofinansowanie projektu „Akademia kreatywnego i bezpiecznego Internetu” złożony w Urzędzie Marszałkowskim

Gmina Uniejów na początku marca złożyła do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi wniosek o dofinansowanie projektu pod nazwą „Akademia kreatywnego i bezpiecznego Internetu”. Konkurs organizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Projekt, który zgłosiła gmina, ma na celu podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz programowania i robotyki.

W przypadku uzyskania pozytywnej opinii, jego realizacja odbywać się będzie w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 r. w Uniejowie, w okresie od 01 grudnia 2021 r. do 31 maja 2022 r.

Udział w projekcie ma wziąć łącznie 400 uczniów kształcenia ogólnego z klas 1-8 zamieszkujących na terenie gminy Uniejów oraz 40 nauczycieli realizujących kształcenie ogólne i zatrudnionych w w/w placówce.

We wniosku przewidziano szkolenia dla nauczycieli i uczniów z zakresu cyberbezpieczeństwa, w wyniku których uczestnicy projektu dowiedzą się z jakimi formami przemocy można spotkać się w Internecie, jak zapobiegać cyberprzemocy i jak reagować w przypadku zagrożenia cyberprzemocą.

W działaniach zaplanowano szkolenia dla nauczycieli, szkolenia i warsztaty dla uczniów oraz zakup wyposażenia niezbędnego do realizacji ww. przedsięwzięć, tj. laptopy, sprzęt do robotyki oraz mobilny monitor interaktywny z kamerą.

W ramach projektu przewidziano również utworzenie superpracowni robotyki, dzięki której uczniowie mieliby możliwość poznawania od podstaw budowy robotów, a także wielu innych ciekawych form cyberprzestrzeni.

Całkowity koszt realizacji projektu szacowany jest na 295 550,00 zł, przy dofinansowaniu na kwotę 273 680,00 zł. Różnica w kwocie 21 870,00 zł stanowi wkład własny niepieniężny gminy.

Realizacja całego projektu będzie zgodna z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020.

 

Otwarto oferty na budowę tężni

Wczoraj, tj. 09 marca 2021 r., w Urzędzie Miasta w Uniejowie dokonano otwarcia ofert w przetargu na budowę tężni solankowej wraz z pijalnią wody termalnej.

 

W ramach ogłoszonego w dniu 31 grudnia 2020 r. przetargu wpłynęły dwie oferty.  Wykonawcami, którzy przystąpili do procedury przetargowej sąGrupa Ekoenergia Sp. z o.o. spod Skierniewic oraz Przedsiębiorstwo KJS- Krzysztof Szurgot z Koła.

Obydwie złożone oferty oscylowały w granicach 17,5 mln zł, co znacznie przekracza kwotę, którą Gmina Uniejów przeznaczyła na realizację zamówienia.

Z otwarcia ofert sporządzono informację która umieszczona została w Biuletynie Informacji Publicznej.

Warto przypomnieć, że budowa tężni wraz z pijalnią jest jednym z najważniejszych zadań inwestycyjnych mających powiększyć infrastrukturę uzdrowiskową Uniejowa.

Realizacja inwestycji współfinansowana będzie przez  Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach zadania  o nazwie: „Intensyfikacja gospodarki turystycznej w Uzdrowisku Uniejów poprzez budowę tężni solankowej wraz z pijalnią wody termalnej”

Więcej o wspomnianej inwestycji przeczytać można w artykule: https://uniejow.pl/aktualnosci/przetarg-na-teznie-solankowa.html

źródło: Gmina Uniejów

 

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz także

Piłkarska reprezentacja kobiet trenowała w Uniejowie

Do czwartku 10.07.2024 w Uzdrowisku Termalnym odbywało się zgrupowanie Reprezentacji Kobiet w piłce nożnej w ramach przygotowań do Euro 2025. W powołanej kadrze nie mogło zabraknąć Ewy Pajor. Zawodniczki Niny Palaton trenowały przez cztery dni na kompleksie boisk im. Włodzimierza

Wakacyjna oferta naszego partnera

Bezpieczeństwo jest najważniejsze podczas wakacyjnych wyjazdów. Partner Łódzkiego Związku Piłki Nożnej – Kahlenberg Services przygotował nową ofertę dotyczącą obozów piłkarskich – zarówno tych krajowych, jak i zagranicznych. Zachęcamy się do

PJS: Klasyfikacje klas A

Publikujemy klasyfikację Pro Junior System we wszystkich grupach klasy A za sezon 2023/2024. Zgodnie z regulaminem (punkt 4) – w sytuacji, gdy drużyny jednego klubu uczestniczą w rozgrywkach Ekstraklasy, I

PJS: Klasyfikacje klas okręgowych

Przedstawiamy klasyfikację Pro Junior System za sezon 2023/2024 w klasach okręgowych jak i listę klubów, które otrzymają nagrody finansowe. Zgodnie z regulaminem (punkt 4) – w sytuacji, gdy drużyny jednego