GMINNE INFORMACJE

0
88
views

Jednogłośne absolutorium dla Burmistrza Poddębic

Radni Rady Miejskiej w Poddębicach pozytywnie ocenili pracę Burmistrza Piotra Sęczkowskiego w minionym roku. Za wykonanie budżetu  jednogłośnie udzielili mu absolutorium.

– To było dwanaście miesięcy intensywnych działań na terenie naszej Gminy. Prowadziliśmy inwestycje w różnym zakresie – mówi Burmistrz.

Samorządowcy z Poddębic rok 2018 rozpoczęli od oddania do użytku ul. Zielonej, która otrzymała wsparcie od Wojewody Łódzkiego. Inną drogową inwestycją była budowa nawierzchni asfaltowej, łączącej hale produkcyjne Zakładu Wykonawstwa Urządzeń Precyzyjnych „Narzędziownia” w Feliksowie. Prowadzone były prace przy budowie i modernizacji sieci wodno-kanalizacyjnej w Klementowie.

Powstały też miejsca rekreacji – plac zabaw i siłownia plenerowa na ul. Grunwaldzkiej oraz punkty aktywnego wypoczynku na ul. Sobieskiego, dofinansowane z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”, a także otwarta strefa aktywności wsparta z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Inwestowano w placówki oświatowe. W poddębickiej szkole podstawowej udało się pomalować i wymienić podłogi w salach lekcyjnych oraz utworzyć i wyposażyć sale do zajęć rewalidacyjnych.

Wspierane były działania w ochotniczych strażach pożarnych. Dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego udało się odnowić pomnik w Niewieszu. Przyznana została dotacja na prace konserwatorskie w zabytkowym kościele w Kałowie.

W 2018 roku pomyślnie rozwijała się Geotermia. Za inwestycje w tym zakresie Gmina otrzymała Krajową Nagrodę Ekologiczną „EkoJanosik”. Ponadto do geotermalnej sieci cieplnej podłączone zostały nowe obiekty – hala sportowa przy szkole podstawowej w Poddębicach, kotłownia przy ul. Cichej, wielorodzinny budynek na ul. Targowej 2 oraz domki jednorodzinne na ul. Dojazd.

Rozpoczęto również termomodernizację hali sportowej na ul. Polnej oraz remizy w Niewieszu. Przedsięwzięcie otrzymało wsparcie Urzędu Marszałkowskiego WŁ.

Największą jednak inwestycją, która się rozpoczęła jest rewitalizacja kompleksu geotermalnego w Poddębicach.

– Obecnie prowadzimy zadania warte ponad 80 mln zł. Finanse Gminy są w dobrej kondycji, co potwierdza opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wykonania budżetu za 2018 rok. Trzeba jednak pamiętać o zagrożeniach dla samorządu. Do takich należą m.in. wzrost cen za wywóz śmieci, wyższe ceny prądu, z czym borykają się już niektóre samorządy, czy niewielka ilość firm startujących w przetargach lub wysokie ceny składanych ofert – mówi Burmistrz Piotr Sęczkowski.

Sesja absolutoryjna była także okazją do złożenia podziękowań mieszkańcom Gminy, którzy przez wiele lat pełnili funkcję sołtysa. Za ich pracę podziękowali radni wraz z Burmistrzem.

 

6 milionów złotych na ul. Targową!

Zarząd Województwa Łódzkiego przyznał Gminie Poddębice 6 mln zł dofinansowania na przebudowę ul. Targowej.

– To doskonała informacja, ponieważ droga stanowi dojazd do Term Poddębice. Warto podkreślić, że wysokość wsparcia sięga aż 85% całkowitej wartości zadania – informuje Burmistrz Piotr Sęczkowski.

Dzięki dotacji możliwa stanie się realizacja ważnej dla poddębickiej Gminy inwestycji. Czemu jest ona tak istotna?

Przede wszystkim dlatego, że droga prowadzi do rewitalizowanego kompleksu geotermalnego. Ale przy ul. Targowej znajduje się również siedziba komendy policji, rozbudowuje się budownictwo wielorodzinne, zlokalizowana jest krańcówka autobusowa.

Przebudowa ulicy pozwoli zwiększyć bezpieczeństwo użytkowników drogi. W związku z prowadzonym przedsięwzięciem termalnym samorządowcy spodziewają się wzrostu ruchu turystycznego. Z pewnością nie zabraknie przyjezdnych, którzy poza wizytą na basenach zechcą odwiedzić zabytkowy pałac i Pijalnię Wód Termalnych w poddębickim Ogrodzie Zmysłów, czy wybrać się do pobliskiego Zoo Safari w Borysewie.

Rozwijające się miasto potrzebuje porządnej infrastruktury drogowej i przy wsparciu Zarządu Województwa Łódzkiego jest szansa, że to się uda.

– Po cichu marzyłem, by ścieżka rowerowa zaczynająca się od autostrady A2 biegła aż do Centrum w Byczynie. Wszystkie znaki na niebie mówią, że teraz tak będzie, bo w ramach modernizacji ul. Targowej przewidziana jest budowa ścieżki rowerowej – mówi Burmistrz Piotr Sęczkowski.

Rowerzyści mogą więc być zadowoleni, bo przybędzie im kolejnych kilometrów ścieżek. A co jeszcze zostanie wykonane?

Nowa nawierzchnia asfaltowa, zjazdy, parkingi, nowe oświetlenie ledowe. Rozbudowana zostanie kanalizacja deszczowa. Dodatkowo przewidziana jest budowa oznakowania aktywnego na przejściu dla pieszych oraz budowa wyniesionego przejścia dla pieszych.

źródło: poddebice.pl

 

GMINNE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE

W niedzielne popołudnie 23 czerwca na boisku sportowym przy Szkole Podstawowej w Pęczniewie druhowie strażacy z terenu gminy Pęczniew rywalizowali w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych. Organizatorem zawodów był Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Pęczniewie. Na wynik końcowy złożyły się rezultaty osiągnięte w dwóch konkurencjach : sztafecie pożarniczej 7×50 m z przeszkodami i ćwiczeniach bojowych. Nad całością czuwała komisja sędziowska, której przewodniczył pełniąc funkcję sędziego głównego kapitan Radosław Dudczak z KP PSP w Poddębicach. Zawody przebiegały sprawnie, w duchu fair play,  a co najważniejsze bezpiecznie. Poszczególne jednostki prezentowały wyrównany poziom, różnice między pierwszą  i trzecią drużyna to zaledwie 2 punkty. Spośród sześciu drużyn najlepszą okazała się jednostka  z OSP Brodnia, która tym samym obroniła tytuł zdobyty w 2017 roku.

Klasyfikacja końcowa przedstawia się następująco:

1. OSP Brodnia
2. OSP Rudniki
3. OSP Lubola
4. OSP Pęczniew
5. OSP Drużbin
6. OSP Brzeg
Po oficjalnym ogłoszeniu wyników przez sędziego głównego, odbyła się uroczystość wręczenia nagród uczestnikom tegorocznych Gminnych Zawodów Sportowo – Pożarniczych. Nagrody dla naszych drużyn ufundował Wójt Gminy Pęczniew, a zarazem Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Pęczniewie Marcin Janiak, który wręczając statuetki, nagrody rzeczowe oraz dyplomy pogratulował zwycięzcom i podziękował wszystkim drużynom za uczestnictwo w zawodach. Wśród gości, którzy oglądali zmagania strażackie byli między innymi: Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zych, prezes Oddziału Powiatowego Zarządu OSP dh Tadeusz Chmielecki, radni Rady Gminy, członkowie Zarządu Gminnego OSP oraz radny Powiatu Poddębickiego Błażej Dudziński. Słowa podziękowania należą się druhom z OSP Jadwichna i OSP Księże Młyny, którzy weszli w skład komisji sędziowskiej. Jednostki OSP Brodnia i Rudniki będą reprezentować gminę w zawodach powiatowych, które odbędą się 18 sierpnia w Zygrach.

źródło: peczniew.pl

 

ZAPROSZENIE na Gminne Zawody Sportowo Pożarnicze

- zawody_straz.jpg

źródło: wartkowice.pl

 

REKREACJA I SPORT DLA UCZESTNIKÓW CZEPOWSKIEJ PLACÓWKI

   1 czerwca br. rozpoczął się projekt „SPORT I REKREACJA SAMO ZDROWIE”. Zadanie realizowane jest przez Centrum Promocji Sportu i Rekreacji DRAGON w Poddębicach. Udział w nim bierze 15 uczestników Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Czepowie.
Zajęcia realizowane w okresie 01.06 – 31.12.2019 przez CPSiR Dragon wykraczać będą poza ramy czasowe zajęć w PŚDS, a także wzbogacą ofertę czepowskiej placówki o znane, a także również o nowe aktywności. Beneficjenci zadania spróbują swoich sił w zajęciach ze strzelectwa sportowego, w rekreacji wodnej, treningach karate, indywidualnych i zespołowych grach plenerowych, a także w wędkarstwie.
Zadanie  „SPORT I REKREACJA SAMO ZDROWIE” wspófinansowane jest ze środków z Województwa Łódzkiego.

Obraz na stronie sprot_zdrowie_dragon_01.jpg

Obraz na stronie sprot_zdrowie_dragon_02.jpg

Obraz na stronie sprot_zdrowie_dragon_03.jpg

Obraz na stronie sprot_zdrowie_dragon_04.jpg

PR
źródło: poddebicki.pl

 

 

 

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ