BUDŻET DLA GMINY PĘCZNIEW NA 2023 ROK UCHWALONY

0
26
views

Podczas XLV Sesji Rady Gminy Pęczniew, która odbyła się 29 grudnia przyjęto budżet gminy na 2023 rok. Po wystąpieniu wójta Marcina Janiaka oraz przedstawieniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej radni w głosowaniu jednogłośnie uchwalili uchwałę budżetową. Dochody naszej gminy na 2023 rok zaplanowane zostały w wysokości 23.311.518,00 zł, a wydatki ustalono na poziomie 24.910.214,00 zł. Planowany deficyt dzięki rozsądnie prowadzonej gospodarce finansowej zostanie pokryty z wypracowanej nadwyżki z lat ubiegłych. Uchwalony budżet zabezpiecza środki na rozpoczęcie czterech inwestycji. Pierwsza  z nich pn. „Przebudowa i remont dróg na terenie gminy Pęczniew” zakłada przebudowę siedmiu odcinków dróg o długości ponad 5 km oraz remont drogi gminnej Przywidz – Osowiec na odcinku 4,3 km. Środki zabezpieczone na w/w inwestycję to kwota 5.000.000,00 zł, z czego 95% to dotacja w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Druga inwestycja związana jest również z infrastrukturą drogową tj. przebudową ulicy Wodnej w Pęczniewie. Na ten cel zabezpieczono w budżecie środki na poziomie 280.000,00 zł, z czego ponad 65% to dofinansowanie unijne z PROW. Kolejna inwestycja związana jest z przebudową i modernizacją parku w Pęczniewie. Wartość  inwestycji to prawie 700.000,00 zł, gdzie gro środków pochodzi z WFOŚiGW w Łodzi. Ostatnim działaniem inwestycyjnym ujętym w budżecie jest zakup samochodu asenizacyjnego. Na ten cel samorząd przewiduje wydatkować kwotę w wysokości 660.000,00 zł. Rok 2023 zapowiada się więc rokiem kolejnych wielomilionowych inwestycji na poziomie ponad  6.700.000,00 zł, a to nie jedyne inwestycje planowane do realizacji w 2023 roku.

źródło: Gmina Pęczniew

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ