BEZPIECZNE FERIE 2023 – PONAD 7200 PRZESTĘPSTW MNIEJ – POLICJA PODSUMOWUJE 2022 ROK

0
20
views

W najbliższy poniedziałek rozpoczynają się ferie zimowe w naszym województwie. Dla wielu dzieci oznacza to wyjazdy na obozy lub półkolonie. Część uczniów ferie spędzi również w domach. Pamiętajmy, aby przypomnieć naszym pociechom główne zasady bezpieczeństwa. Z kolei nad bezpieczeństwem tych, którzy będą podróżować do miejsc zimowego wypoczynku, czuwać będą policjanci prowadząc wzmożone kontrole na drogach.

16 stycznia rozpoczną się ferie zimowe w województwie łódzkim. To czas kiedy wiele osób, w tym dzieci i młodzież szkolna, planuje wyjazdy na zimowiska. Praca policjantów związana z zapewnieniem bezpiecznego wypoczynku w trakcie ferii, zaczyna się już na parę dni przed zimową przerwą w nauce. To przede wszystkim organizowane w szkołach i przedszkolach liczne spotkania z dziećmi. Dzielnicowi i policyjni profilaktycy spotykają się z uczniami, aby rozmawiać między innymi o tym jak w sposób bezpieczny spędzić ferie zimowe.

Ferie w miejscu zamieszkania

Podstawowe zasady bezpieczeństwa to: 

– znajomość podstawowych zasadach poruszania się pieszych po drogach w warunkach złej widoczności oraz gdy drogi są śliskie i zaśnieżone.
– zjeżdżanie na sankach wyłącznie w miejscach, które oddalone są od ruchu drogowego;
– należy ubierać się adekwatnie do temperatury panującej na zewnątrz. Wychodząc bawić się na powietrze, ubieraj się stosownie do pogody, tak, aby nadmiernie nie wychłodzić swojego organizmu. Idąc na górkę, czy dłuższy spacer w zimowej aurze warto się zaopatrzyć w ciepły napój w termosie;
– przechodzenie przez ulicę w porze zimowej powinno być wykonywane przez dziecko ze szczególną ostrożnością, nawet na oznakowanym przejściu dla pieszych, czy przy zapalonym zielonym świetle dla ruchu pieszego;
– należy wracać do domu przed zapadnięciem zmroku;
– każdy pieszy, który porusza się po zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym, musi mieć odblask umieszczony w sposób widoczny dla kierujących.

Elementami odblaskowymi mogą być przedmioty doczepiane do ubrania, opaski, kamizelki oraz smycze.

Ważne jest ich umieszczenie: odblaski zaleca się umieszczać na wysokości kolan, dłoni, w okolicy środka klatki piersiowej i pleców – wówczas będziemy mieli pewność, że są dobrze widoczne dla innych uczestników ruchu drogowego.

Rodzice i opiekunowie powinni przypomnieć dzieciom o tym, aby:

– do zabaw na śniegu, zjazdów na sankach wybierały miejsca bezpieczne, z dala od ruchliwych ulic, skrzyżowań i ciągów komunikacyjnych. Pamiętajmy, że zimą znacznie wydłuża się droga hamowania pojazdów, więc należy zachować szczególną ostrożność będąc w pobliżu jezdni;
– zrezygnowały z zabawy w miejscu, gdzie znajdują się  zwisające z balkonów i dachów masywne sople lodu  –  stanowią one zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia. W takim przypadku, należy powiadomić o sytuacji osoby dorosłe lub Straż Pożarną, która usunie niebezpieczeństwo;
– nie rzucać w jadące pojazdy śnieżkami, gdyż takie zachowanie może być przyczyną kolizji lub wypadku drogowego;
– nie rzucać w kolegów śnieżkami z ubitego śniegu lub z twardymi przedmiotami w środku, gdyż może doprowadzić to do obrażeń ciała;
– sprawdzić stan techniczny sanek, czy innych przedmiotów, na których zjeżdżają dzieci. Złamane szczebelki, wystające śruby lub gwoździe to poważne ryzyko wyrządzenia sobie krzywdy;
– nie ślizgać się na chodnikach i przejściach dla pieszych, gdyż wyślizgana nawierzchnia stanowi ryzyko złamań kończyn dla innych osób;
– unikać otwartych zbiorników wodnych – nawet przy ujemnej temperaturze mogą być bardzo niebezpieczne;
– korzystać wyłącznie ze specjalnie przygotowanych lodowisk. Pod żadnym pozorem nie wchodzić na lód zamarzniętych zbiorników wodnych, jezior, kanałów, stawów, itp. Pozornie gruby lód może w każdej chwili załamać się pod naszym ciężarem;
– kulig organizować wyłącznie pod nadzorem osób dorosłych. Sanki łączyć grubą, wytrzymałą liną, aby nie odczepiły się podczas jazdy;
– nie dołączać sanek do samochodu, gdyż może się to skończyć tragicznie;
– podczas zabaw na śniegu i lodowisku należy pilnować swoich wartościowych przedmiotów. Jeśli to możliwe portfel lub telefon komórkowy oddać do depozytu lub pod opiekę zaufanej osobie.

Bezpieczeństwo na stokach 

Dekalog Reguł Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS), nazywany jest również Kodeksem zachowania narciarzy i snowboarderów. Obowiązkiem narciarza lub snowboardera jest zaznajomienie się z tymi zasadami oraz ich przestrzeganie.

1. WZGLĄD NA INNE OSOBY.
Każdy narciarz i snowboarder powinien zachowywać się w taki sposób, aby nie zagrażać nikomu innemu i nie spowodować żadnej szkody.
2. PANOWANIE NAD SZYBKOŚCIĄ I SPOSOBEM JAZDY.
Każdy narciarz i snowboarder musi zjeżdżać z szybkością dopasowaną do swoich umiejętności, rodzaju i stanu trasy, warunków pogodowych i natężenia ruchu.
3. WYBÓR TORU JAZDY.     
Narciarz i snowboarder znajdujący się powyżej na stoku musi wybrać taki tor jazdy, aby uniknąć wszelkiej   możliwości zdarzenia z narciarzem znajdującym się poniżej   na stoku.
4. WYPRZEDZANIE.
Wyprzedzać można  z góry i z dołu, z prawej i z lewej, ale tylko w takiej odległości, która zapewni wyprzedzanemu narciarzowi wystarczającą przestrzeń dla wszystkich manewrów.
5. WJAZD I RUSZANIE Z MIEJSCA.
Narciarz, który wjeżdża na drogę zjazdu lub po zatrzymaniu ma obowiązek sprawdzić, patrząc w górę i w dół stoku,  czy może to uczynić bez zagrożenia dla siebie i innych.
6. ZATRZYMYWANIE SIĘ.
Narciarz tylko w razie absolutnej konieczności może zatrzymać się w miejscach zwężeń i złej widoczności. Po  upadku narciarz musi usunąć się z toru jazdy tak szybko, jak to tylko możliwe.
7. PODCHODZENIE I SCHODZENIE.
Narciarz może podchodzić lub schodzić tylko skrajem/brzegiem trasy, a w razie złej widoczności powinien zejść z trasy.
8. STOSOWANIE SIĘ DO ZNAKÓW I SYGNALIZACJI.
Każdy narciarz ma obowiązek stosowania się do znaków i sygnalizacji.
9. ZACHOWANIE SIĘ W RAZIE WYPADKU.
W razie wypadku każdy narciarz ma obowiązek niesienia pomocy.
10. OBOWIĄZEK UJAWNIENIA TOŻSAMOŚCI.
W razie wypadku, każdy narciarz (zarówno świadek jak i uczestnik) ma obowiązek podanie swych danych osobowych.

Bezpieczeństwo w sieci

Warto zwrócić szczególną uwagę na bezpieczne korzystanie z Internetu w czasie wolnym oraz podczas ferii. Cenne porady:

– korzystając z internetu kieruj się zasadą ograniczonego zaufania;
– chroń swoje dane, strzeż ich, nie ujawniaj danych poufnych (tj. hasło, login);
– zabezpiecz swój komputer, zainstaluj dobry program antywirusowy;
– nigdy nie podawaj danych teleadresowych nowo poznanym przez internet osobom;
– zawsze należy czytać regulaminy serwisów, z których korzystamy;
– ,,internet nie zapomina”, co raz w nim umieścisz pozostaje w sieci – zastanów się jakie treści umieszczasz w sieci;
– surfując po sieci pamiętaj o ustawieniu prywatności w programach, z których korzystasz (np. w przeglądarce internetowej);
– nie zapisuj ważnych haseł w plikach dostępnych na komputerze;
– nie używaj linków rozsyłanych przez nieznanych nadawców, bądź przez komunikatory;
– nie przesyłaj osobom obcym prywatnych zdjęć;
– nie umawiaj się z osobą nieznajomą, pamiętaj nigdy nie wiesz kto jest po drugiej stronie monitora;
– nie pobieraj plików z nieznanych stron internetowych.

 

W SYTUACJI WYMAGAJĄCEJ NIEZWŁOCZNEGO UDZIELENIA POMOCY

Numer alarmowy – 112 – Centrum Powiadamiania Ratunkowego

Każdorazowo w sytuacji pilnej/alarmowej osoby dzwoniące będą przekierowywane do odpowiednich służb na terenie miasta – Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Zespołów Ratownictwa Medycznego.

GOPR – 601 100 300 lub 985 – Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, podczas pobytu w górach.

 

KRAJOWA MAPA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA

Aplikacja dostępna jest na stronie internetowej KWP w Łodzi – www.lodzka.policja.gov.pl – ma na celu dostarczanie Policji informacji w zakresie wykroczeń porządkowych oraz miejsc zagrożonych, m.in. zaśmiecanie, niszczenie zieleni, czy akty wandalizmu, grupowanie się małoletnich zagrożonych demoralizacją.

„Mapa” nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji Policji.

 

Aplikacja mobilna „MOJA KOMENDA”

Zapewnia każdemu użytkownikowi szybki dostęp do informacji o adresach i numerach telefonów obiektów policyjnych oraz kontakt do dzielnicowych na terenie całego kraju.

Aplikacja nie służy do kontaktu z Policją w sytuacjach bezpośrednio zagrażających życiu lub zdrowiu.

 

Życzymy Wam bezpiecznych ferii zimowych!

 

Pora na podsumowanie 365 dni służby pełnionej przez policjantów województwa łódzkiego w minionym 2022 roku. Podczas tych 12 miesięcy doszło do 49017 przestępstw, to o 7274 mniej niż w 2021 roku. Statystyki to nie tylko liczby a konkretne zdarzenia, setki godzin pracy policjantów pełnionej całą dobę. I choć zawsze jest coś jeszcze do zrobienia wchodzimy w ten nowy 2023 z dobrymi prognozami. Dziękujemy też za wszystkie reakcje i sygnały dotyczące niepokojących sytuacji oraz tzw. obywatelskie ujęcia.

Zostań jednym z nas !

Łódzki Garnizon Policji to 22 komendy miejskie i powiatowe, 36 komisariatów, 19 posterunków oraz 120 punktów przyjęć interesantów.  Stan zatrudnienia na 31 grudnia 2022 roku wyniósł 6169 funkcjonariuszy ( w ciągu minionego roku przyjęliśmy do służby 424 osoby w tym 307 mężczyzn i 117 kobiet ). Wakat pozostaje na poziomie 5,25 % ( 342 wakaty).  Nabór trwa cały rok. Terminy przyjęć w 2023 roku wskazano na :27 lutego 2023 r., 5 maja 2023 r., 3 lipca 2023 r., 23 sierpnia 2023 r., 27 października 2023 r., 28 grudnia 2023 r.

100 % wykrywalność w najpoważniejszej kategorii przestępstw jaką są zabójstwa to bardzo dobry wynik przy ogólnej wykrywalności na poziomie blisko 70 %. Zmniejszyła się liczba  zgwałceń ( wykrywalność blisko 90%), zniszczeń mienia, bójek, włamań i kradzieży aut. Nad dynamiką pozostałych kradzieży, rozbojów i wymuszeń rozbójniczych ( wykrywalność blisko 80 %)  cały czas pracujemy.

 

Przestępstwa stwierdzone 2021

woj.łódzkie

2022

woj.łódzkie

Zabójstwo

 

42 34
Zgwałcenia

 

70 59
Zniszczenie mienia

 

2418 2365
Kradzież z włamaniem

 

5558 5284
Kradzież auta przez włamanie

 

586 508
Kradzież cudzej rzeczy

 

7269 7739
Rozboje, kradzieże rozbójnicze, wymuszenia rozbójnicze

 

376 386
Bójki 225 221
Przestępstwa kryminalne ogółem

 

30676 29616

Ruch drogowy

W 2022 roku na drogach województwa łódzkiego odnotowaliśmy 25391 zdarzeń drogowych – 23179 kolizji i 2212 wypadków drogowych, w których zginęło 161 osób, a 2639 zostało rannych. To o 93 wypadki mniej niż w 2021 i o 222 mniej niż w roku 2020, także mniej osób rannych – 2762 w 2021 roku i 2761 w roku 2020 oraz 191 ofiar śmiertelnych w roku 2021 i 219 w 2020 roku.
Funkcjonariusze naszego garnizonu w roku 2022 ujawnili 5777 kierujących będących pod wpływem alkoholu, rok 2021 zapisał ten fakt pod liczbą  6100. Każdego dnia minionych 12 miesięcy  na łódzkich drogach nad bezpieczeństwem czuwało średnio 265 funkcjonariuszy ruchu drogowego.

Inwestycje i remonty

W ramach zadań inwestycyjnych w 2022 roku zrealizowano m.in. następujące zadania:
•  Zakończono budowę nowej siedziby PP w Andrespolu przy ul. Brzezińskiej
• Zakończono budowę Posterunku Policji w Woli Krzysztoporskiej,
•  Kontynuacja  rewitalizacji budynków KMP w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 28/30 oraz przy ul. Tuwima 12 współfinansowane z UE
• Kontynuacja  przebudowy budynku koszarowego nr 13 przy ul. Pienistej 71 w Łodzi.
• Zakończono budowę KP w Warcie przy ul. Sadowej.
• Rozpoczęto budowę PP we Wrzącej
• Podpisano umowę na budowę nowego obiektu CBZC przy ul. Pienistej 71 w Łodzi.
• Podpisano umowę na budowę PP w Bolimowie.
• Podpisano umowę na adaptację obiektu przy ul. Ks. Brzóski 23 dla potrzeb Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Łodzi

Na 2023  rok wstępnie zaplanowano :
•       Kontynuacja Rewitalizacji Miasta w obiekcie Policji przy ul. Sienkiewicza 28/30 i ul. Tuwima 12
•       Kontynuacja przebudowa budynku koszarowego nr 13 na terenie OPP w Łodzi
•       Kontynuacja budowy PP we Wrzącej
•      Budowa budynku CBZC na terenie OPP w Łodzi- podpisana umowa
•       Budowa PP w Ujeździe
•       Budowa PP w Bolimowie- podpisana umowa
•       Budowa PP w Lubochni
•       Budowa PP w Lututowie
•       KP Osjaków – termomodernizacja i przebudowa budynku
•       Budowa PP w Kleszczowie

źródło: https://poddebice.policja.gov.pl/

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ