Obserwuj nas na Facebook

BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS FINAŁU WOŚP

Jak co roku policjanci będą czuwać nad bezpieczeństwem 30. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 30 stycznia 2022 roku na ulicach pojawi się większa liczba patroli. Apelujemy aby w sytuacji wymagającej interwencji policjantów alarmować dzwoniąc pod bezpłatny numer telefonu alarmowego 112.

Funkcjonariusze zwrócą szczególną uwagę na to, czy zbiórki są prowadzone przez osoby do tego uprawnione, zadbają również o bezpieczeństwo wolontariuszy. Apelujemy aby puszki wystawione już w różnych punktach np. sklepach odpowiednio zabezpieczyć przed kradzieżą. Z większością sztabów już nawiązaliśmy kontakt przypominając o zasadach bezpieczeństwa.

Porady :
Każdy z wolontariuszy będzie wyposażony w identyfikator ze zdjęciem, numerem ankiety, adresem wolontariusza. Identyfikator musi być wypisany czytelnie. Zdjęcie musi być wyraźne, a wizerunek osoby na zdjęciu powinien odpowiadać wyglądowi wolontariusza;
Dodatkowo identyfikator musi mieć „serduszkowe” logo Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy;
Każdy wolontariusz musi nosić swój identyfikator na widocznym miejscu;
Skarbonka wolontariusza musi być oklejona banderolami Fundacji WOŚP. Na górze przy otworze do wrzucania pieniędzy powinien znajdować się wyraźnie napisany ten sam numer kwestującego, który widnieje na identyfikatorze.
Nieodzownym atrybutem wolontariuszy są wszystkim doskonale znane „serduszkowe” naklejki.

Jeśli będą mieli Państwo podejrzenie, że ktoś podszywa się pod wolontariusza WOŚP i posługuje się podrobionym identyfikatorem lub podejrzanie wyglądającą puszką, prosimy mieszkańców o kontakt z Policją (numer telefonu alarmowego 112) lub strażą miejską/gminną (numer telefonu alarmowego 986).
Prosimy również o wszelkie informacje dotyczące podejrzanych zachowań napotkanych osób, które zagrażają bezpieczeństwu wolontariuszy i osób uczestniczących w imprezach organizowanych w tym dniu.

Porady dla wolontariuszy:
Prowadźcie zbiórkę pieniędzy w bezpiecznych miejscach:
centrach handlowych, w których zatrudnieni są pracownicy ochrony;
głównych ciągach komunikacyjnych;
miejscach dobrze oświetlonych;
miejscach, w których występuje duże natężenie ruchu pieszych;
miejscach objętych monitoringiem kamer, itp.

Nie prowadźcie zbiórek w miejscach mało uczęszczanych, na źle oświetlonych ulicach, miejscach, które na Waszym osiedlu uznawane są za niebezpieczne.
Unikajcie prowadzenia zbiórek pieniędzy samodzielnie. W grupie jest zawsze bezpieczniej!!! Starajcie się zapewnić sobie towarzystwo innych wolontariuszy, a jeżeli to możliwe opiekę osób dorosłych.
Szczególnie ważne jest, abyście wracając do Waszego sztabu, po zakończeniu zbiórki pieniędzy, poruszali się w grupie, korzystajcie z pomocy Waszych znajomych, bliskich.

Wszystkim wolontariuszom życzymy pełnych puszek, życzliwości przechodniów i bezpiecznego powrotu do swoich sztabów WOŚP!

 

CZY WIESZ, ŻE POLICJANT W OKREŚLONYCH SYTUACJACH MOŻE WYDAĆ CI POLECENIE OKREŚLONEGO ZACHOWANIA SIĘ ?

Czy wiesz, że policjant w określonych sytuacjach może wydać Ci polecenie określonego zachowania się? Naturalną sprawą jest, że ludzie dorośli nie czują się komfortowo, kiedy ktoś obcy wydaje im polecenie określonego zachowania się. Policjant jest jednak funkcjonariuszem publicznym i w sytuacjach zapisanych w prawie może nam wydawać polecenie. Zdecydowały o tym zapisy Ustawy o Policji oraz Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie postępowania przy wykonywaniu niektórych uprawnień policjantów.

 

Zatem: Policjant wykonując czynności zapisane w prawie (art. 14 Ustawy o Policji) ma prawo do wydawania osobom poleceń określonego zachowania się w granicach niezbędnych do wykonywania czynności takich jak na przykład:

legitymowanie;
zatrzymywanie osób w trybie i przypadkach określonych w przepisach Kodeksu postępowania karnego i innych ustaw;
zatrzymywanie osób pozbawionych wolności, które na podstawie zezwolenia właściwego organu opuściły areszt śledczy albo zakład karny i w wyznaczonym terminie nie powróciły do niego;
zatrzymywanie osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia;
pobieranie od osób odcisków linii papilarnych lub wymazu ze śluzówki policzków;
dokonywanie kontroli osobistej, a także przeglądania zawartości bagaży i sprawdzania ładunków w portach i na dworcach oraz w środkach transportu lądowego, powietrznego i wodnego;
dokonywanie sprawdzenia prewencyjnego w celu ochrony przed bezprawnymi zamachami na życie lub zdrowie osób lub mienie lub w celu ochrony przed nieuprawnionymi działaniami skutkującymi zagrożeniem życia lub zdrowia lub bezpieczeństwa i porządku publicznego lub;
wykonywanie innych czynności służbowych podejmowanych w za­kresie i w celu realizacji ustawowych zadań Policji lub w granicach niezbędnych do ochrony przed zatarciem śladów przy zabezpieczaniu miejsca zdarzenia lub w celu uniknięcia bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa osób lub mienia, gdy jest to niezbędne do sprawnej realizacji zadań Policji albo uniknięcia zatarcia śladów przestępstwa lub wykroczenia.
Warto wiedzieć: niestosowanie się do poleceń policjanta stanowi wykroczenie zapisane w art. 65 a Kodeksu wykroczeń:

„Kto umyślnie, nie stosując się do wydawanych przez funkcjonariusza Policji lub Straży Granicznej, na podstawie prawa, poleceń określonego zachowania się, uniemożliwia lub istotnie utrudnia wykonanie czynności służbowych, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny”.

źródło: http://www.poddebice.policja.gov.pl/

 

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz także

Szachowa przygoda w Balatonboglár

W dniach 12-19 lipca odbył się trzeci Młodzieżowy Obóz Szachowy im. Wacława Felczaka w malowniczym mieście Balatonboglár na Węgrzech. W obozie uczestniczyło 12 uczniów wraz z opiekunami ze szkół z gminy Uniejów. Głównym celem obozu było wzmacnianie i pielęgnowanie

FALSTART TERMALNYCH Z PODDĘBIC

MECZE SPARINGOWE Termy Poddębice – Zjednoczeni Stryków 1:3 (0:2) Niestety casting nowych zawodników wypadł bardzo blado, ponieważ brakło jakości u tych zawodników, ale i też ci aktualni, zderzyli się ze

TERMALNI Z PODDĘBIC I GLKS JUŻ W TRENINGU

Termalni z Poddębic już po wakacjach i urlopach. Na pierwszym treningu pojawiło się 23 zawodników, w tym 9 testowanych, wśród nich jedna niespodzianka. Zawodnicy z Poddębic, przygotowują się w Centrum

ZMIANY W TERMALNYCH Z UNIEJOWA

Z funkcji trenera 1. zespołu zrezygnował Przemysław Nowak. Wraz z nim z klubu odchodzi jego asystent Bartosz Łuczak. Dziękujemy obu trenerom za wszystkie lata spędzone w naszym klubie, zarówno jako