Obserwuj nas na Facebook

Zielone światło dla dzieci i młodzieży

Ministerstwo Zdrowia potwierdziło, że w świetle obowiązujących przepisów do dnia 17 stycznia 2021 roku możliwe jest prowadzenie współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych oraz organizowanie wydarzeń sportowych z udziałem dzieci i młodzieży klubów piłkarskich biorących udział w rozgrywkach prowadzonych przez PZPN lub przez odpowiedni Wojewódzki Związek Piłki Nożnej.


W związku z powyższym Komisja ds. Nagłych PZPN podjęła uchwałę, upoważniającą Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej do wystawiania w sezonie 2020/2021 dokumentów potwierdzających członkostwo klubów w WZPN i PZPN oraz ich uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży. Treść uchwały w załączniku.

Niejasności dotyczące prowadzenia zajęć z udziałem dzieci i młodzieży pojawiły się po opublikowaniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020, dotyczącego ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. W rozporządzeniu pojawił się zapis mówiący o tym, że organizacja współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzeń sportowych są dopuszczalne po spełnieniu łącznie następujących warunków:
1) wyłącznie w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143
rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.) lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1133), lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy, lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy;
2) ich organizowania bez udziału publiczności.

Po opublikowaniu powyższych zapisów Polski Związek Piłki Nożnej wystosował do Ministerstwa Zdrowia pismo z prośbą o potwierdzenie, że zgodnie z rozporządzeniem możliwe jest prowadzenie współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych oraz organizowanie imprez sportowych dzieci i młodzieży w zakresie całej struktury piłkarskiej pozostającej pod egidą PZPN jako polskiego związku sportowego w dyscyplinie piłka nożna. Ministerstwo podzieliło ten punkt widzenia.

źródło: Łódzki Związek Piłki Nożnej

 

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz także

Szachowa przygoda w Balatonboglár

W dniach 12-19 lipca odbył się trzeci Młodzieżowy Obóz Szachowy im. Wacława Felczaka w malowniczym mieście Balatonboglár na Węgrzech. W obozie uczestniczyło 12 uczniów wraz z opiekunami ze szkół z gminy Uniejów. Głównym celem obozu było wzmacnianie i pielęgnowanie

FALSTART TERMALNYCH Z PODDĘBIC

MECZE SPARINGOWE Termy Poddębice – Zjednoczeni Stryków 1:3 (0:2) Niestety casting nowych zawodników wypadł bardzo blado, ponieważ brakło jakości u tych zawodników, ale i też ci aktualni, zderzyli się ze

TERMALNI Z PODDĘBIC I GLKS JUŻ W TRENINGU

Termalni z Poddębic już po wakacjach i urlopach. Na pierwszym treningu pojawiło się 23 zawodników, w tym 9 testowanych, wśród nich jedna niespodzianka. Zawodnicy z Poddębic, przygotowują się w Centrum

ZMIANY W TERMALNYCH Z UNIEJOWA

Z funkcji trenera 1. zespołu zrezygnował Przemysław Nowak. Wraz z nim z klubu odchodzi jego asystent Bartosz Łuczak. Dziękujemy obu trenerom za wszystkie lata spędzone w naszym klubie, zarówno jako