XII MISTRZOSTWA GMINY WARTKOWICE W PIŁCE NOŻNEJ HALOWEJ 2023/2024

0
122
views

MISTRZ CZEKA …

 

ORGANIZATORZY:
– Urząd Gminy Wartkowice,
– SP Wartkowice,
– SKF KS Grom Powodów.
CELE ZAWODÓW:
– wyłonienie mistrza Gminnej Ligi Halowej w Wartkowicach,
– popularyzacja piłki nożnej halowej,
– propagowanie zdrowego stylu życia w lokalnym społeczeństwie.
UCZESTNICTWO:
– w turnieju mogą brać udział osoby zamieszkałe na terenie Gminy Wartkowice lub reprezentacje zakładów pracy i klubów sportowych z terenu Gminy Wartkowice,
– zawodnicy niepełnoletni (od 16. roku życia) mogą uczestniczyć w rozgrywkach na podstawie pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych,
– do gry dopuszczeni będą wyłącznie zawodnicy w stroju i obuwiu sportowym przeznaczonym na halę.
TERMINY:
– drużyny można zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.11.2023r. (obowiązuje kolejność zgłoszeń), przesyłając czytelny skan karty zgłoszeniowej na e-mail: zgloszenia@ligawartkowice.pl,
– losowanie par I rundy odbędzie się w dniu 17.11.2023r. (piątek) o godz. 19:00 w hali sportowej SP Wartkowice i do tego terminu należy dostarczyć oryginały kart zgłoszeniowych oraz pisemne zgody w przypadku uczestnictwa osób niepełnoletnich,
– rozpoczęcie rozgrywek nastąpi 01.12.2023r. o godz. 18:00 (piątek) w hali sportowej przy SP Wartkowice, ul. Legionów Polskich 5.
SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW:
– turniej zostanie rozegrany zgodnie z przepisami piłki nożnej halowej (futsal),
– w zależności od ilości zgłoszonych drużyn, mecze trwać będą 2x10min lub 2x15min., systemem „każdy z każdym”,
– w zależności od ilości zgłoszonych drużyn, do fazy pucharowej awansują zespoły z pozycji 1-4 lub 1-8.
NAGRODY:
– za miejsce 1-3: puchary,
– pozostałe miejsca: dyplomy,
– planowane są nagrody ufundowane przez sponsorów.

ZAŁĄCZNIKI:

Regulamin

Karta zgłoszenia

Zgoda rodziców

Klauzula informacyjna

 

źródło: Gmina Wartkowice

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ