Zapraszamy na spektakl słowno-muzyczny Dariusza Jakubowskiego „Fryderyk Chopin – Człowiek Artysta”

0
26
views

W niedzielę wszystkich sympatyków aktorstwa i muzyki klasycznej zapraszamy na spektakl „Fryderyk Chopin Człowiek Artysta”.

Naszymi gośćmi będą aktor Dariusz Jakubowski oraz muzycy Katarzyna Thomas i Piotr Szafraniec.

Spotykamy się przy Zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich o godz. 15.00 – Do Zobaczenia

 

Wpłynęły dwie oferty na budowę boisk do siatkówki plażowej

Gmina Uniejów pozyskała od Marszałka Województwa Łódzkiego 100 tys. zł dotacji na budowę boisk do piłki plażowej. W ramach postępowania przetargowego do Urzędu Miasta wpłynęły dwie oferty na wykonanie prac budowlanych i wyposażenia boisk. Obecnie trwa ich weryfikacja.

Przedmiotem zamówienia jest wybudowanie czterech boisk do gry w plażową piłkę siatkową, każde o wymiarach 12m x 8m, wraz z pasem bezpieczeństwa o szerokości 3m, oddzielającym teren gry od ciągów komunikacyjnych i innych elementów istniejącej infrastruktury rekreacyjnej. Boiska wraz z pełnym wyposażeniem mają powstać na terenie nadrzecznym, położonym między plażą miejską i kompleksem termalno-basenowym „Termy Uniejów”. W bliskim sąsiedztwie znajduje się już trawiaste boisko do piłki nożnej, plac zabaw, siłownia terenowa i bulwary – w ten sposób obiekt będzie idealnie uzupełniać rekreacyjny charakter tego terenu. Infrastruktura sportowo-turystyczna wzdłuż rzeki Warty powinna być systematycznie rozbudowywana i uzupełniana, ponieważ zarówno mieszkańcy, jak i turyści potrzebują miejsc, w których mogliby się spotkać i aktywnie spędzić czas.

Boiska plażowe dadzą możliwość korzystania osobom przebywającym na świeżym powietrzu z rozmaitych aktywności rekreacyjno-ruchowych. Mogą one służyć wszystkim trenującym piłkę plażową, a także rozgrywaniu turniejów ogólnopolskich. Ponadto, nowe boiska umożliwią uprawianie wielu sportów, będą mogły służyć także do gry w piłkę ręczną, boule, badmintona i tenisa plażowego.

W ramach programu „Infrastruktura sportowa Plus” skierowanego do samorządów, Gmina Uniejów na budowę boisk do plażowej piłki siatkowej pozyskała 100 tys. zł, co stanowi 50% kosztów kwalifikowalnych zadania. Obie oferty na wykonanie prac zostały złożone w wyznaczonym terminie i nie podlegają wykluczeniu, natomiast różnią się znacznie pod kątem zawartych kosztów. Obie będą teraz weryfikowane w dziale zamówień.

obrazek

(MB)

 

Wyróżnienie dla bulwarów nadwarciańskich

Towarzystwo Urbanistów Polskich o. Łódź po raz siedemnasty wybrało najlepsze przestrzenie publiczne w województwie łódzkim w 2021 r. Jury konkursu wyróżniło uniejowskie bulwary nadwarciańskie w kategorii: nowo wykreowana przestrzeń publiczna.

Konkurs odbył się pod Patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego Pana Grzegorza Schreibera.

Jego celem  jest promocja dobrych wzorów zagospodarowania naszego otoczenia – organizatorzy pokazująjak w regionie dba się o przestrzeń publiczną, wybierają najlepsze realizacje  projektów urbanistycznych i architektonicznych, które podnoszą jakość przestrzeni publicznej województwa. Konkurs promuje instytucje i organizacje, które dbają o ład przestrzenny, a w efekcie sprawia, że mieszkańcy regionu zwracają coraz większą uwagę na estetykę i funkcje swojego otoczenia.

W etapie wojewódzkim konkursu przyznano nagrody i wyróżnienia. Jedno z nich trafiło do gminy Uniejów za realizację projektu Bulwarów nadwarciańskich.

obrazek

W uzasadnieniu czytamy: „Realizacja jest przykładem kompleksowego i wieloaspektowego podejścia projektowego, kreującego nowe przestrzenie publiczne. Nadwarciańskie bulwary stanowią łącznik miedzy historyczną strefa miejską, wraz z dziedzictwem kulturowym Uniejowa, a jego walorami przyrodniczymi. Jest to bogata oferta rekreacyjna, wypoczynkowa, edukacyjna, sportowa i kulturowa zarówno dla mieszkańców Uniejowa jak i turystów. Na szczególne podkreślenie zasługuje wytworzenie relacji przestrzennych z rzeka Wartą oraz wykorzystanie jej walorów krajobrazowych w kształtowaniu wizerunku miasta. Imponująca jest również skala zmian, która istotnie wpływa na jakość przestrzeni publicznej w skali miasta i jest odpowiedzią na ciągle zwiększającą się liczbę użytkowników przestrzeni publicznych w Uniejowie”.

Inwestycja, o której mowa, zakończyła się w drugiej połowie 2021 r i obejmowała obszar położony w dolinie Warty z terenami przylegającymi bezpośrednio do linii brzegowej rzeki Warty, po stronie zachodniej na odcinku od ujścia lewobrzeżnego dopływu Warty – Strugi Spycimierskiej (Siekiernika) do obszaru leżącego na przedłużeniu ulicy 22 lipca, po stronie wschodniej – od terenu bezpośrednio przylegającego do mostu na Warcie (na południe od mostu i drogi nr 72, ulica Łęczycka, do obszaru leżącego na przedłużeniu ulicy 22 lipca).

Przedsięwzięcie jest wskrzeszeniem bulwarów z lat 60-tych, których centralna przestrzeń została ulokowana w rejonie mostu. Powstały wówczas dwa pawilony i wieża z flagą, nawiązująca do kontrolnej roli ratowników w tym obszarze. Między przystanią a plażą została wybudowana kawiarnia „Walentynka” o charakterze modernistycznym. Przestrzeń, która została wtedy zagospodarowana nad wschodnim brzegiem Warty stanowiła idealne miejsce wypoczynku, aktywności zarówno mieszkańców, jak i przyjezdnych. Powstała inwestycja  stanowi niewykorzystany w tamtych latach potencjał miasta.

Wyróżnione przez łódzki oddział TUP zostały  nominowane do XVI edycji konkursu na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce w 2022 roku.

A.Ow.

źródło: Gmina Uniejów

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ