Zapraszamy na otwarcie strzelnicy

0
138
views

Już na najbliższą niedzielę, na godzinę 11.00, zaplanowane jest oficjalne otwarcie pierwszej w Uniejowie strzelnicy pneumatycznej. Wszystkich sympatyków strzelectwa zachęcamy do wzięcia udziału w spotkaniu, zapoznania się ze sprzętem będącym wyposażeniem strzelnicy, a także do zorientowania się w ofercie obiektu.

Na lokalizację strzelnicy wybrany został budynek po dawnej kotłowni ośrodka zdrowia w Uniejowie, mieszczący się przy ulicy Orzechowej 6. Nieruchomość została bezpłatnie użyczona przez Burmistrza Uniejowa Józefa Kaczmarka na rzecz Ligi Obrony Kraju. Do dyspozycji Klubu „Warta Uniejów” (reprezentującego LOK) oddane zostało około 100 m² powierzchni, z czego 10,85 m² zajmować będzie magazyn na broń, a pozostałe 88,40 m² przeznaczone zostanie na strzelnicę pneumatyczną.

Wspomniane pomieszczenia nie były użytkowane od wielu lat, dlatego dokonały się w nich liczne zniszczenia. Wyremontowania tej części budynku i stworzenia w nim nowego obiektu sportowego podjął się Prezes Klubu „Warta Uniejów”, pan Krzysztof Ochocki. Prace nad adaptacją lokalu na strzelnicę trwały ponad miesiąc.

Zakup materiałów budowlanych i wykonanie prac remontowych możliwe było dzięki wsparciu finansowemu ze środków Ligi Obrony Kraju, a także gminy Uniejów, której udział w przedsięwzięciu wyniósł 25 000 zł.

Strzelnica umożliwiać będzie strzelanie z karabinków i pistoletów pneumatycznych sześciu osobom jednocześnie, na odległość pełnowymiarowej strzelnicy, wynoszącej 10 m. Obiekt wyposażony zostanie m.in. w śrutochwyty oraz tzw. tarczociągi, które umożliwiają zmianę odległości zatrzymywania tarcz.

Obecność strzelnicy zapewni jej użytkownikom naukę skutecznego posługiwania się bronią palną, a także da im możliwość doskonalenia strzeleckich umiejętności sportowych. Będzie też dobrym miejscem, by spędzić ze znajomymi czas przepełniony bezpieczną i zdrową rywalizacją.

Obiekt spełniać będzie wszystkie standardy bezpieczeństwa, zarówno te dotyczące użytkujących, jak i otoczenia, w którym będzie się znajdować. Co ważne, przed użyciem pistoletów czy karabinków pneumatycznych obowiązkowo udzielany będzie instruktaż bezpiecznego obchodzenia się zarówno bronią, jak i amunicją. Strzelanie odbywać się będzie pod okiem doświadczonych instruktorów strzelania posiadających z wymagane uprawnienia. Ponadto strzelnica przeszła pozytywnie kontrolę Agencji Biura Wewnętrznego w Łodzi.

Obiekt będzie ogólnodostępny, a korzystać z niego będą mieli wszyscy zainteresowani.

Foto: pixabay.com

 

Pierwsze zawody sportowe w uniejowskiej strzelnicy

W nowo powstałej strzelnicy w Uniejowie odbyły się pierwsze zawody strzeleckie. O puchary walczyła młodzież z gminy Uniejów i okolic. Wyniki zostaną przedstawione już jutro, podczas oficjalnego otwarcia obiektu, które zaplanowane jest na godzinę 11.00.

Rywalizacja o tytuł najlepszego strzelca rozpoczęła się od krótkiego wystąpienia prezesa Klubu „Warta Uniejów”, Krzysztofa Ochockiego. Już na wstępie zawodnicy usłyszeli ogólne zasady obowiązujące na strzelnicy, zapewniające bezpieczeństwo wszystkim przebywającym w niej osobom.

Strzelnica to jest takie miejsce, gdzie bezwarunkowo musimy słuchać poleceń instruktorów. Oni wytłumaczą Wam, gdzie są przyrządy celownicze, jak się mierzy do tarczy, jak się obsługuje broń, jak przyciąga się tarczę do stolików – powiedział Krzysztof Ochocki.

obrazek

Wspomnianymi szkoleniowcami podczas dzisiejszych zawodów byli Małgorzata Rosik i Andrzej Janczak. To oni w trakcie rozgrywek dbali o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez sportowców, również tych, którzy dopiero oczekiwali na swój start.

Do zaciętej, strzeleckiej rywalizacji na celność i skupienie przystąpiło 26 uczniów ósmych klas szkół podstawowych z gminy Uniejów, a także ze Świnic Warckich. Udział w konkursie wzięli również przedstawiciele drużyn harcerskich. Uczestnicy zmagali się w konkurencjach indywidualnych, a strzały oddawali w pozycji klęczącej z podpórką.

Każdy zawodnik miał do dyspozycji 13 prób: 3 na rozgrzewkę oraz 10 podlegających ocenie. Do końcowego wyniku pod uwagę brane były wszystkie oddane strzały, a punkty uzyskane za 3 najsłabsze z nich były ostatecznie odliczane.

Nad prawidłowym przebiegiem współzawodnictwa czuwał sędzia Bogumił Frątczak.

obrazek

Turniej był świetną okazją do doskonalenia umiejętności strzeleckich wśród młodzieży oraz popularyzowania sportu strzeleckiego. Jak zapowiedział prezes Ochocki, podobne zawody organizowane będą na strzelnicy w Uniejowie co roku, dla uczczenia kolejnych rocznic uzyskania przez Polskę Niepodległości.

Po intensywnym dniu, spędzonym na koleżeńskiej i sportowej rywalizacji, nadszedł czas na podsumowanie zawodów. Ich wyniki poznamy już jutro o godzinie 11.00, podczas oficjalnego otwarcia strzelnicy, na które w imieniu organizatorów wydarzenia serdecznie Państwa zapraszamy.

A.Ol.

 

 

Uniejowska strzelnica oficjalnie rozpoczęła działalność

W niedzielę, 20 listopada br., odbyło się oficjalne otwarcie strzelnicy pneumatycznej w Uniejowie. Podczas spotkania nagrodzono najlepszych zawodników pierwszych w historii obiektu zawodów – Wojewódzkich zawodów o puchar Prezesa Ligi Obronny Kraju w Łodzi.

Przybyłych do strzelnicy gości powitał prezes Klubu „Warta Uniejów”, a zarazem pomysłodawca obiektu, Krzysztof Ochocki. Na wstępie przedstawił wszystkim zebranym historię powstania strzelnicy oraz podziękował członkom klubu za pracę włożoną w remont lokalu. Wyjaśnił też, skąd wziął się pomysł na tego typu obiekt:

Pomysł na strzelnicę był taki, żeby odciągnąć młodzież od laptopa i od smartfona, by można przyjść z kolegami, podyskutować, postrzelać i brać udział we współzawodnictwie.

Zapowiedział, że w miejscu tym odbywać się będą szkolenia na instruktora strzelectwa i na prowadzącego strzelanie. Poinformował, że będzie tu można zdobywać rożnego rodzaju uprawnienia pozwalające na udział w zawodach odbywających się na terenie województwa i nie tylko.

obrazek

Swojego zachwytu nad stworzeniem uniejowskiej strzelnicy nie krył biorący udział w uroczystości prezes Łódzkiej Organizacji Wojewódzkiej LOK,  Bogdan Rzeszutek:

Ten obiekt powstał w ciągu trzech miesięcy. Jest to naprawdę coś niesamowitego w skali województwa, żeby w tak krótkim czasie tak piękny obiekt wyremontować, doprowadzić do takiego standardu, że można w nim organizować wszelkie zawody z broni pneumatycznej. Mam nadzieję, a ta nadzieja jest prawie granicząca z pewnością, że będzie to jeden z czołowych klubów nie tylko województwa łódzkiego, ale również w skali Polski.

Bogdan Rzeszutek przekazał również wiadomość, która z pewnością ucieszy wszystkich sympatyków sportowego strzelania. Już w tym momencie prowadzone są działania, aby w ciągu dwóch najbliższych lat stworzyć w Uniejowie kolejną, lecz tym razem pełnowymiarową strzelnicę otwartą:

Następnym projektem jest utworzenie pełnowymiarowej strzelnicy kulowej. To bardziej kosztowny proces, ale mamy tutaj duże wsparcie ze strony Zarządu Głównego LOK, gromadzimy pieniądze i myślę, że w ciągu dwóch lat powstanie ten obiekt tutaj niedaleko, cztery kilometry od tego miejsca. Mam nadzieję, że dalszy ten proces będzie trwał i powstanie tutaj baza dla szkolenia strzeleckiego na europejskim poziomie”.

W dalszej części spotkania głos zabrał Burmistrz Uniejowa, Józef Kaczmarek. W swoim przemówieniu wyjaśnił, że pomieszczenie, w którym powstała strzelnica, przez lata nie było wykorzystywane. Wcześniej działała tu kotłownia, potem lokal był użytkowany przez Ochotniczą Straż Pożarną w Uniejowie.

W czasie, kiedy trwały jeszcze pierwsze rozmowy na temat strzelnicy, burmistrz mówił:

Stworzenie strzelnicy na terenie gminy Uniejów to przedsięwzięcie, które od dawna było naszym zamierzeniem. Dzięki zapałowi pana Ochockiego, udaje się je urzeczywistnić.”

Dziś burmistrz dodał:

Najważniejsze to pasja i determinacja. Pan Krzysztof posiada i pasję, i determinację. Im więcej takich osób jest na świecie, tym świat jest piękniejszy.

Życząc sukcesów twórcom obiektu, burmistrz przekazał na ręce Krzysztofa Ochockiego bon upominkowy o wartości 1 tys. zł na wykonanie dowolnego obiektu dekoracyjnego do strzelnicy.

obrazek

Podczas spotkania, w ramach podziękowań za bezpłatne użyczenie nieruchomości i wsparcie finansowe, prezes Łódzkiej Organizacji Wojewódzkiej LOK, Bogdan Rzeszutek, wręczył burmistrzowi Uniejowa odznaczenie zarządu głównego LOK – srebrny medal za zasługi dla Ligi Obrony Kraju.

W otwarciu nowego obiektu sportowego uczestniczył również Maciej Ustarbowski z BOR Grupy i Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego z Krakowa, z którą członkowie klubu już rozpoczęli współpracę. Pierwszym jej efektem było uzyskanie uprawnień na prowadzącego strzelanie lub instruktora strzelectwa. W dniu dzisiejszym legitymacje potwierdzające posiadanie tych uprawnień otrzymali: Grzegorz Śmiechowski, Małgorzata Rosik, Wojciech Pyziak, Wojciech Łazarczyk, Jerzy Jaśkiewicz, Andrzej Janczak oraz Jan Jagieła. Sześcioro z nich podczas ćwiczeń z użytkownikami strzelnicy w Uniejowie instruować ich będzie, jak posługiwać się bronią, jak ją przeładowywać, prawidłowo zgrywać przyrządy celownicze, zabezpieczać oraz jak bezpiecznie przekazywać ją drugiemu użytkownikowi.

Uczestnikami wydarzenia byli dyrektorzy szkół, z którymi Klub „Warta Uniejów” chce pojąć współpracę: Edyta Miśkiewicz – dyrektor SP w Wilamowie, Piotr Kozłowski – dyrektor SP w Uniejowie i Andrzej Karkowski – dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świnicach Warckich.

Jak wspomniano wcześniej, wczoraj w uniejowskiej strzelnicy, po raz pierwszy w jej historii, odbyły się zawody strzeleckie. Udział w nich brały reprezentacje szkół podstawowych z Uniejowa, Wilamowa, Świnic Warckich, a także drużyna harcerska z Wielenina. Zawodnicy oddawali strzały w pozycji klęczącej z podpórką. Najlepszym zawodnikom wręczone zostały nagrody – puchary i dyplomy.

Wyniki Wojewódzkich zawodów o puchar Prezesa Ligi Obronny Kraju w Łodzi przedstawiają się następująco:

  1. miejsce – Szymon Włodarczyk (Wilamów)
  2. miejsce – Szymon Rosik (Wielenin)
  3. miejsce – Witold Chybczyński (Wilamów)

Wyniki Wojewódzkich zawodów o puchar Prezesa Ligi Obronny Kraju w Łodzi juniorek przedstawiają się następująco:

  1. miejsce – Maja Pawlak (Wielenin)
  2. miejsce – Róża Kudanowska (Wielenin)
  3. miejsce – Weronika Powłoka (Wielenin)
obrazek

Wczorajszy konkurs będzie miał charakter cykliczny, a odbywać się będzie 11 listopada każdego roku.

 

Na ten moment wszystkie osoby chcące spróbować swoich umiejętności strzeleckich mogą indywidualnie ustalać godziny treningów pod numerem telefonu 608 358 922. Godziny działania strzelnicy wkrótce zostaną ustalone.

Strzelać z broni pneumatycznej w uniejowskiej strzelnicy będą mogły osoby dorosłe oraz – za zgodą rodziców – młodzież, która ukończyła 12 rok życia.

Cennik:

  • niepełnoletni członek klubu – miesięczna składka członkowska 10 zł, za każdy strzał 20 groszy
  • pełnoletni członek klubu – miesięczna składka członkowska 20 zł , za każdy strzał 20 groszy
  • osoba nie będąca członkiem klubu – 10 zł za 13 strzałów; 5 zł za każde kolejne 10 strzałów

A.Ol.

źródło: Gmina Uniejów

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ