Zapraszamy na gminny turniej plażowej piłki siatkowej

0
64
views

Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników plażowej piłki siatkowej na turniej, który odbędzie się w dniu 24 czerwca br. na boiskach przy plaży uniejowskiej.

Nadchodzi czas, byśmy wzięli udział we wspólnej zabawie oraz pochwalili się swoimi umiejętnościami sportowymi.

Turniej ma charakter otwarty i każdy, bez względu na wiek czy pleć, może w nim wziąć udział.

Regulamin jest prosty i przejrzysty: drużyny dwuosobowe będą rywalizować na piasku w systemie „każdy z każdym”. Zwycięzca zostanie wyłoniony na podstawie zdobytych punktów, a na najlepszych graczy czekają nagrody.

Miejscem turnieju będą boiska do plażowej piłki siatkowej przy plaży miejskiej w Uniejowie. Całe wydarzenie jest nieodpłatne, a jego cele to przede wszystkim integracja społeczności lokalnej oraz popularyzacja aktywności fizycznej.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o zgłaszanie swojego zespołu do p. Zbigniewa Kuglarza, pod nr telefonu 506-090-242.

Liczymy na to,  że zawody przyciągną licznych amatorów piłki plażowej z naszej okolicy i staną się dobrym sposobem na spędzenie wolnego czasu w miłym towarzystwie.

Pamiętajcie, startujemy 24 czerwca od godziny 13.00.

A.Ow.

 

W podziękowaniu za organizację Spcycimierskiego Bożego Ciała …

Słynne już na cały świat kwietne dywany układane z okazji uroczystości Bożego Ciała przez mieszkańców parafii Spycimierz ponownie zachwyciły. Tłumy gości i pielgrzymów to jednak wielkie wyzwanie logistyczne. Jak przebiegła organizacja w tym roku?

Spycimierskie Boże Ciało za sprawą kwietnych dywanów ponownie miało nie tylko religijny wymiar. Przepiękna tradycja ściągnęła bowiem i w tym roku tłumy ludzi z całej Polski, którzy chcieli doświadczyć jej z bliska.

Aby lepiej zobrazować skalę zjawiska, warto przywołać fakt, że w ubiegłym roku Burmistrz Uniejowa Józef Kaczmarek zlecił przeprowadzenie w dniu święta pionierskich badań teleinformatycznych dotyczących analizy ruchu turystycznego na obszarze Spycimierza  na podstawie ilości logowań telefonów komórkowych. Wynika z nich, że w Boże Ciało niewielką miejscowość niedaleko Uniejowa  liczącą na co dzień 200 mieszkańców odwiedziło blisko 50 tys. osób. Również i tegoroczna frekwencja, każe przypuszczać, że w dniu Bożego Ciała wzrok pielgrzymów i gości skupił się właśnie na Spycimierzu.  Wymiar wydarzenia to jednak ogromne wyzwanie dla organizatorów. Należało więc podjąć  stosowne działania przygotowawcze, stanąć na wysokości zadania wobec potrzeb układających, turystów, pielgrzymów, handlujących i mieszkańców.

obrazek

Jak pokazuje doświadczenie minionych lat, największym wyzwaniem w zakresie organizacji podczas Bożego Ciała jest ruch drogowy, parkingi i korki. Gmina starała się wyjść naprzeciw problemom związanym z przepustowością poprzez wybudowanie drogi tzw. by-passa, która ograniczyłby ruch kołowy w centrum miejscowości. W planach jest też poszerzenie drogi. To jednak nie jedyna problematyczna kwestia. Przy organizacji należało wziąć pod uwagę także inne aspekty jak dotychczasowy brak regulacji w kwestii osób handlujących, punkt informacji, opiekę medyczną czy toalety.

obrazek

W tym roku, z inicjatywy ks. proboszcza zorganizowano serię spotkań o charakterze przygotowawczym  z udziałem przedstawicieli władz wojewódzkich, powiatowych, służb mundurowych, sołtysów oraz samych mieszkańców, by wypracować jak najbardziej optymalne rozwiązania. Nota bene, owe propozycje oparte były na badaniach geograficzno-przestrzennych, przeprowadzonych w poprzednich latach przez zespół badaczy pod kierunkiem prof. Bogdana Włodarczyka z Instytutu Geografii Miast, Turyzmu i Geoinformacji Uniwersytetu Łódzkiego. Badania przeprowadzono w ramach projektów spycimierskich koordynowanych przez Bibliotekę Miejską w Uniejowie. Opracowane rekomendacje sugerowały między innymi, by strefę handlową oraz parkingi przesunąć poza obręb centrum oraz by samochody nie parkowały na poboczach.

obrazek

W tym celu kilkoro właścicieli łąk i pastwisk użyczyło swoich gruntów pod place parkingowe. Wydzielono również obszary pod strefę handlową, aby ścisłe centrum pozostawić do dyspozycji układających dywany i odwiedzających. Również sama strefa straganów była koordynowana i zaplanowana wcześniej przez Bibliotekę Miejską, by zapobiec pojawieniu się chaosu. W organizację ruchu drogowego włączyła się także policja  oraz 6 jednostek OSP  z terenu gminy Uniejów.

Z tego miejsca pragniemy podziękować wszystkim, którzy włączyli się w tegoroczne obchody Bożego Ciała, bo trud, zaangażowania i działania opłaciły się przynosząc pożądany skutek chociażby pod względem natężenia ruchu i przepustowości.

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom parafii Spycimierz układającym dywany, bo to oni tworzą kwietne dzieła sztuki, tak chętnie odwiedzane przez Gości.

Dziękujemy sołtysom parafii Spycimierz, którzy pomagali przy organizacji święta oraz pracownikom Biblioteki Miejskiej za pomoc przy organizacji stoisk handlowych.

Wyrażamy serdeczne podziękowania dla właścicieli gruntów wydzielonych pod parkingi: Małgorzaty i Michała Sibińskich, Roberta Miąska, Renaty i Ireneusza Pietrzaków, Piotra i Ewy Perajów, Tomasza Grzelaka, Cezarego Glinki. Marka Żurawskiego, Jacka Tylczaka, Krzysztofa Górczyńskiego, Anny Grzelak.

Dziękujemy strażakom z jednostek OSP w Orzeszkowie (Łukasz Warych, Michał Ryjo, Tomasz Palka, Zygmunt Pietrzak), Felicjanowie (Rafał Jagieła, Damian Jaśkiewicz, Łukasz Mazur, Marcin Jagieła, Krzysztof Górka, Sebastian Leśniewski, Rafał Najberg, Damian Sztybrych, Mateusz Jaśkiewicz, Krystian Stempel, Kamil Marciniak, Bartosz Miśkiewicz, Piotr Stempel, Patryk Najberg), Wilamowie (Jakub Darabasz, Krzysztof Chmielecki, Jacek Kafarski, Henryk Łukasik, Marek Binkiewicz, Mateusz Kos, Łukasz Kos), Rożniatowie (Gabriel Milczarek, Paweł Czyszek, Damian Troczyński, Grzegorz Grzelak), Spycimierzu (Karol Zając), Człopach (Dariusz Łukasik, Przemysław Siciński, Wojciech Siciński, Grzegorz Miśkiewicz) i Zaborowie (Stanisław Antczak, Grzegorz Piaseczny, Krzysztof, Pawlak, Mariusz Domowicz, Witold Szczepuła, Dominik Skibiński, Dominik Dudkowski, Mateusz Ścibior) na których spoczywała organizacja ruchu drogowego.

Szczególne wyrazy podziękowania kierujemy do pana Rafała Jagięły (OSP Felicjanów) który podjął się koordynowaniem działań wszystkich strażaków.

Dziękujemy wreszcie pozostałym służbom mundurowym oraz wszystkim, którzy w jakikolwiek przyczynili się, by tegoroczne uroczystości przebiegły sprawnie i były pięknym doświadczeniem.

A.Ow.

źródło: Gmina Uniejów

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ