WIEŚCI Z POWIATU

0
42
views

Zebranie Oddziału Miejsko – Gminnego ZOSP RP w Uniejowie

Dnia 10 grudnia 2022 r. odbyło się zebranie członków Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Uniejowie.

Otwarcia zebrania dokonał prezes Zarządu  – druh Krzysztof Janiak, który powitał wszystkich gości, w tym Burmistrza Uniejowa – Józefa Kaczmarka, Prezesa Oddziału Powiatowego  – druha Wojciecha Kałużnego, komendanta Powiatowej Straży Pożarnej  – młodszego brygadiera Radosława Cieślikowskiego.

Głównym punktem Zebrania było przedstawienie informacji podsumowujących działalność gminnych jednostek OSP, która obejmuje m.in. udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, szkolenia itp.

Głos zabrali zaproszeni goście, składając podziękowania strażakom za ich ofiarną i bezinteresowną służbę oraz informując o chęci współpracy oraz o planach związanych z działalnością strażaków ochotników w następnym roku. Poruszano również m.in. tematy wyszkolenia naszych ratowników oraz wyposażenia jednostek OSP.

Na zebraniu uchwalono również harmonogram zebrań sprawozdawczych, które odbędą się na początku 2023 roku.

Szczególnym momentem wydarzenia było wyróżnienie dla p. Bartłomieja Gröbnera. Dyrektor firmy K-flex, który jest także członkiem zwyczajnym OSP w Uniejowie został odznaczony złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa na terenie gminy Uniejów.

Z racji bliskości świąt Bożego Narodzenia spotkanie miało również charakter opłatkowy, połączony z życzeniami świątecznymi.

A.Ow.

 

Pomoc dla szpitala na Ukrainie

W wyniku rosyjskich ostrzałów, wymierzonych w obiekty infrastruktury energetycznej na Ukrainie, ponad 40% mieszkańców tego kraju pozostaje czasowo bez dostępu do elektryczności. Pomoc w tej kwestii dla miasta Truskawiec zaoferował samorząd Uniejowa.

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej podjęto jednogłośnie uchwałę w sprawie udzielenia pomocy miejskiemu szpitalowi w ukraińskim Truskawcu. Radni, przystając na propozycję burmistrza Józefa Kaczmarka, zadecydowali, aby jeden z agregatów prądotwórczych, które posiada gmina w swoich zasobach, przekazać do Truskawca, w ramach wsparcia dla Ukrainy.

Nie organizujemy już na tą chwilę zbiórek. Wiemy, że sytuacja ekonomiczna jest obecnie dosyć trudna, ale też w żaden sposób nieporównywalna do tej, jaka jest w Ukrainie. W związku z tym wyszliśmy z propozycją, by taki generator przekazać, ponieważ sami dysponujemy kilkoma agregatami. Myślę, że będzie dobrze służył, tym bardziej, że w Truskawcu jest szpital, gdzie przebywa wiele ofiar wojny – powiedział w trakcie sesji burmistrz Józef Kaczmarek, który był inicjatorem akcji.

Agregat prądotwórczy przewoźny ze stabilizacją napięcia 250 kV A/0,4 kV model HDW-285 INS 50 HZ/230 V AS5 o wartości ponad 120 tys. zł zostanie przekazany bezpłatnie na rzecz szpitala w mieście Truskawiec w celu wsparcia działalności placówki w związku z działaniami wojennymi na terenie Ukrainy za pośrednictwem Stowarzyszenia Instytut Ratownictwa Medycznego, które jest organizotorem zbiórek i transportów z pomocą humanitarną dla ukraińskich szpitali.

Truskawiec od 2013 roku jest naszym miastem partnerskim. Gmina leży w obwodzie Lwowskim na zachodzie Ukrainy u podnóża ukraińskich Karpat i tak jak Uniejów – jest uzdrowiskiem balneologicznym. Truskawiec jest położony o ok. 90 km od granicy Polsko-Ukraińskiej (przejście graniczne Krościenko – Smolnica), 9 km od Drohobycza i ok. 84 km od Lwowa. Miasto przed rozpoczęciem wojny zamieszkiwało ponad 29 tys. mieszkańców. Przekazanie sprzętu to kolejny gest wsparcia ze strony gminy Uniejów. Na przełomie lutego i marca br., dzięki ogromnej ofiarności mieszkańców przeprowadziliśmy zbiórkę leków, kosmetyków, żywności długoterminowej, odzieży i butów, z których część trafiła do miejskiego szpitala w Truskawcu.

 

źródło: Gmina Uniejów

 

Zakup sprzętu i wyposażenia osobistego dla OSP w Krzemieniewie 2022

Zadanie uzyskało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (www.zainwestujwekologie.pl) w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” – środki udostępnione przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wartość ogólna zadania: 28 000,95 zł

Źródła finansowania zadania:

  • środki WFOŚiGW w Łodzi: 25 000,00 zł
  • środki Gminy Dalików: 2 800,00 zł
  • środki OSP Krzemieniew: 200,95 zł

Zakres zadania:

  • zakup ubrań specjalnych – 4 szt.
  • zakup butów specjalnych strażackich skórzanych – 6 par
  • zakup butów specjalnych strażackich gumowych – 2 pary
  • zakup kominiarek niepalnych strażackich – 7 szt.
  • zakup radiotelefonów przenośnych – 2 szt.
  • zakup rękawic specjalnych – 10 par
  • zakup rozdzielacza – 1 szt.

Termin realizacji: 2022 rok

Realizator zadania: Ochotnicza Straż Pożarna w Krzemieniewie

 

źródło: Gmina Dalików

 

Zakończono remonty dróg gminnych

źródło: Gmina Zadzim

 

DODATKOWE ŚRODKI NA PRZEBUDOWĘ DROGI DOJAZDOWEJ W MIEJSCOWOSCI ZAGÓRKI

W dniu 28 listopada 2022 r. Zarząd Województwa Łódzkiego dokonał dodatkowego podziału środków z budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytuły wyłączenia z produkcji gruntów rolnych  na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych: Budowa/modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych . W ramach tego podziału gmina Pęczniew otrzymała 25.000,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Zagórki”. W pierwszym podziale nasz samorząd otrzymał 16.780,00 zł. Wartość całego zadania to kwota 108.117,00 zł. Inwestycja w miejscowości Zagórki na odcinku 130 metrów zakładała gruntowną przebudowę drogę wewnętrznej. Wykonano między innymi podbudowę z kruszywa, pobocza oraz nawierzchnię bitumiczną. Projekt został już zakończony i aktualnie jest rozliczany.

 

MIKOŁAJKI W PARZE Z BEZPIECZEŃSTWEM

W dniu 6 grudnia wójt Marcin Janiak oraz Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zych wspólnie z policjantami KPP w Poddębicach rozdawali w Pęczniewie mieszkańcom naszej gminy odblaski  / kamizelki i opaski / oraz słodkie upominki. Wszyscy odwiedzili również miejscową szkołę, gdzie spotkali się z uczniami klas I – III. Rozmawiano przede wszystkim o podstawowych zasadach bezpieczeństwa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ