WIEŚCI Z POWIATU

0
49
views

Konkurs Plastyczny dla Przedszkoli- NSP 2021

 

WSPARCIE NA STARCIE …

Z końcem pierwszego kwartału zakończyła się realizacja projektu „Wsparcie na starcie-poszerzenie oferty edukacyjnej i wzrost liczby miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Pęczniew”. Projekt ten realizowany był od  01.07.2019 roku przy wsparciu środków unijnych w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji,  Poddziałanie XI.1.1 Edukacja przedszkolna,  Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Łódzkiego  na lata 2014-2020. W ramach w/w zadania wygenerowano nowe miejsca przedszkolne, w tym stworzono warunki do objęcia edukacją dzieci z niepełnosprawnością. W trakcie realizacji projektu zakupiono niezbędne wyposażenie, pomoce dydaktyczne, zabawki oraz sprzęt, meble, materiały biurowo-papiernicze, sprzęt TIK i oczyszczacze powietrza. Doposażono  place zabaw przy budynku Szkoły Podstawowej w Brzegu oraz przy Publicznym Przedszkolu w Pęczniewie. Zorganizowano również cykl szkoleń podnoszących kwalifikacje nauczycieli. Wartość całego zakończonego przedsięwzięcia to kwota ponad 1.100.000,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego to kwota blisko 1.000.000,00

źródło: Gmina Pęczniew

 

Szanowni Państwo,

informujemy, że w Urzędzie Gminy w Zadzimiu  można otrzymać jednorazowe maseczki ochronne, codziennie w godzinach pracy urzędu.  Bezpłatny pakiet maseczek ( 3 sztuki na osobę) można odebrać osobiście za pokwitowaniem u osoby obsługującej. Nie  będą wydawane dodatkowe pakiety „dla kogoś”, ani ich wielokrotność np. dla członków rodziny zamieszkujących wspólnie w gospodarstwie – jedna osoba może odebrać maksymalnie 3 sztuki. Akcja skierowana jest do mieszkańców wszystkich miejscowości z terenu gminy Zadzim. Rozdawanie potrwa do wyczerpana zapasów.

źródło: Gmina Zadzim

 

PRZYBYWA KOLEJNA DROGA W GMINIE

Trwają prace przy budowie drogi Leokadiew-Tumusin-Panaszew. To kolejny trakt w Gminie, który uzyska nawierzchnię asfaltową. Wykonawcą przedsięwzięcia jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. Koszt inwestycji sięga 1,8 mln zł.

Mieszkańcy długo czekali na tę drogę. Miała powstać cztery lata temu, ale samorząd rozpoczął prace dotyczące rewitalizacji kompleksu geotermalnego w Poddębicach.

– Ceny związane z infrastrukturą basenową wzrosły i trzeba było poczekać, aż wybudowane zostaną termy. Mieszkańcy przyjęli to ze zrozumieniem i wznieśli się ponad swój interes dla dobra całej Gminy.  Dziękuję im za to i cieszę się, że doczekają się porządnego asfaltu. Mam nadzieję, że prace tak jak do tej pory, będą przebiegać sprawnie – mówi Burmistrz Piotr Sęczkowski.

W ramach zadania przewidziana jest budowa nawierzchni, przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej z drogą krajową, wykonanie poboczy wzdłuż drogi, zjazdów do nieruchomości oraz nowego oznakowania.

– Ten trakt jest ważny, ponieważ łączy drogę powiatową z krajową nr 72. Budowa jezdni pozwoli na usprawnienie ruchu w tym miejscu. Mieszkańcy z niecierpliwością czekają na asfalt, bo ułatwi im dojazd do pracy czy szkoły – podkreśla gminny radny  Tomasz Walczyk.

źródło: Gmina Poddębice

Nasze uniejowskie korzenie

Pokażmy wspólnie ciekawe miejsca z przeszłości Uniejowa

Nikogo nie trzeba przekonywać, że Uniejów jest miastem o długiej i interesującej historii. Zachowało się do dziś wiele miejsc i zabytków świadczących o niezwykłej przeszłości naszego miasta. Dumni jesteśmy z Zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich i Kolegiaty pw. Wniebowzięcia NMP, dworku i cerkiewki. Niestety większość innych historycznych obiektów zaniknęła, zatarła się wraz z upływem lat i wieków.

Zapraszamy mieszkańców do współtworzenia projektu oznaczenia w przestrzeni miejskiej miejsc, wydarzeń i ludzi dawnego Uniejowa.

Projekt składać się będzie z kilku elementów, ściśle ze sobą związanych i tworzących jednorodną graficznie i merytorycznie całość. W mieście pojawią się tablice przedstawiające ważne zabytki, miejsca i wydarzenia z historii Uniejowa. Ich opracowaniem zajmą się zawodowi historycy. Warte pokazania są także istniejące kiedyś w mieście budynki, warsztaty, sklepy, zakłady i inne miejsca. Jakie to będą miejsca – zależy od Was, mieszkańców Uniejowa. Jeśli macie w swoich domowych archiwach zdjęcia, grafiki, dokumenty dotyczące przeszłości naszego miasta i chcielibyście, aby poznali je inni, prosimy o kontakt.Do wysłania wiadomości zachęcamy również mieszkańców oraz osoby pochodzące z Uniejowa, które nie posiadają dokumentów czy zdjęć, a być można znają ciekawe, acz dziś zapomniane historie dotyczące dawnych punktów na mapie naszego miasta.

Dzięki temu w wielu miejscach pojawią się tablice, z których będzie można dowiedzieć się, co w tym miejscu znajdowało się kilkadziesiąt lub nawet kilkaset lat temu. Pokażmy przeszłość Uniejowa, pokażmy ludzi, którzy tu kiedyś mieszkali, ich warsztaty, sklepy, firmy, działalność i aktywność.

Osoby zainteresowane przekazaniem informacji bądź umieszczeniem w pobliżu swojej posesji tabliczki z informacjami historycznymi dotyczącymi tego miejsca prosimy o kontakt z Urzędem Miasta w Uniejowie pod numerami telefonu: (0-63) 288 97 87 lub 288 97 53.

 

„Postaw na siebie” – weź udział w projekcie

Akademia Zdrowia Izabela Łajs zaprasza do udziału w projekcie pt. „Postaw na siebie” wszystkie osoby w wieku 18-65 lat, zagrożone ubóstwem bądź wykluczeniem społecznym, bierne zawodowo, osoby bezrobotne, osoby niepełnosprawne pozostające bez pracy, zamieszkujące województwo łódzkie.

W ramach projektu realizowane jet wsparcie w zakresie:

  • doradztwa zawodowego rozwijającego umiejętności poszukiwania pracy,
  • warsztatów z zakresu: jak aktywnie poszukiwać pracy, komunikacji interpersonalnej,
  • darmowych kursów dostosowanych do potrzeb uczestników z płatnym stypendium szkoleniowym w wysokości 9,60 zł za godzinę m.in.: księgowość I stopnia, pracownik biurowy, specjalista ds. sprzedaży, magazynier z obsługą wózków widłowych, administrator bez danych i inne szkolenia zawodowe (wszystkie dostępne na rynku)

oraz

  • 4-miesięczne staże zawodowe z wypłacanym stypendium 1 440 zł,
  • pośrednictwo pracy pozwalające na pozyskanie odpowiednich ofert pracy oraz ich dopasowanie i udostępnienie uczestnikom.

Dodatkowo: zwrot kosztów dojazdu, materiały szkoleniowe, catering, uznane certyfikaty, ubezpieczenie NNW.

Zapisy i szczegółowe informacje w dni robocze w godzinach 9.00-16.00 pod numerem telefonu: 782-004-300 lub mailowo: postawnasiebie@akademia-zdrowia.pl

Projekt „Postaw na siebie” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

Otwarto oferty przetargowe na termomodernizację strażnic

19 kwietnia w Urzędzie Miasta w Uniejowie otwarte zostały oferty złożone w przetargu dotyczącym termomodernizacji strażnic w Orzeszkowie, Skotnikach i Woli Przedmiejskiej.

Zamówienie, którego przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Orzeszków, Skotniki, Wola Przedmiejska”, podzielone zostało na trzy części:

  • Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Orzeszków – wykonanie robót budowlanych polegających na: dociepleniu elewacji i dachu, wymianie stolarki, wymianie instalacji CO, CWU i wymianie konstrukcji dachu budynku
  • Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Skotniki – wykonanie robót budowlanych polegających na: dociepleniu elewacji i dachu, wymianie stolarki, wymianie instalacji CO, CWU i wymianie konstrukcji dachu budynku
  • Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Wola Przedmiejska – wykonanie robót budowlanych polegających na: dociepleniu elewacji i dachu, wymianie stolarki, wymianie instalacji CO, CWU i wymianie konstrukcji dachu budynku

Przetarg dopuszczał składanie ofert częściowych, a każdą jego część należało traktować jako osobne zamówienie publiczne. Wykonawcy mogli więc złożyć ofertę na jedną, dwie lub trzy części zamówienia.

Kontraktem zainteresowało się kilka firm, które złożyły łącznie 11 ofert. Na pierwszą i trzecią część zamówienia wpłynęło po 9 ofert, natomiast na część drugą –10.

Ostateczna decyzja o tym, czy wykonawca zostanie wyłoniony, zapadnie po zakończeniu procesu weryfikacji ofert.

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, działanie IV.2 Termomodernizacja budynków. Poddziałanie IV.2.2. Termomodernizacja budynków.

A.Ol.

 

Zmiana nazwy miejscowości Uniejów

Czy Uniejów zostanie przemianowany na Uniejów Cieplice, Uniejów Zdrój, a może Uniejów Uzdrowisko Termalne? Po kilku latach powrócił temat zmiany nazwy miejscowości, jako element konsekwentnego budowania marki.

Mówi się, że Uniejów rodził się dwa razy. Po raz pierwszy w czasach średniowiecznych, gdy kształtował się osadniczo i terytorialnie. Po raz drugi zaledwie kilka lat temu, gdy władze miasta dostrzegły potencjał wód termalnych. O tym, że Uniejów stoi na ciepłych wodach, wiadomo było już w dobie głębokiej komuny. Naukowcy przyjeżdżali, prowadzili badania, ale nie szły za tym żadne konkrety. Sytuacja zmieniła się na progu XXI w. W myśl powiedzenia, że woda jest źródłem życia, władze miasta potraktowały to dosłownie i postanowiły wykorzystać możliwości tkwiące w podziemnych złożach, czego efektem było uruchomienie w 2008 roku pierwszego kąpieliska termalnego. Wówczas Uniejów, uznawany powszechnie za „miasteczko emerytów, skazane na wymarcie” zbudził się do życia i narodził po raz drugi. Działania związane z wydobyciem i eksploatacją wód termalnych i idące za nimi liczne inwestycje samorządowe i prywatne, stały się determinantą rozwoju gminy i dały podwaliny pod prężnie rozwijającą się turystykę uzdrowiskową i sportowo-rekreacyjną wraz z bogatym zapleczem noclegowym i gastronomicznym.

Uniejowska solanka wykorzystywana jest obecnie do celów ciepłowniczych, balneoterapeutycznych, rekreacyjnych, kosmetycznych, spożywczych i podgrzewania gruntu, a jej cenne właściwości lecznicze, potwierdzone świadectwami i certyfikatami, doprowadziły do zatwierdzenia w 2011 r. tzw. operatu uzdrowiska i wydania przez resort zdrowia decyzji dającej możliwość prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego na obszarze gminy Uniejów. Zaledwie rok później, ze względu na fakt, że podstawą leczenia uzdrowiskowego w Uniejowie jest woda geotermalna, miastu nadano status „uzdrowiska termalnego”. W tym samym roku powstało pierwsze i jedyne w województwie łódzkim sanatorium uzdrowiskowe – Instytut Zdrowia Człowieka – Uzdrowisko Uniejów Park. Jako że Uniejów stał się jedynym oficjalnym uzdrowiskiem termalnym w Polsce, władze miasta podjęły temat ewentualnej zmiany miejscowości na Uniejów Uzdrowisko Termalne, jednak do tej pory nie skorzystano z tej możliwości. Obecnie temat powraca.

Dzisiejszy Uniejów jest nierozerwalnie związany z wodą termalną, na jej bazie budujemy naszą markę i dzięki wodzie jesteśmy rozpoznawalni w Polsce i za granicą. Dostrzegamy jednak, że wykorzystanie wód termalnych bardzo szybko się rozpowszechnia, nazwę „termy” wykorzystują nawet miejsca, które nie posiadają odwiertów. Warto więc zastanowić się czy nie wrócić do tematu zmiany nazwy, która silniej identyfikowałaby markę uzdrowiska i eksponowała jego prozdrowotny charakter. Dobrze by było, aby Uniejów był nie tylko kojarzony z termami, ale aby wybrzmiał w świadomości społecznej poprzez zaistnienie na polskich mapach jako uzdrowisko ustawowo i geograficzne – mówi burmistrz Józef Kaczmarek.

Temat nazwy został poruszony na ostatnim, 43. posiedzeniu Rady Miejskiej jako zaczątek dyskusji społecznej, której celem będzie rozważenie zmiany w szerszym kontekście z uwzględnieniem korzyści i negatywnych aspektów zmiany.

Zdajemy sobie sprawę, że zdania mieszkańców będą podzielone, pojawi się wiele za i przeciw. Na chwilę obecną dzierżymy palmę pierwszeństwa i unikatowości, ale może być tak, że za chwilę pojawi się na terenie kraju inne Uzdrowisko Termalne. Jeśli nie skorzystamy z szansy jako pierwsi, aby wyróżnić się spośród miejscowości wykorzystujących wody geotermalne, potem możemy żałować, że czegoś się zaniechało. Powinniśmy pokazać, że jesteśmy dalej i na wyższym poziomie jeśli chodzi o miejscowości chlubiące się wodami termalnymi – dodaje burmistrz.

Zgodnie z polskim ustawodawstwem do nazwy miejscowości, w której granicach administracyjnych znajduje się obszar uzdrowiska, może zostać dodany odpowiednio wyraz np. „zdrój”, jeżeli podstawą leczenia uzdrowiskowego są wody lecznicze. Z takiej szansy skorzystało już kilka miejscowości jak np. Wysowa Zdrój (2003) czy Rabka Zdrój (2000), dla których dodanie członu stało się nowym impulsem rozwoju i pozwoliło miasteczkom zyskać na atrakcyjności, zarówno w kontekście mieszkańców, kuracjuszy, turystów, jak i inwestorów zainteresowanych branżą turystyczno-rekreacyjną na terenie uzdrowiskowym.

Jaka więc nazwa? Przepisy dają trzy możliwości: Uniejów Zdrój, Uniejów Cieplice oraz Uniejów Uzdrowisko Termalne. Z dyskusji, która rozwinął burmistrz Kaczmarek podczas sesji wynika, że najczęściej używana nazwa jest trzecia – Uniejów Uzdrowisko Termalne.

Ta trzyczłonowa nazwa może wydawać się uciążliwa, ale uważamy, że najlepiej oddaje charakter miasta i eksponuje jego walory – mówi burmistrz.

Analiza literatury przedmiotu wykazuje, że nazwy własne bardzo mocno identyfikują ludzi, miejsca, instytucje itp. Nazwa i logo (w tym wypadku herb) stanowią istotne komponenty budowania marki, która jest jednym z najcenniejszych aktywów danej instytucji, jako że ułatwia tworzenie docelowych skojarzeń z kategorią produktu lub z pożądanymi wymiarami wizerunku (Kall, Kłeczek, Sagan 2006) . Innymi słowy nazwa miejscowości wpływa na postrzeganie jej znaczenia, a z punktu widzenia gospodarki może kształtować popyt turystyczny.

SONY DSC

W tym roku Uniejów będzie świętował 9. jubileusz nadania miastu statusu uzdrowiska. Bez wątpienia kluczową inwestycją okazał uruchomiony w 2008 roku i sukcesywnie rozbudowywany (2012 i 2019) kompleks termalno-basenowy. „Termy Uniejów” stały się kołem zamachowym gospodarki i niczym śnieżna kula spowodowały lawinę zdarzeń istotnych dla rozwoju miasta. O tym, jak ważną inwestycją jest kompleks, łatwo się przekonać w dobie lockdownu, gdy spacerując po miasteczku, mimo bogactwa infrastruktury można odnieść wrażenie powrotu do lat 90-tych, gdy jeszcze nie biło termalne serce Uniejowa.

źródło: Gmina Uniejów

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ