Obserwuj nas na Facebook

WAŻNY KOMUNIKAT DLA KLIENTÓW WYDZIAŁU KOMUNIKACJI

Od  12 października br.(poniedziałek)  w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego będzie działać elektroniczny system zarządzania kolejką, który poprawi komfort obsługi Klientów. Dodatkowym udogodnieniem będzie rezerwacja terminu wizyty przez internet.

Uruchomiony przez Starostwo Powiatowe w Poddębicach nowy system kolejkowy ma usprawnić obsługę naszych Klientów, a przede wszystkim skrócić czas oczekiwania na załatwienie spraw związanych m.in. z rejestracją pojazdu, odbiorem dowodu rejestracyjnego czy wydaniem uprawnień do kierowania pojazdami. Dzięki niemu Klienci będą mogli zarejestrować wizytę w Wydziale Komunikacji na dwa sposoby: poprzez pobranie numerka w biletomacie znajdującym się przy wejściu głównym do Starostwa lub przez internet korzystając ze specjalnej aplikacji udostępnionej na stronie www.poddebicki.pl

Działanie systemu jest proste- po wejściu do Starostwa podchodzimy do biletomatu i wybieramy na  ekranie dotykowym kategorię sprawy, którą chcemy załatwić. Po otrzymaniu właściwego biletu oczekujemy na komunikat głosowy zapraszający do konkretnego stanowiska. Należy pamiętać, że jest przypisana jedna sprawa do jednego biletu.

Udogodnieniem dla Klientów będzie możliwość zarezerwowania kolejki prze internet. Dzięki tej funkcji będzie można z wyprzedzeniem zaplanować wizytę w Wydziale Komunikacji na konkretny dzień i godzinę – po przybyciu do Urzędu ( na kilka minut przed umówioną godziną) potwierdzamy wizytę w biletomacie wprowadzając kod cyfrowy rezerwacji internetowej, a następnie drukujemy bilet do wybranej kolejki i oczekujemy na wywołanie.

 

Rozdajemy Wyprawki Czytelnicze – Projekt „Mała książka – wielki człowiek”

Miło nam poinformować, że Powiatowa Biblioteka Publiczna w Poddębicach zakwalifikowała się do nowej edycji projektu „Mała książka – wielki człowiek” organizowanej przez Instytut Książki.

„Mała książka – wielki człowiek” to projekt dla dzieci w wieku przedszkolnym realizowany w ramach ogólnopolskiej kampanii. Akcja ma zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem.

Dlatego gorąco zachęcamy wszystkich rodziców dzieci w wieku 3-6 lat (roczniki 2014-2017) do odwiedzenia biblioteki i wzięcia udziału w projekcie.

Mały Czytelnik, który wraz z rodzicem odwiedzi Bibliotekę Powiatową otrzyma w prezencie wyjątkową Wyprawkę Czytelniczą oraz Kartę Małego Czytelnika do zbierania bibliotecznych naklejek. W Wyprawce dzieci znajdą książkę „Pierwsze czytanki dla…”, dostosowaną pod względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka i spełniającą najwyższe standardy w projektowaniu pięknych i mądrych książek dla najmłodszych. Po uzyskaniu dziesięciu naklejek zostanie uhonorowany dyplomem, potwierdzającym jego zainteresowanie książką i czytaniem. Oprócz dyplomu, przedszkolak otrzyma także drobny czytelniczy upominek.

Dzięki akcji dziecko pozna ważne miejsce na czytelniczej mapie dzieciństwa jakim jest biblioteka i zostanie pełnoprawnym uczestnikiem życia kulturalnego.

W wyprawce znajdą coś dla siebie także rodzice — przygotowana dla nich broszura informacyjna przypomni o nieocenionej roli czytania w rozwoju ich dziecka oraz o rozmaitych korzyściach wynikających z częstego odwiedzania biblioteki.

Do akcji mogą włączyć się dzieci zapisane już do biblioteki jak i nowi czytelnicy.

Serdecznie zapraszamy i czekamy na naszych małych, tych obecnych i tych przyszłych, Czytelników wraz z ich Rodzicami.

 

opracowała:

Edyta Durka

- 20201009_105355.jpg

- resized_20201009_094720.jpg

- resized_20201009_095315.jpeg

 

 

PODDĘBICE W CZOŁÓWCE KRAJOWEGO RANKINGU

Poddębice uplasowały się w czołówce ogólnopolskiego rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”.

– W kategorii Miasta Powiatowe za wykorzystanie środków z funduszy UE w latach 2014-2019 zajęliśmy piąte miejsce, a za wydatki inwestycyjne w latach 2017-2019 zostaliśmy sklasyfikowani na szóstej pozycji – mówi Burmistrz Piotr Sęczkowski.

Ranking przygotował prof. Paweł Swianiewicz z Uniwersytetu Warszawskiego. Podstawę opracowania stanowiła analiza wydatkowania przez samorządy środków na inwestycje oraz pozyskanych funduszy unijnych. W tym przypadku zestawienie obejmowało wartość pozyskanych dotacji, a wynik podawany był w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

– Wiele inwestycji na naszym terenie jest realizowanych dzięki wsparciu środków unijnych. Dynamika i efektywność pozyskiwania funduszy z UE przez Poddębice w ostatnich latach dają mieszkańcom możliwość korzystania z udogodnień i lepszej infrastruktury. Mamy nowe drogi, zrewitalizowane centrum miasta, odnowiony zabytkowy pałac, halę sportową przy szkole podstawowej, remizy strażackie, zmodernizowaną sieć wodno-kanalizacyjną. Udało się przeprowadzić inwestycje geotermalne. Poddębice oplata geotermalna sieć cieplna, a z ciepła z wnętrza ziemi korzystają instytucje publiczne, mieszkańcy bloków oraz indywidualni odbiorcy. Niebawem będziemy mogli również cieszyć się ze zrewitalizowanego kompleksu basenów termalnych – dodaje Burmistrz Sęczkowski.

Wyniki zestawienia „Wspólnoty” potwierdzają prorozwojowe trendy Miasta Gorących Źródeł.

źródło: Gmina Poddębice

Zakończona modernizacja drogi w Czepowie

Inwestycja polegała na przebudowie drogi gruntowej na długości 630 metrów, położonej w pobliżu dawnej gorzelni w Czepowie. Remontowany odcinek w głównej mierze stanowi dojazd do gruntów rolnych, ale znajdują się przy nim także gospodarstwa z zabudowaniami mieszkalnymi, więc budowa nawierzchni asfaltowej zapewni mieszkańcom poprawę bezpieczeństwa i komfortu ruchu .

Zakres prac obejmował: przygotowanie koryta z profilowaniem i zagęszczeniem istniejącego podłoża gruntowego, wykonanie podbudowy z mieszanki kamiennej oraz położenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego i warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej. Po obu stronach przebudowanego odcinka drogi wykonano pobocza z kruszywa łamanego.

Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. z Poddębic, które w toku postępowania przetargowego złożyło najkorzystniejszą ofertę, na kwotę 275 769,69 zł. Drugą, o blisko 10 tys. zł wyższą (285 614,24 zł), przedłożyła firma LuKpol Krzysztof Łuczak z Uniejowa. Najdroższa oferta w omawianym przetargu (319 185,00 zł) pochodziła od konsorcjum firm „EVECO” Ewa Peraj z Łodzi i „EKOINŻBUD” Piotr Peraj z Uniejowa.

Zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Czepów, gm. Uniejów” dofinansowano kwotą w wysokości 180 tys. zł środkami z budżetu Województwa Łódzkiego, z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych.

(MB)

 

 

Od poniedziałku zmiany w obsłudze interesantów urzędu miasta

W związku ze wzrostem zakażeń koronawirusem COVID-19, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców, od poniedziałku 12 października 2020 r. Urząd Miasta w Uniejowie przechodzi na pracę w systemie „jednego okienka”, tak aby do minimum ograniczyć konieczność poruszania się po całym urzędzie.

W tym czasie wizyty interesantów zostają ograniczone do tymczasowego biura podawczego, znajdującego się w wejściu do budynku urzędu. Wewnątrz znajdą Państwo wszystkie niezbędne druki, które po wypełnieniu należy wrzucić do przygotowanej w tym celu skrzynki. Do Państwa dyspozycji na miejscu działa również telefon, za pomocą którego można połączyć się z sekretariatem lub wezwać pracownika odpowiedniego działu. Proszę pamiętać, że z uwagi na potrzebę zachowania dystansu społecznego, w biurze podawczym może przebywać tylko jedna osoba w danym czasie.

Prosimy o załatwianie wszelkich spraw niewymagających osobistej wizyty w Urzędzie w następujących formach:

 1. za pośrednictwem usług internetowych – ePUAP (https://epuap.gov.pl)
 2. za pośrednictwem e-mail – urzad@uniejow.pl,
 3. za pośrednictwem korespondencji tradycyjnej na adres: Urząd Miasta w Uniejowie, ul. Bł. Bogumiła 13, 99-210 Uniejów
 4. telefonicznie pod numerem: 63 288 97 44/40

Wszelkie dokumenty przyniesione osobiście można zostawiać w „skrzynce podawczej” znajdującej się w głównym wejściu do budynku urzędu (wejście drzwiami po prawo, podjazdem dla osób niepełnosprawnych).

źródło: Gmina Uniejów

 

NOWY SAMOCHÓD OSP PĘCZNIEW

Druhowie z OSP Pęczniew 25 września odebrali z firmy Szczęśniak Pojazdy Specjalistyczne Sp. Z o.o. nowy, średni samochód ratowniczo-gaśniczy. Było to możliwe dzięki środkom, jakie jednostka z Pęczniewa pozyskała na zakup auta. Całkowita wartość zakupionego pojazdu  to kwota 799.254,00 zł, z czego 200.000,00 to środki w ramach dotacji ksrg i 360.000,00 zł to środki NFOŚiGW/WFOŚiGW. Pozostałą brakująca kwota 239.254,00 zł pochodzi z budżetu gminy Pęczniew. Wóz bojowy GBA na podwoziu Renault jest bogato wyposażony, posiada wszystkie niezbędne elementy wymagane dla samochodów strażackich włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Renault MDB3 GBA na podwoziu uterenowionym ma zapas środka gaśniczego w ilości 3000 litrów wody oraz 300 litrów środka pianotwórczego. W pozyskaniu środków druhom z Pęczniewa pomagało wiele osób, w tym poseł Piotr Polak, wójt Marcin Janiak oraz radni Rady Gminy w Pęczniewie. Na wsparcie w staraniach wymiany samochodu nasi ochotnicy mogli liczyć ze strony KW PSP w Łodzi, KP PSP w Poddębicach, ZP ZOSP RP, ZG ZOSP RP oraz gminnych urzędników. Szczególne podziękowania należą się prezesowi OSP Pęczniew dh Piotrowi Żeromińskiemu, który zaangażował się w opracowanie wniosków, przeprowadzenie całej procedury przetargowej oraz finalizowanie zakupu samochodu bojowego.

 

 

źródło: Gmina Pęczniew

 

Zakup sprzętu i wyposażenia osobistego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzemieniewie

Zadanie uzyskało dofinansowane:

 • ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (www.zainwestujwekologie.pl) w ramach programu priorytetowego „Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt służący ograniczeniu lub likwidacji zagrożeń dla środowiska – II edycja”
 • ze środków KSRG (PSP) przyznanych na zadanie pn. „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego” w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020″
 • ze środków Gminy Dalików

Wartość ogólna zadania: 43 770,85 zł

Źródła finansowania zadania:

 • dotacja WFOŚiGW w Łodzi: 35 000,00 zł
 • dotacja KSRG (PSP): 3 500,00 zł
 • dotacja Gminy Dalików: 5 250,00 zł
 • środki własne OSP Krzemieniew: 20,85 zł

Zakres zadania:

 • zakup ubrań specjalnych – 10 szt.
 • zakup butów specjalnych strażackich skórzanych – 6 par
 • zakup hełmów strażackich – 10 szt.
 • zakup butli do aparatu powietrznego – 4 szt.
 • zakup masek do aparatu powietrznego wraz z pokrowcami – 4 szt.
 • zakup węży tłocznych – 10 szt.

Termin realizacji: 2020 rok

Realizator zadania: Ochotnicza Straż Pożarna w Krzemieniewie

 

źródło: Gmina Dalików

 

 

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz także

Piłkarska reprezentacja kobiet trenowała w Uniejowie

Do czwartku 10.07.2024 w Uzdrowisku Termalnym odbywało się zgrupowanie Reprezentacji Kobiet w piłce nożnej w ramach przygotowań do Euro 2025. W powołanej kadrze nie mogło zabraknąć Ewy Pajor. Zawodniczki Niny Palaton trenowały przez cztery dni na kompleksie boisk im. Włodzimierza

Wakacyjna oferta naszego partnera

Bezpieczeństwo jest najważniejsze podczas wakacyjnych wyjazdów. Partner Łódzkiego Związku Piłki Nożnej – Kahlenberg Services przygotował nową ofertę dotyczącą obozów piłkarskich – zarówno tych krajowych, jak i zagranicznych. Zachęcamy się do

PJS: Klasyfikacje klas A

Publikujemy klasyfikację Pro Junior System we wszystkich grupach klasy A za sezon 2023/2024. Zgodnie z regulaminem (punkt 4) – w sytuacji, gdy drużyny jednego klubu uczestniczą w rozgrywkach Ekstraklasy, I

PJS: Klasyfikacje klas okręgowych

Przedstawiamy klasyfikację Pro Junior System za sezon 2023/2024 w klasach okręgowych jak i listę klubów, które otrzymają nagrody finansowe. Zgodnie z regulaminem (punkt 4) – w sytuacji, gdy drużyny jednego