Podsumowano projekt szkoleniowo – warsztatowy w Niewieszu

   W Niewieszu zakończono konferencją projekt pn. ”Organizacja szkolenia i warsztatów florystycznych dla mieszkańców Niewiesza i okolic”.
W ramach grantu zrealizowano 5- dniowe szkolenie połączone z warsztatami florystycznymi oraz wyjazd do Palmiarni w Poznaniu. Trenerem prowadzącym warsztaty była Pani Katarzyna Wójcik, współtwórca programu nauczania Akademii Florystyki w Łodzi. Założeniem projektu było pobudzenie aktywności mieszkańców i zaangażowania ich w kolejne przedsięwzięcia. Mieszkańcy Niewiesza i okolic po raz kolejny nie zawiedli, chętnie uczestniczyli w warsztatach i szkoleniach objętych projektem. Grant uzyskał wsparcie dzięki środkom pozostającym w dyspozycji Lokalnej Grupy Działania „Podkowa” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania   19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.
Efekty warsztatów florystycznych podziwiali zaproszeni goście, wśród których byli m.in. Dorota Więckowska – radna Sejmiku Województwa Łódzkiego, Małgorzata Komajda – Starosta Poddębicki, Edyta Michalska – Zastępca Dyrektora Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ewa Bednarek – Radna Rady Powiatu w Poddębicach.

Obraz na stronie 20190615_153837.jpeg

Obraz na stronie 20190615_154040.jpeg

Obraz na stronie 20190615_164749.jpg

Obraz na stronie part_1560610902237.jpeg

 

Wianki 2019 w Powiecie Poddębickim

     Miniony weekend obfitował w liczne wydarzenia związane z tradycjami Nocy Świętojańskiej. Na terenie Powiatu Poddębickiego Stowarzyszenia, Koła Gospodyń Wiejskich oraz Zespoły Ludowe organizowały spotkania, w czasie których uczestnicy mogli poznać tradycje Nocy Świętojańskiej, uczestniczyć w warsztatach plecenia wianków oraz puścić na wodę wykonany przez siebie wianek.
W piątkowy wieczór Zespół Ludowy „Górzanie” przypominał tradycje świętojańskie nad Zbiornikiem w Górze Bałdrzychowskiej. Mieszkańcy okolicznych miejscowości przy śpiewie i wspólnym ognisku  pletli wianki i puszczali je na Zbiorniku. W wydarzeniu uczestniczyli również przedstawiciele władz Powiatu Poddębickiego Piotr Majer – Wicestarosta Poddębicki, Andrzej Krajewski –  Wiceprzewodniczący Rady.

Obraz na stronie wianki_gora_baldrzychowska_001a.jpg

W Uniejowie w niedzielny wieczór Powiat Poddębicki wspólnie z Termami Uniejów, Fundacją Inicjatywy Powiatu Poddębickiego i Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Kultury w Uniejowie przygotowały otwarte warsztaty plecenia wianków, występy zespołów z terenu Gminy Uniejów: Chór Kantylena, Zespół Ludowy „Włościanki”, Kapela ze Wsi Wilamów oraz Zespół Ludowy „Bałdrzychowianie”, a także konkurs na najładniejszy wianek i poszukiwanie kwiatu paproci. Do konkursu zgłoszono 38 wianków, spośród których komisja w składzie Małgorzata Komajda – Starosta Poddębicki, Piotr Panasiuha – przedsiębiorca z Białorusi, Iwona Wieczorek – Prezes Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego, Ewa Maruszewska – florystka, Kamila Szymczak – Prezes Zespołu Ludowego „Włościanki” i Mariola Stawiszyńska – Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Bałdrzychowa wybrała najładniejsze wianki, przyznając trzy główne nagrody i sześć wyróżnień oraz 29 drobnych upominków za udział. Wieczór w najkrótszą noc roku zakończył się puszczeniem wykonanych wianków oraz ogniskiem nad Wartą. Wydarzenie mogło być zorganizowane dzięki dofinansowaniu uzyskanemu z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

Obraz na stronie wianki_uniejow_07.jpg

W Wartkowicach obrzędy Nocy Świętojańskiej prezentował Zespół Pieśni i Tańca „Anilana”, Zespół „Polesianki”, Kapela „Spod Dębu” oraz prowadzono warsztaty wyplatania wianków. Na uczestników czekały potrawy lokalne przygotowane przez Sołectwa z Gminy Wartkowice, a na najmłodszych animatorzy i plac zabaw. Tradycyjnie wieczorem puszczono wianki. Wspólnie z mieszkańcami Noc Świętojańską spędzali Małgorzata Komajda – Starosta Poddębicki, Beata Przybylska – Członek Zarządu, Stanisław Katusza – Radny Rady Powiatu w Poddębicach oraz Iwona Wieczorek – Prezes Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego.

PR

Wianki 2019 w Powiecie Poddębickim – galeria

Wianki 2019 w Powiecie Poddębickim

Wianki 2019 w Powiecie Poddębickim

Wianki 2019 w Powiecie Poddębickim

Wianki 2019 w Powiecie Poddębickim

Wianki 2019 w Powiecie Poddębickim

Wianki 2019 w Powiecie Poddębickim

Wianki 2019 w Powiecie Poddębickim

Wianki 2019 w Powiecie Poddębickim

 

 

Koncert absolwentów Szkoły Muzycznej

   W dniu 17 czerwca br na Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Poddębicach odbył się koncert wyróżniających się uczniów i absolwentów Szkoły Muzycznej I stopnia w Uniejowie.
Wśród zgromadzonych gości znaleźli się: Marcin Walicki – Starszy Wizytator Centrum Edukacji Artystycznej Regionu Łódzkiego, dr Konrad Boniński – wykładowca trąbki Akademii Muzycznej w Łodzi,   Małgorzata Komajda – Starosta Poddębicki, Stanisław Miłosz – Radny Gminy Pęczniew, Robert Jaśczak i Waldemar Frątczak – przedstawiciele Rady rodziców oraz uczniowie wraz z rodzicami.
Przybyli goście mogli wysłuchać utworów z repertuaru znanych polskich i zagranicznych artystów. Swoje umiejętności zaprezentowali również nauczyciele ze Szkoły Muzycznej I stopnia w Uniejowie, którzy udowodnili, że talenty artystyczne uczniów to efekt pracy kadry pedagogicznej tej szkoły. Uroczystość była okazją do wręczenia nagród ufundowanych przez Radę Rodziców dla najlepszych uczniów i absolwentów.

OZ

Koncert absolwentów Szkoły Muzycznej – galeria

Koncert absolwentów Szkoły Muzycznej

Koncert absolwentów Szkoły Muzycznej

Koncert absolwentów Szkoły Muzycznej

Koncert absolwentów Szkoły Muzycznej

Koncert absolwentów Szkoły Muzycznej

Koncert absolwentów Szkoły Muzycznej

Koncert absolwentów Szkoły Muzycznej

Koncert absolwentów Szkoły Muzycznej

Koncert absolwentów Szkoły Muzycznej

 

„Rok szkolny 2018/2019 już za nami”

   W środę 19 czerwca uczniowie oficjalnie pożegnali rok szkolny 2018/2019. Uroczystości zakończenia nauki w placówkach podległych Powiatowi odbyły się w Liceum Ogólnokształcącym, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach, Liceum Ogólnokształcącym, oraz Szkole Muzycznej I Stopnia w Uniejowie z siedzibą w Poddębicach.
Na dwa miesiące szkołę żegnała młodzież Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach. W uroczystości udział wzięła w imieniu Starosty Poddębickiego Dorota Kubiak – Zastępca Naczelnika Wydziału Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty i Kultury Starostwa Powiatowego w Poddębicach. Dyrektor szkoły w swym wystąpieniu gratulowała osiągnięć w nauce oraz podkreślała jak bardzo ważne jest zachowanie bezpieczeństwa podczas trwających wakacji. Najlepsi uczniowie otrzymali świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody książkowe za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie oraz zaangażowanie w życie szkoły. Nagrodę Starosty Poddębickiego za uzyskanie najwyższej średniej otrzymała uczennica kształcąca się w zawodzie technik hotelarstwa – Kamila Lisiecka oraz Jakub Sońda – uczeń Szkoły Branżowej I stopnia. Nagroda dla najlepszego absolwenta trafiła w ręce Kamili Maćczak – uczennicy Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Całość uświetniła część artystyczna przygotowana przez uczniów szkoły.
W tym samym dniu pożegnanie ze szkołą świętowali uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Poddębicach. Powiat Poddębicki na uroczystości reprezentowali: Piotr Majer – Wicestarosta Poddębicki oraz Danuta Pecyna – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej. Przybyłych gości oraz społeczność szkolną powitał Jarosław Terlecki – dyrektor Liceum, który pogratulował wszystkim uczniom wyników w nauce. Padły także słowa podziękowania dla nauczycieli i wychowawców za rzetelność, wytrwałość i zaangażowanie w pracę z młodzieżą. Nagrodę Starosty Poddębickiego za najlepszą średnią otrzymała Klaudia Modrzejewska uczennica klasy drugiej. Również w liceum nie zabrakło pożegnalnej części artystycznej.
W Szkole Muzycznej I Stopnia w Uniejowie z siedzibą w Poddębicach przybyłych gości powitał Krzysztof Koziński – dyrektor szkoły. W swoim wystąpieniu przedstawił wyniki nauczania i osiągnięcia uczniów oraz podziękował nauczycielom za zaangażowanie w pracę. Nagroda Starosty Poddębickiego trafiła w ręce najlepszego absolwenta Aleksandry Leśkiewicz oraz najlepszego ucznia – Natalii Medyńskiej.
Serdecznie gratulujemy wszystkim uczniom oraz życzymy dalszych sukcesów w nauce. Niech okres wakacji będzie czasem udanego i bezpiecznego wypoczynku, życzymy dużo słońca, niezapomnianych wrażeń oraz interesujących podróży.

OZ

„Rok szkolny 2018/2019 już za nami” – galeria

˝Rok szkolny 2018/2019 już za nami˝

˝Rok szkolny 2018/2019 już za nami˝

˝Rok szkolny 2018/2019 już za nami˝

˝Rok szkolny 2018/2019 już za nami˝

˝Rok szkolny 2018/2019 już za nami˝

˝Rok szkolny 2018/2019 już za nami˝

˝Rok szkolny 2018/2019 już za nami˝

˝Rok szkolny 2018/2019 już za nami˝

˝Rok szkolny 2018/2019 już za nami˝

˝Rok szkolny 2018/2019 już za nami˝

˝Rok szkolny 2018/2019 już za nami˝

˝Rok szkolny 2018/2019 już za nami˝

˝Rok szkolny 2018/2019 już za nami˝

˝Rok szkolny 2018/2019 już za nami˝

˝Rok szkolny 2018/2019 już za nami˝

 

X sesja Rady Powiatu w Poddębicach

 PROPONOWANY PORZĄDEK
X sesji Rady Powiatu w Poddębicach
zwołanej na dzień 28 czerwca 2019 roku
o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Poddębicach

 1. Otwarcie X sesji Rady Powiatu w Poddębicach.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad X sesji Rady Powiatu w Poddębicach.
 4. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Powiatu.
 5. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Powiatu.
 6. Debata nad Raportem o stanie Powiatu Poddębickiego w 2018 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Poddębicach wotum zaufania.
 8. Sprawozdanie z realizacji budżetu Powiatu Poddębickiego za 2018 rok:
  a) przedstawienie sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu w 2018 roku,
  b) zapoznanie z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu  Powiatu Poddębickiego za 2018 rok,
  c) przedstawienie sprawozdania finansowego Powiatu Poddębickiego,
  d) zapoznanie z opinią Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska na temat sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Poddębickiego za 2018 rok,
  e) zapoznanie z opinią Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej na temat sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Poddębickiego za 2018 rok,
  f) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie Zarządowi Powiatu absolutorium,
  g) zapoznanie z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Poddębicach o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Poddębicach za 2018 rok,
  h) dyskusja nad sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu za 2018 rok,
  i) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Poddębickiego za 2018 rok,
  j) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Poddębicach z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
 9. Informacja na temat działalności Spółki „Poddębickie Centrum Zdrowia” – sprawozdanie bilansowe.
 10. Sprawozdanie z realizacji „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Powiatu Poddębickiego na lata 2016-2022” za 2018 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg powiatowych na terenie Powiatu Poddębickiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych stanowiących własność Powiatu Poddębickiego, zlokalizowanych w ciągach dróg powiatowych oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem świętej Katarzyny Panny i Męczennicy w Pęczniewie.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem świętej Katarzyny w Poddębicach.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem świętego Floriana w Uniejowie.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych na obszarze Powiatu Poddębickiego od 1 września 2019 r.
 17. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III/15/18 Rady Powiatu w Poddębicach z dnia 28 grudnia 2018 r. w  sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Poddębickiego na rok 2019 –  druk A.
 18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu w Poddębicach w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2032 – druk A.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na pokrycie deficytu.
 20. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III/15/18 Rady Powiatu w Poddębicach z dnia 28 grudnia 2018 r. w  sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Poddębickiego na rok 2019 – druk B.
 21. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu w Poddębicach w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2032 – druk B.
 22. Przyjęcie sprawozdania z międzysesyjnej działalności Zarządu Powiatu.
 23. Sprawy różne.
 24. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący Rady Powiatu w Poddębicach
źródło: poddebicki.pl

X PIKNIK RODZINNY

Szkoła Podstawowa w Pęczniewie z Filią w Brzegu po raz dziesiąty zorganizowała Piknik Rodzinny. Uczniowie wspólnie z nauczycielami przygotowali urozmaicony program artystyczny. W programie obok występów młodzieży w ciekawych aranżacjach muzycznych znalazły się również pokazy strażackie przygotowane przez OSP Pęczniew. Wszyscy mogli także obejrzeć wystawę prac plastycznych naszych uczniów. Nie zabrakło konkursów oraz dmuchanych zamków. Podziękowania należą się wszystkim organizatorom oraz  rodzicom, którzy jak co roku zaangażowali się w organizację Pikniku Rodzinnego. Rodzice przygotowali między innymi stoiska gastronomiczne z kiełbaskami oraz ciastami, był popcorn i wata cukrowa. Jak to  na prawdziwym pikniku bywa, wszystkie miejsca były wypełnione gwarem świetnie bawiących się gości, uczniów z rodzinami, pracowników szkoły oraz mieszkańców naszej gminy, wśród których był wójt Marcin Janiak. Radość na twarzach dzieci i dorosłych świadczy o tym, że impreza była udana. Wspólna zabawa nie odbyłaby się bez ogromnego zaangażowania wielu osób, którym jeszcze raz serdecznie dziękujemy.

 

źródło: peczniew.pl

 

ZARZĄDZENIE NR 42/2019

Wójta Gminy Zadzim

z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie ustalenia dla pracowników Urzędu Gminy w Zadzimiu skróconego czasu pracy

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) zarządza się co następuje:

§ 1. Ze względu na upały skraca się czas pracy pracowników Urzędu Gminy w Zadzimiu.

§ 2. W okresie od dnia 25 czerwca 2019 r. do dnia 26 czerwca 2019 r. Urząd Gminy Zadzim czynny będzie w godzinach 8.00 – 14.00.

§ 3 . Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4 . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Zadzim

/-/Krzysztof Woźniak


Zarządzenie Nr 2/2019

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zadzimiu

z dnia 25 czerwca 2019r.

w  sprawie skrócenia czasu pracy w okresie upałów

 

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506) , art. 207 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeksu Pracy ( Dz. U.  z 2019r. poz. 730) oraz § 15 ust. 1 Rozporządzenia  Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1977r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. nr 169 poz. 1650 ze zm.), zarządzam co następuje:

 

§1. W związku z upałami wprowadzam skrócony czas pracy dla pracowników Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Zadzimiu w okresie: 25.06.2019r.  –  26.06.2019r.

§2.  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zadzimiu w w/w okresie będzie czynny w godzinach 8.00 – 14.00.

§3. Informację o skróceniu czasu pracy podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na drzwiach wejściowych budynku Urzędu Gminy w Zadzimiu, w którym mieści się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zadzimiu oraz zamieszczenie informacji na stronie internetowej.

§4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Kierownik GOPS w Zadzimiu

/-/Halina Napieraj

źródło: gminazadzim.pl

 

NOC ŚWIĘTOJAŃSKA 2019

23 czerwca 2019 r. na terenie parku w Starym Gostkowie odbyła się impreza plenerowa pt.: „Noc Świętojańska jako wydarzenie promujące lokalne dziedzictwo” wydarzenie odbyło się w ramach projektu grantowego Lokalnej Grupy Działania PRYM współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Na scenie jako pierwszy zaprezentował się Zespół Śpiewaczy POLESIANKI a następnie wystąpiła Kapela „Spod Dębu” z Piotrkowa Trybunalskiego.

Finałem imprezy był występ Zespołu Pieśni i Tańca Anilana, który wykonał obrzęd świętojański a następnie poprowadził korowód z uczestnikami wydarzenia na wyspę, gdzie zostały puszczone wianki na wodę.

Podczas imprezy uczestnicy wydarzenia mogli korzystać z wielu dostępnych atrakcji, takich jak: warsztaty wyplatania wianków prowadzone przez Panią Katarzynę Wójcik, wystawę fotograficzną pt. „Atrakcyjne Miejsca Województwa Łódzkiego”, plener malarski prowadzony przez Panią Paulinę Nowowiejską-Górak.

Wystawiona została również aleja sołecka, na której uczestnicy mogli skosztować potraw regionalnych przygotowanych przez Panie z Kół Gospodyń Wiejskich z Wartkowic, Konopnicy, Sędowa oraz przez Panie z sołectwa Pełczyska.

Z myślą o najmłodszych uczestnikach wydarzenia dostępna była szeroka oferta bezpłatnych animacji, w której dzieci mogły skorzystać z gier i zabaw proponowanych przez  animatorów.

Można było skorzystać z szerokiej oferty stoiska Gminnej Biblioteki Publicznej z Wartkowic oraz skosztować świeżo wyciskanych soków z warzyw i owoców przez wspólne stoisko Gminy Wartkowice i Lokalnej Grupy Działania PRYM.

Sylwia Bień

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

 

Kolejna Rodzina repatriantów wraca do Polski

 

         16 czerwca 2019 r. w świetlicy wiejskiej w Sakowie odbyło się powitanie  nowoprzybyłej rodziny repatriantów  Państwa Ławrynowicz.

         W spotkaniu udział wzięli: Pan Piotr Kuropatwa Wójt Gminy Wartkowice, Pan Michał Kędzia  Przewodniczący Rady Gminy Wartkowice, Radni Rady Gminy, Pani Katarzyna Tarczyńska Sekretarz Gminy Wartkowice, ksiądz parafii Dzierżawy Rafał Zieliński, Sołtysi Sołectwa Dzierżawy, Kiki,  Saków, mieszkańcy Sakowa  oraz rodzina repatriantów, która przybyła do naszej Gminy w grudniu 2018 r. Na spotkaniu obecny był również syn  repatriantów  Jan wraz z rodziną.

        Państwa Tatianę i Władysława Ławrynowicz, w imieniu zgromadzonych powitali: Pan  Piotr Kuropatwa i  Pan Michał Kędzia.

       Z informacji syna Jana dowiedzieliśmy się, że  droga do Ojczyzny była trudna, uzyskanie pozwolenia na wyjazd rodziców  było sprawą bardzo skomplikowaną, ale w 2019 r. rodzicom udało się otrzymać pozwolenie i wizę wjazdową do Polski.

       10 maja 2019 r. Państwo Tatiana i Władysław  Ławrynowicz przekroczyli granicę, przyjechali do  Gminy Wartkowice i osiedlili się w m. Saków. Natomiast synowie Państwa Ławrynowicz Jan i Jerzy przecierali drogę z Kazachstanu do Polski w latach 2011-12.

 

 

 

 

Violetta Skrzypczak

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

 

źródło: wartkowice.pl

 

 

 

 

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz także

PODDĘBICCY POLICJANCI OSTRZEGAJĄ PRZED WŁAMANIAMI

Wakacje to czas wypoczynku i podróży. Aby pozostawiły tylko radosne wspomnienia, pamiętajmy o zabezpieczeniu swojego majątku przed wyjazdem. W dniu Europejskiego Dnia Zapobiegania Włamaniom do Domów poddębicki dzielnicowy informował mieszkańców

ZAPROSZENIE NA ZAWODY STRAŻACKIE

Zapraszamy na Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze. Zmagania druhów ochotników z terenu Gminy Poddębice odbędą się w niedzielę 30 czerwca br. w Niemysłowie. Początek zaplanowano na godz. 12.   KLUB STRZELECKI RCS