WAŻNY KOMUNIKAT !

0
151
views

Do 180 dni został wydłużony termin na złożenie obowiązkowych zawiadomień o nabyciu i zbyciu pojazdu.

Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Poddębicach informuje, że do końca 2020 roku, został wydłużony – z terminu 30 dni do 180 dni – obowiązek:

1. zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu pojazdu, wcześniej rejestrowanego na terytorium Polski,

2. zarejestrowania pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Powyższe zmiany dotyczą pojazdów nabytych, zbytych lub sprowadzonych z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej od dnia 1 marca 2020 r.

Podstawa prawna art. 31i ust. 1 dodany przez art. 1 pkt. 17 Ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020. poz. 568 )

Wydział Komunikacji

Rusza wsparcie dla mikroprzedsiębiorców

Powiatowy Urząd Pracy w Poddębicach informuje, iż od dnia 2 kwietnia 2020 r. trwa nabór wniosków o udzielenie jednorazowej pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia  działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorców zatrudniających średniorocznie mniej  niż 10 pracowników.
Szczegółowe informacje – pok. nr 5, tel. 43 678-20-22,  789-211-876
Przesłanie lub złożenie wniosków:

  • elektronicznie  poprzez stronę: praca.gov.pl  i   e-PUAP,
  • pocztą tradycyjną
  • osobiście poprzez złożenie  kompletu dokumentów  w skrzynce w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Powiatowy Urząd Pracy w Poddębicach informuje, iż o mikropożyczkę mogą się ubiegać mikro przedsiębiorcy, którzy na dzień 29 lutego 2020 r. zatrudniali co najmniej jednego pracownika w rozumieniu kodeksu pracy.

Obraz na stronie 2020_04_6_zasady_udzielania_pomocy.jpg

Obraz na stronie 2020_04_6_wniosek.jpg

Obraz na stronie 2020_04_6_instrukcja_do_wniosku.jpg

Obraz na stronie 2020_04_6_umowa_mikropozyczki.jpg

Obraz na stronie 2020_04_6_zalacznik_do_umowy_2.jpg

 

PUP Poddębice

 

źródło: poddebicki.pl

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ