WAŻNE WIEŚCI Z GMINY PODDĘBICE

0
686
views

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA W ZWIĄZKU Z ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ KORONAWIRUSA COVID-19

 

KOMUNIKAT MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W PODDĘBICACH SP. Z O.O.

Komunikat Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o.

 

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PRACY ARIMR

Szanowni Państwo,

w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w Polsce oraz zaleceniami rządu i służb sanitarnych dotyczących rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 – „koronawirusa”, aby skutecznie chronić zdrowie beneficjentów ARiMR i jej pracowników, prosimy o wyrozumiałość dla przyjętego sposobu postępowania w tym okresie. Zmiany dotyczą przede wszystkim przyjęć interesantów w jednostkach organizacyjnych ARiMR tzn.:

– ograniczona zostaje możliwość osobistego załatwiania spraw w biurach powiatowych, oddziałach regionalnych oraz centrali ARiMR – jednostki te pracują bez kontaktu z interesantami;

– kontakt z ARiMR – wyłącznie telefoniczny lub pisemny (za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej), numery telefonów i adresy e-mail będą dostępne w widocznym miejscu przy wejściu do placówki Agencji;

– w sytuacji braku możliwości skorzystania z powyższych rozwiązań we wszystkich jednostkach organizacyjnych ARiMR udostępnione zostaną wrzutnie / urny, w których możliwe będzie pozostawienie dokumentów / wniosków / oświadczeń bez konieczności kontaktu z pracownikami Agencji.

Szanowni Państwo,

większość spraw związanych z ubieganiem się o dopłaty i dotacje, a także z rejestracją zwierząt można załatwić przez internet

  1. Jeżeli używasz komputera – złóż wniosek o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW 2014-2020 za pomocą aplikacji eWniosekPlus, a dane o zwierzętach zgłoś albo wyjaśnij za pomocą aplikacji PortalIRZplus!
  2. Jeżeli nie używasz komputera – skontaktuj się telefonicznie z doradcą rolniczym lub z pracownikiem biura powiatowego ARiMR
  3. Oświadczenie potwierdzające brak zmian w 2020 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2019 można złożyć poprzez:

– pozostawienie we wrzutni / urnie umieszonej przy wejściu do biura powiatowego,

– wysłanie pocztą,

– złożenie poprzez platformę ePUAP,

– przesłanie zeskanowanych dokumentów za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) na adres mailowy biura powiatowego właściwego ze względu na adres zamieszkania Wnioskodawcy. W tym przypadku Beneficjent zostanie poproszony o złożenie oryginału dokumentu w odpowiedniej placówce ARiMR w terminie późniejszym.

Adresy e-mail biur powiatowych dostępne są na stronie internetowej www.arimr.gov.pl w zakładce KONTAKT / ADRESY E-MAIL BIUR POWIATOWYCH.

W przypadku złożenia dokumentów do wrzutni lub przesłania pocztą elektroniczną, Wnioskodawca otrzyma potwierdzenie przyjęcia dokumentów po ich zarejestrowaniu. Jeżeli chce otrzymać potwierdzenie bez oczekiwania, najlepszym rozwiązaniem jest przesłanie dokumentów za pośrednictwem poczty.

Rolnicy uprawnieni do złożenia Oświadczenia mogą także zalogować się do aplikacji eWniosekPlus i złożyć wniosek przez internet, do czego zachęcamy.

KANAŁY KOMUNIKACJI

W związku z koniecznością wprowadzenia ograniczeń w kontaktach bezpośrednich uruchomione zostały dla Państwa dodatkowe kanały komunikacji z ARiMR. Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania odnośnie funkcjonowania Agencji w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego, prosimy kierować je na następujący adres maila lub pod numer telefonu:

ALERT@ARIMR.GOV.PL
tel. 22 595 06 99

Informacje dotyczące działalności ARiMR dostępne są również za pośrednictwem dotychczasowych kanałów komunikacji, w szczególności:

Infolinia ARiMR: 800 38 00 84 lub 22 595 06 11

Formularz kontaktowy: https://www.arimr.gov.pl/zadaj-pytanie/

ePUAP[1] : https://epuap.gov.pl/wps/portal

eUsługi ARiMR: eWniosekPlus oraz PortalIRZplus

Wszystkie podjęte działania mają charakter prewencyjny. W celu zapobiegania rozpowszechniania się wirusa zachęcamy Państwa do ograniczenia wizyt w urzędach do niezbędnego minimum, a w razie konieczności załatwiania spraw pilnych przy użyciu powyższych kanałów komunikacji.

[1] W trakcie wyboru sprawy do obsłużenia prosimy o wskazanie konkretnego urzędu (biura powiatowego lub oddziału regionalnego) właściwego dla załatwienia sprawy.

 

STAN ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO – SKORZYSTAJ Z ELEKTRONICZNEJ KOMUNIKACJI!

Pamiętaj, że nie musisz pojawiać się w Urzędzie, wiele spraw załatwisz z domu!

Szczegółowe informacje dostępne są tutaj

1. Korespondencję z Urzędem możesz prowadzić poprzez ePUAP:

UWAGA: Pamiętaj! wszelkie dokumenty wysyłane do Urzędu poprzez ePUAP możesz podpisać Profilem Zaufanym, jeśli jeszcze go nie posiadasz, zobacz jak go założyć: Profil zaufany.

2. Zainstaluj w telefonie aplikację mobliną – będziesz informowany online o bieżącej sytuacji w Gminie (zmiany zasad obsługi, zasady bezpieczeństwa związane z SARS-Cov-2 itp.).Aplikację mobilną urzędu możesz zainstalować na stronie Google Play.
3. Jeżeli chcesz zapłacić swoje zadłużenie wobec Gminy (podatki, wywóz odpadów) zrób to online poprzez elektroniczny urząd.Tutaj znajdziesz link do eUrzęd gminy Poddębice.Tutaj sprawdzisz jak założyć konto w elektronicznym urzędzie:
www.ratusz24.pl/zaloz-konto-w-elektronicznym-urzedzie.

Wiele przydatnych informacji związanych z elektroniczną obsługą znajdziesz na stronie www.ratusz24.pl oraz obywatel.gov.pl.

 

UWAGA WAŻNE!

Szanowni Państwo,

W związku z zagrożeniem zarażenia się wirusem SARS-CoV-2 oraz kolejnymi przypadkami zachorowań na COVID-19, kluczowe znaczenie mają szeroko zakrojone działania profilaktyczne oraz zabezpieczenie funkcjonowania administracji odpowiedzialnej za bezpieczeństwo mieszkańców. Jednym z najważniejszych zaleceń służb epidemiologicznych jest rekomendacja pozostania w domach i ograniczenia spotkań oraz unikanie dużych zbiorowisk ludzi. Od dnia 16 marca 2020 roku do odwołania zostaje zamknięta bezpośrednia obsługa klientów w Urzędzie Miejskim w Poddębicach.

  1. Do odwołania Urząd Miejski w Poddębicach nie przyjmuje klientów z wyłączeniem sytuacji nadzwyczajnych umówionych wcześniej telefonicznie lub mailowo. Wezwania do osobistego stawiennictwa w Urzędzie zostają zawieszone.
  2. Urzędnicy nie przerywają pracy, sprawy załatwiane są drogą elektroniczną. Mail urzędu: gmina@poddebice.pl

 

(Poniżej zamieszczamy listę telefonów)

 

603 682 126 Burmistrz Poddębic

574 328 888 Zastępca Burmistrza

603 682 125 Sekretarz Poddębic

605 410 125 Skarbnik Poddębic

530 309 929 Biuro Rady

603 682 025 Referat Organizacyjny

603 682 044 Zarządzanie kryzysowe

782 440 630 Urząd Stanu Cywilnego

503 513 346 Dowody osobiste i zameldowania

609 682 125 Referat Promocji Gminy i Spraw Społecznych

724 723 896 Działalność gospodarcza

502 710 612 Referat Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki

43 87 10 704 Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska

507 078 795 Referat Inwestycji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

605 128 093 Fundusze Zewnętrzne

źródło: Gmina Poddębice

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ