Obserwuj nas na Facebook

W rocznicę przyznania UNESCO naukowcy będą debatować w Uniejowie o dziedzictwie niematerialnym

W dniach 16-17 listopada br. w Uniejowie odbędzie się konferencja naukowa pn. „Niematerialne dziedzictwo kulturowe – znaczenie i rola w kontekście krajobrazu kulturowego”.

Konferencja odbywa się w rocznicę wpisu na Listę UNESCO tradycji dywanów kwiatowych na procesję Bożego Ciała. Wyróżnienie w skali globalnej z jednej strony jest powodem do dumy i świętowania, ale  skłania też do odpowiedzialnego namysłu nad zarządzaniem swoim dziedzictwem i rodzi pytania, które prowadzi do stwierdzenia „I co dalej?”.

Wyzwania, które niesie ze sobą wpis,  doprowadziły do pionierskiego na skalę kraju (a może i Europy), projektu badawczo-aplikacyjnego, realizowanego w latach 2021-2022. Jego prekursorstwo polega na założeniu, że dziedzictwo niematerialne nie istnieje w próżni kulturowej, a zawsze jest zależne od kontekstu – holistycznie rozumianego krajobrazu kulturowego, na który składają się elementy historii obszaru, jego zabytki, przyroda, cały kontekst społeczny, ekonomiczny, instytucjonalny itd. Stąd propozycja ukierunkowania rozważań podczas konferencji na ochronę i zarządzanie dziedzictwem niematerialnym w aspekcie materialnych zasobów i dóbr kultury, dziedzictwa przyrodniczego, historycznego, obyczajowego i związanych z nimi wartości duchowych.

Właśnie te aspekty będą leżały u podstaw wydarzenia, które odbędzie się w dniach poprzedzających 6 edycje Seminarium Spycimierskiego.  Przedstawiciele świata nauki będą rozważali nad problemami ochrony i holistycznego zarządzania dziedzictwem niematerialnym poprzez wystąpienia obejmujące m.in. proponowane bloki tematyczne:

Problemów definicyjne

 • Pojęcie krajobrazu kulturowego w kontekście ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego;
 • Dziedzictwo niematerialne jako element krajobrazu kulturowego sensu largo;
 • Depozytariusz niematerialnego dziedzictwa kulturowego – potrzeba i próba definicji;

Funkcje dziedzictwa:

 • Niematerialne dziedzictwo kulturowe jako zjawisko społeczno-kulturowe;
 • Niematerialne dziedzictwo kulturowe a wartości i etyka;
 • Tożsamości kulturowe a niematerialne dziedzictwo kulturowe;
 • Niematerialne dziedzictwo kulturowe jako różnorodnie rozumiany produkt;
 • Dziedzictwo niematerialne jako istotna część przestrzeni turystycznej (geograficznej);
 • Dziedzictwo niematerialne a dziedzictwo trudne, niechciane, kłopotliwe, wstydliwe, odrzucone;
 • Nie)zrównoważony rozwój a niematerialne dziedzictwo kulturowe;

Zarządzanie dziedzictwem niematerialnym – diagnozy, wyzwania, ukierunkowania:

 • Zarządzanie ochroną niematerialnego dziedzictwa kulturowego w aspekcie całości krajobrazu historycznego, przyrodniczego, kulturowego itd.;
 • Zagrożenia i szanse dla dziedzictwa niematerialnego – komercjalizacja, turystyka, instytucjonalizacja i inne;
 • Dziedzictwo niematerialne a edukacja regionalna;
 • Dziedzictwo niematerialne a dziedzictwo (post)industrialne;
 • Dziedzictwo niematerialne jako składowa produktu turystycznego;
 • Wpis na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego – i co dalej;

Wobec konfliktów – jak ten trwający na ziemiach Ukrainy:

 • Dziedzictwo niematerialne w kontekście konfliktów zbrojnych, narodowościowych, społecznych, ekonomicznych, międzynarodowych, lokalnych itd.;
 • Dziedzictwo niematerialne konfliktujące vs dziedzictwo znoszące konflikty;
 • Gdy po dziedzictwie zostaje tylko pamięć…

Organizatorem wydarzenia jest Instytut Nauk o Kulturze Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, współorganizatorami Narodowy Instytut Dziedzictwa, Gmina Uniejów oraz Parafialne Stowarzyszenie „Spycimierskie Boże Ciało” w Spycimierzu.

A.Ow.

 

Do grona członków WOPR dołączyli młodsi ratownicy z gminy Uniejów

Szkolna uroczystość z okazji obchodów Święta Niepodległości Narodowej w Szkole Podstawowej w Uniejowie stała się doskonałą okazją do przedstawienia całej społeczności szkolnej nowych członków Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

29 czerwca 2022 r. do grona ratowników WOPR dołączyła grupa dwunastu uczniów Szkoły Podstawowej w Uniejowie. Po zaliczeniu wielostopniowego egzaminu kursanci otrzymali tytuł Młodszego Ratownika Wodnego.

Egzamin składał się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Etap praktyczny polegał na przepłynięciu stylem dowolnym 200 m w czasie nieprzekraczającym 5 minut, przepłynięciu pod wodą minimum 15 metrów, poprawnym holowaniu oraz wykonania akcji ratowniczej ze skokiem do wody.

Zanim jednak nastolatkowie przystąpili do egzaminu, musieli wziąć udział w szkoleniu, w ramach którego zdobywali niezbędne informacje na temat ratownictwa wodnego, doskonalili umiejętności z zakresu służby ratowniczej, zasad udzielania pierwszej pomocy oraz kształtowania postaw prozdrowotnych i proekologicznych. Wszystkich tych praktycznych umiejętności uczył ich instruktor ratownictwa wodnego z Turku, Tomasz Jakubowski.

Na co dzień uczestnicy kursu brali udział w zajęciach pozalekcyjnych z nauki pływania prowadzonych przez nauczycieli wychowania fizycznego, a zarazem instruktorów pływania – Karolinę Marosik oraz Szymona Bugajaka.

10 listopada 2022 r. to dzień, w którym młodszym ratownikom wręczone zostały dokumenty potwierdzające zdobyte kwalifikacje. Legitymacje Młodszego Ratownika WOPR odebrali: Amelia Tomczyk, Kinga Jałkiewicz, Malwina Kaźmierczak, Julia Kolasa, Julia Figurska, Julia Szymczak, Oliwia Glinka, Gracjan Bukowski, Igor Marosik, Tymoteusz Jabłoński, Adrian Balcerzak Bartosz Winnicki.

obrazek

Możliwość bezpłatnego korzystania z basenów termalnych w Uniejowie w każdym roku szkolnym ma szerokie grono dzieci i młodzieży z całej gminy. Pozalekcyjne zajęcia sportowe odbywają dzięki programowi powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”, na mocy umowy zawartej przez burmistrza Józefa Kaczmarka z Wojewódzkim Zrzeszeniem LZS w Łodzi.

Perspektywy przed najmłodszymi mieszkańcami gminy Uniejów otwarte zostały również dzięki uprzejmości Marcina Pamfila – Prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Termy Uniejów” oraz Piotra Zapałowskiego – dyrektora uniejowskich term.

Podczas spotkania w uniejowskiej podstawówce Dyrekcja Szkoły złożyła podziękowania za stworzenie sposobności darmowych zajęć pływackich dla dzieci zarówno prezesowi P.G.K. „Termy Uniejów”, jak i dyrektorowi basenów. Słowa podziękowań za współpracę i umożliwienie przeprowadzenia szkolenia skierowane zostały także do kierownika uniejowskich ratowników, Macieja Boczkowskiego. Wszystkim panom wręczone zostały pamiątkowe tabliczki.

A.Ol.

 

źródło: Gmina Uniejów

 

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz także

Szachowa przygoda w Balatonboglár

W dniach 12-19 lipca odbył się trzeci Młodzieżowy Obóz Szachowy im. Wacława Felczaka w malowniczym mieście Balatonboglár na Węgrzech. W obozie uczestniczyło 12 uczniów wraz z opiekunami ze szkół z gminy Uniejów. Głównym celem obozu było wzmacnianie i pielęgnowanie

FALSTART TERMALNYCH Z PODDĘBIC

MECZE SPARINGOWE Termy Poddębice – Zjednoczeni Stryków 1:3 (0:2) Niestety casting nowych zawodników wypadł bardzo blado, ponieważ brakło jakości u tych zawodników, ale i też ci aktualni, zderzyli się ze

TERMALNI Z PODDĘBIC I GLKS JUŻ W TRENINGU

Termalni z Poddębic już po wakacjach i urlopach. Na pierwszym treningu pojawiło się 23 zawodników, w tym 9 testowanych, wśród nich jedna niespodzianka. Zawodnicy z Poddębic, przygotowują się w Centrum

ZMIANY W TERMALNYCH Z UNIEJOWA

Z funkcji trenera 1. zespołu zrezygnował Przemysław Nowak. Wraz z nim z klubu odchodzi jego asystent Bartosz Łuczak. Dziękujemy obu trenerom za wszystkie lata spędzone w naszym klubie, zarówno jako