ULICA TARGOWA W PODDĘBICACH ZMIENI SWÓJ WIZERUNEK – GMINA DALIKÓW SIĘ ROZWIJA

0
148
views

Ulica Targowa w Poddębicach zostanie przebudowana. Umowę na realizację inwestycji podpisali Burmistrz Poddębic Piotr Sęczkowski oraz Prezes Zarządu PRD S.A. Jan Zawadzki.

– Przedsięwzięcie uzyskało wsparcie na poziomie 85% od Zarządu Województwa Łódzkiego. Dofinansowanie pomoże wykonać zadanie niezwykle ważne dla naszego samorządu – mówi Burmistrz Poddębic.

Czemu jest ono tak istotne? Przede wszystkim dlatego, że droga prowadzi do rewitalizowanego kompleksu geotermalnego. Ponadto przy ul. Targowej znajduje się siedziba komendy powiatowej policji, rozbudowuje się budownictwo wielorodzinne, zlokalizowana jest krańcówka autobusowa. Przebudowa ulicy pozwoli zwiększyć bezpieczeństwo użytkowników drogi. W związku z prowadzonym przez Gminę przedsięwzięciem termalnym samorządowcy spodziewają się wzrostu ruchu turystycznego. Z pewnością nie zabraknie przyjezdnych, którzy poza wizytą na basenach zechcą odwiedzić zabytkowy pałac i Pijalnię Wód Termalnych w poddębickim Ogrodzie Zmysłów, czy wybrać się do pobliskiego Zoo Safari w Borysewie.

Co w ramach inwestycji na ul. Targowej zostanie wykonane? Pojawi się nowa nawierzchnia asfaltowa, chodniki, ścieżka rowerowa, parkingi, wjazdy do posesji oraz oświetlenie ledowe. Rozbudowana będzie także kanalizacja deszczowa odwaniająca drogę. Przedsięwzięcie ma być gotowe na koniec czerwca przyszłego roku.

– Zadanie będzie kosztować poddębicki samorząd 3,9 mln zł. To jest dobra wiadomość, bo na realizację przedsięwzięcia zabezpieczyliśmy więcej środków. Oszczędności, które powstały w wyniku przetargu częściowo pokryją dziurę, jaka w gminnym budżecie pojawiła się z powodu koronawirusa – informuje Burmistrz Sęczkowski.

Gmina w planach ma również kolejne inwestycje w infrastrukturę drogową, m.in. na ul. Brzozowej, Sosnowej i Klonowej w Poddębicach.

źródło: Gmina Poddębice

 

Budowa oświetlenia publicznego na terenie gminy Dalików

Beneficjent: Gmina Dalików

Cel projektu: lepsza jakość powietrza na obszarze gminy Dalików oraz na terenie województwa łódzkiego poprzez budowę energooszczędnego oświetlenia publicznego w gminie Dalików.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.3 Ochrona powietrza, Poddziałanie IV.3.2 Ochrona powietrza.

Całkowita wartość projektu to 1 930 755,60 , w tym:

 • Środki Unii Europejskiej: 1 334 262,00 zł
 • Środki Gminy Dalików:  596 493,60 zł

Termin realizacji: 2021 rok

Zakres: budowa 100 sztuk lamp hybrydowych zasilanych energią słońca i wiatru

 

Montaż elementów małej architektury rekreacyjno-sportowej w Sarnowie (2)


Montaż elementów małej architektury rekreacyjno-sportowej w Sarnowie

Na realizację zadania Gminie Dalików została udzielona z budżetu Województwa Łódzkiego pomoc finansowa w formie dotacji celowej przeznaczona na dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej.

Wartość ogólna zadania: 123 012,61 zł
Źródła finansowania zadania:
– budżet Województwa Łódzkiego: 70 000,00 zł
– środki Gminy Dalików: 53 012,61 zł

Zakres:

 • montaż elementów małej architektury: zestaw rekreacyjny, huśtawki, karuzela, urządzenia siłowni zewnętrznej, ławki, kosz na odpady, tablica regulaminowa,
 • ogrodzenie terenu,
 • montaż lamp ulicznych,
 • korytowanie i żwirowanie terenu w celu zapewnienia nawierzchni bezpiecznej.

Termin realizacji: 2020 rok

Beneficjent zadania: Gmina Dalików

 

Wyposażenie pracowni językowej oraz budowa boiska sportowego Szkoły Podstawowej w Dalikowie (2)

Beneficjent: Gmina Dalików

Cel projektu: poprawa jakości kształcenia ogólnego w zakresie wsparcia kompetencji kluczowych na rynku pracy oraz nauczania eksperymentalnego poprzez modernizację i wyposażenie pracowni językowej oraz podniesienie sprawności fizycznej uczniów dzięki budowie boiska sportowego Szkoły Podstawowej w Dalikowie.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.4 Edukacja, Poddziałanie VII.4.3 Edukacja ogólna.

Całkowita wartość projektu to 1 599 000,00 zł, w tym:

 • Środki Unii Europejskiej: 650 000,00 zł
 • Środki budżetu państwa: 585 000,00 zł
 • Środki Gminy Dalików:  364 000,00 zł

Termin realizacji: 2021 rok

Zakres:

 • prace modernizacyjne, zakup wyposażenia, sprzętu i oprogramowania do pracowni językowej,
 • budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej.

 

źródło: Gmina Dalików

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ