Stowarzyszenia Wsparcia JA – TY – MY rozpoczyna rekrutację

0
28
views

Rekrutacja w wyniku, której powstaną nowe miejsca pracy w nowych oraz istniejących przedsiębiorstwach społecznych właśnie się rozpoczyna!

Jeśli jesteś zainteresowany/a pozyskaniem dotacji na utworzenie nowych miejsc pracy, bliskie są Ci cele społeczne i dodatkowo masz świetny pomysł na biznes – zgłoś się do Stowarzyszenia Wsparcia JA – TY – MY!

Stowarzyszenie oferuje:

 • 20 000 zł. na każde nowoutworzone miejsce pracy;
 • comiesięczne wsparcie pomostowe w wysokości  2 000 zł  z możliwością przedłużenia;
 • pomoc indywidualnego doradcy w rozliczaniu dofinansowania;
 • kompleksowe wsparcie doradcze prawne, biznesowe, księgowe, marketingowe, psychologiczne oraz coaching;

Zapraszamy:

 • Podmioty Ekonomii Społecznej, w tym Przedsiębiorstwa Społeczne oraz organizacje pozarządowe planujące rozwój ekonomiczny w powiatach: poddębicki, zgierski, łęczycki, kutnowski, skierniewicki, łowicki, brzeziński, m. Skierniewice.
 • Osoby: długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne, borykające się z trudnościami w znalezieniu zatrudnienia, korzystające z pomocy społecznej, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
 • Osoby fizyczne i organizacje, które chcą otrzymać dotację na stworzenie Przedsiębiorstwa Społecznego;

Skontaktuj się z nami, a dowiesz się:

 • kto i na jakie cele może otrzymać bezzwrotną dotację w wysokości max. 120 000 zł;
 • na jakie korzyści może liczyć przedsiębiorca, który utworzy miejsce pracy dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
 • jakie są główne wymagania wobec osób fizycznych i prawnych chcących skorzystać ze wsparcia finansowego, pomostowego i pozostałych usług;
 • jak przebiega rekrutacja do projektu;

Od 24 czerwca do 5 lipca 2019 r. prowadzony będzie nabór formularzy od osób oraz podmiotów, które chcą utworzyć nowe miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej poprzez:

 • utworzenie nowych miejsc pracy w istniejącym PS,
 • przekształcenie podmiotu ekonomii społecznej (stowarzyszenia, fundacji, spółdzielni socjalnej, spółki not for profit) w PS,
 • utworzenie nowego PS.

Zachęcamy do kontaktumpiwowarska@wsparciespoleczne.pl

http://wsparciespoleczne.pl/ogloszenie/rekrutacja-na-miejsca-pracy-w-nowych-i-istniejacych-przedsiebiorstwach-spolecznych-projekt-owes-iii-nabor/

źródło: poddebicki.pl

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ