PROJEKT EKOLOGICZNY I KULTURALNY

0
3
views

W hotelu Superfala w Ostrowie Warckim 12 września odbył się przegląd kulinarny w ramach projektu pn. „Projekt Ekologiczny i Kulturalny”, którego realizatorami były LGD „Podkowa” i LGD „Przymierze Jeziorsko”. Projekt zakładał między innymi zakup materiałów promujących obszar w/w LGD, zakup stacji do segregacji i czujników jakości powietrza oraz wyjazdy studyjne. Finałowym akcentem była organizacja przeglądu kulinarnego, w którym udział wzięło 98 stowarzyszeń, takich jak KGW czy też OSP. W wydarzeniu uczestniczyły wszystkie KGW z terenu naszej gminy oraz dwie jednostki OSP. Dla wszystkich obecnych przygotowano szereg atrakcji, w tym pokaz kuchni molekularnej oraz występ Zespołu Pieśni Dawnej „Jarzębina”Brzegu. Każda z 98 organizacji, które przygotowały potrawy regionalne do degustacji otrzymała talony o wartości 5.000,00 zł na zakup sprzętu i wyposażenia AGD. Nagrody dla KGW „Brodnianki” z Brodni, KGW z Brzegu, KGW z Drużbina, KGW „MARYSIEŃKA ,, z Księżej Wólki, KGW z Luboli, KGW „Łączymy Pokolenia” z Pęczniewa, KGW z Popowa, KGW „RUDNICZANKI” z Rudnik, KGW z Siedlątkowa, OSP Jadwichna oraz OSP Księże Młyny wręczył wójt Marcin Janiak oraz Przewodniczący Rady Gminy Pęczniew Jerzy Zych. Całkowita wartość projektu to środki unijne w wysokości 1.015.200,00 zł w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania objętego PROW na lata 2014 – 2020”. Jeszcze raz dziękujemy wszystkim naszym stowarzyszeniom za udział w projekcie.

 

X JUBILEUSZOWA WYCIECZKA NORDIC WALKING DO EGIPTU

W dniu 9 września przy słonecznej pogodzie odbyła się impreza pn. „X Wyprawa Nordic Walking do Egiptu”. Jubileuszowa edycja zgromadziła na starcie rekordową liczbę ponad 700 osób z całego kraju !!!. Dzięki pozyskaniu środków z LGD  „Przymierze Jeziorsko” oraz hojności sponsorów udział w imprezie był bezpłatny i kolejny raz odbył się w formule otwartej. Organizatorzy zapewnili uczestnikom pamiątkowe medale, poczęstunek oraz loterię fantową z atrakcyjnymi nagrodami. Dodatkowo Koło Gospodyń Wiejskich z Siedlątkowa przygotowało gulasz z dzika w ramach programu „Natura od kuchni” mającego na celu promowanie dziczyzny i płodów runa leśnego. Organizacyjnie imprezę wsparli: Gmina Pęczniew oraz Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk”. Wśród uczestników tego wydarzenia znaleźli się między innymi:  wójt Marcin Janiak, Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zych oraz radny Rady Powiatu Poddębickiego Błażej Dudziński. Tegoroczna jubileuszowa impreza była okazją do złożenia podziękowań i uhonorowania głównych pomysłodawców wyprawy do Egiptu tj. Państwa Teresy i Zdzisława Jaskólskich. To właśnie Państwo Jaskólscy po raz pierwszy zorganizowali spacer z kijami wzdłuż Zbiornika Jeziorsko w 2013 roku. Perfekcyjna organizacja, malowniczy krajobrazy oraz  panująca atmosfera sprawiały, iż z roku na rok rosła liczba uczestników tej eskapady. Dziękujemy za wspaniałą promocje naszej gminy. Dziękujemy również wszystkim za wspaniałą zabawę!

 

źródło: Gmina Pęczniew

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ