ODDZIAŁ RATUNKOWY Z NOWYM SPRZĘTEM.

0
15
views
Poddębickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. realizuje projekt pn. Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Poddębickim Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
umowa nr POIS.09.01.00-00-0317/18-00 z dnia 18.10.2018 r.
Cele projektu:
Celem niniejszego projektu jest zapewnienie dostępu ludności do infrastruktury ochrony zdrowia oraz poprawa efektywności systemu opieki zdrowotnej na terenie województwa łódzkiego, ze szczególnym uwzględnieniem ratownictwa medycznego dzieci. Szybka, efektywna pomoc medyczna dla dzieci znajdujących się w stanie zagrożenia życia i zdrowia pozwoli na zmniejszenie zakresu powikłań powstających w trakcie późniejszego procesu leczenia i umożliwi poszkodowanym szybszy powrót do pełni zdrowia. Zakup dodatkowego wyposażenia zwiększy elastyczność działania SOR względem wszystkich pacjentów. Celem bezpośrednim projektu jest poprawa warunków funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego na terenie powiatu poddębickiego poprzez wsparcie funkcjonującego już w ramach PCZ Sp. z o.o. Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Realizacja tego celu pozwoli na poprawę jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych oraz efektywności systemu ratownictwa medycznego, w szczególności względem dzieci. Zakup dodatkowego wyposażenia pozwoli poszkodowanym na zachowanie zdrowia, a nierzadko życia, oraz umożliwi potencjalne uniknięcie niepełnosprawności i szybszy powrót do pełni zdrowia.
Wartość projektu:
Wartość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 351 220,00 zł
Wartość całkowita inwestycji: 413 200,00 zł.
Planowane efekty:
W ramach zadania zostanie zakupiony dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego następujący sprzęt medyczny:
kardiomonitor 1 szt.
defibrylator 2 szt.
respirator 2szt.
aparat do szybkiego przetaczania płynów 2 szt.
kapnograf 1 szt.
aparat do znieczulania 1 szt.
zestaw do trudnej intubacji 1 szt.
aparat do powierzchniowego ogrzewania pacjenta 1 szt.
Może być zdjęciem przedstawiającym w budynku
Może być zdjęciem przedstawiającym szpital
Brak dostępnego opisu zdjęcia.
Może być zdjęciem przedstawiającym w budynku
Brak dostępnego opisu zdjęcia.
Może być zdjęciem przedstawiającym w budynku

źródło: Poddębickie Centrum Zdrowia

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ