Konkurs „Łódzkie na mapach 2023”

0
36
views

22 października 2023 r.minie czas na nadsyłanie prac w konkursie „Łódzkie na mapach 2023”, organizowanym przez Departament Geodezji, Kartografii i Geologii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół średnich oraz studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia dowolnych kierunków.

Warunkiem udziału Uczestnika w konkursie jest bycie uczniem/studentem szkoły/uczelni mieszczącej się na terenie województwa łódzkiego lub zameldowanie na pobyt stały na terenie województwa łódzkiego. Dopuszczeni do udziału w konkursie zostają także absolwenci uczelni wyższych roku 2023.

Celem konkursu jest zwiększenie wiedzy na temat regionu łódzkiego oraz popularyzacja cyfrowych map tematycznych, jako narzędzia kształcenia wykorzystującego możliwości i funkcjonalności Geoportalu Województwa Łódzkiego (www.geoportal.lodzkie.pl).

Geoportal Województwa Łódzkiego to nowoczesny system, który można z łatwością wdrożyć w proces zdobywania wiedzy o otaczającej nas przestrzeni.

Zadanie konkursowe polega na opracowaniu cyfrowej mapy prezentującej wybrany temat w odniesieniu przestrzennym województwa łódzkiego.

Praca konkursowa powinna zostać stworzona przy wykorzystaniu oprogramowania ArcGIS firmy Esri (istnieje możliwość wykorzystania 21-dniowej darmowej wersji testowej oprogramowania – http://www.esri.com/software/arcgis/arcgis-for-desktop/free-trial) lub w darmowym oprogramowaniu QGIS (https://www.qgis.org/pl/site/).

Pracę konkursową należy przesłać w formie elektronicznej na adres https://lodzkienamapach.lodzkie.pl podając hasło: lodzkienamapach, w postaci skompresowanego pliku .zip lub .rar. zawierającego wszystkie pliki przestrzennej bazy danych oraz wizualizacji kompozycji mapowej, które pozwolą na ocenę pracy konkursowej przez Organizatora.

Zasięg opracowania wybrany przez Uczestnika powinien obejmować obszar całego województwa łódzkiego lub jego część. Praca może obejmować dowolny obszar województwa łódzkiego. Liczy się temat i pomysł!

Termin nadsyłania prac konkursowych upływa w dniu 22 października 2023 r., każdy uczestnik może dokonać jednego zgłoszenia konkursowego.

Dla uczestników konkursu przewidziano atrakcyjne nagrody finansowe, najciekawsze prace zostaną opublikowane w systemie Geoportal Województwa Łódzkiego.

Przewidywane nagrody to:

  • Miejsce pierwsze: 2 000 złotych,
  • Miejsce drugie: 1 750 złotych,
  • Miejsce trzecie: 1 250 złotych.

Szczegółowe informacje dostępne są w Regulaminie konkursu.

Zachęcamy do zapoznania się z pracami laureackimi poprzednich edycji udostępnionymi na stronie internetowej www.geoportal.lodzkie.pl w zakładce Konkurs.

Regulamin konkursu dostępny jest na poniższych stronach internetowych:

www.geoportal.lodzkie.pl – zakładka Konkurs,

www.rsip.lodzkie.pl – zakładka Aktualności.

Konkurs jest realizowany przez Departament Geodezji, Kartografii i Geologii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego – informacje o konkursie można otrzymać wysyłając pytania na adres e-mail: gw.sekretariat@lodzkie.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 42 663 36 57 (sprawy organizacyjne), 42 663 36 50 (sprawy merytoryczne).

obrazek

 

 

Decyzją Premiera Gmina Uniejów otrzymała dotację na kwotę ponad 500 tys. zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Do Gminy Uniejów trafią kolejne rządowe środki na poprawę infrastruktury drogowej. Prezes Rady Ministrów zatwierdził listy zadań do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach naboru wniosków na 2023 rok.

Zadanie, o którym mowa, znalazło się na liście podstawowej zadań gminnych województwa łódzkiego i dotyczy  budowy drogi dla pieszych w miejscowości Człopy. Wartość przyznanego dofinansowania opiewa na kwotę 510 tys. zł.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (dawny Fundusz Dróg Samorządowych), to wsparcie realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym. Dofinansowane zadania mają służyć modernizacji infrastruktury drogowej w celu zapewnienia wygodniejszego i bezpieczniejszego ruchu.

A.Ow.

 

źródło: Gmina Uniejów

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ