KOMUNIKAT

0
28
views

Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Poddębicach przypomina, że z dniem 01stycznia 2021 roku przywrócony został obowiązek:

  • zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium    Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia.
  • zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.

 

W wyniku ogłoszenia stanu epidemii, na mocy ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, termin na zgłoszenie zbycia lub nabycia i zarejestrowanie pojazdu sprowadzonego z państwa członkowskiego Unii Europejskiej do końca 2020 r. wynosił 180 dni.

Termin ten obowiązuje tych, którzy sprowadzili, dokonali zbycia lub nabycia pojazdu w czasie obowiązywania przejściowych przepisów, czyli do 31 grudnia 2020 r.

Wydział Komunikacji

 

źródło: poddebicki.pl

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ