KOLEJNE ŚRODKI UNIJNE W RAMACH PROW

0
20
views

W dniu 30 czerwca wójt Marcin Janiak oraz skarbnik Karolina Felczak podpisali umowę na dofinansowanie zadania pn. „Budowa zapasowego zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej wraz z jego uzbrojeniem na terenie stacja uzdatniania wody w miejscowości Księża Wólka, Gmina Pęczniew oraz zakup wyposażenia technicznego na potrzeby oczyszczalni ścieków w Pęczniewie”. Gmina na dofinansowanie tego zadania złożyła w ubiegłym roku wniosek w ramach III naboru wniosków o przyznanie pomocy z zakresu gospodarki wodno-ściekowej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 . W tym okresie programowania każdemu samorządowi przypadała maksymalnie kwota dofinansowania w wysokości  2 000.000,00 zł na działania wodno-kanalizacyjne. Otrzymana właśnie dotacja w wysokości 120.986 ,00 zł oznacza, iż gmina Pęczniew w całości wykorzystała  przysługującą jej pulę. Wcześniej nasz samorząd pozyskał 1 879.014,00 zł na modernizację oczyszczalni ścieków oraz SUV Pęczniew. To nie jedyna umowa podpisana w czerwcu z Zarządem Województwa Łódzkiego. Wcześnie, w dniu 23 czerwca  wójt Marcin Janiak oraz skarbnik Karolina Felczak podpisali umowę na dofinasowanie przebudowy drogi Brzeg – Zagórki. Wysokość dotacji to 46.670,00 zł, a całkowity koszt inwestycji to 271.000,00 zł.

źródło: Gmina Pęczniew

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ