INFORMACJE URZĘDOWE GMIN

0
245
views

VIII SESJA RADY GMINY WARTKOWICE

W dniu 28 marca 2019 r. odbyła się  VIII Sesja Rady Gminy Wartkowice, w której uczestniczyła Pani Małgorzata Komajda Starosta Poddębicki oraz Pan Stanisław Katusza Radny Powiatu Poddębickiego. Pani Starosta  w swoim wystąpieniu nawiązała do ścisłej współpracy samorządu powiatowego z samorządem gminnym. Poinformowała również o wspólnej organizacji Dożynek Powiatowo-Gminno-Parafialnych, które odbędą się 8 września na boisku sportowym w Wartkowicach.

Podczas Sesji Wójt Gminy Piotr Kuropatwa poinformował o zakończeniu zebrań wiejskich, na których dokonano wyborów sołtysa i członków Rad Sołeckich. Nowo wybranym Sołtysom życzył powodzenia w realizacji lokalnych zadań. Wójt wraz z Przewodniczącym Rady wręczyli wybranym przedstawicielom sołectw listy gratulacyjne, w których napisali:

„W związku z wyborem na funkcję Sołtysa, proszę przyjąć serdeczne gratulacje. Wybór ten jest efektem społecznego zaufania i poparcia jakim obdarzyli Pana/Panią mieszkańcy Sołectwa. To społeczeństwo wybrało i powierzyło Panu/Pani rolę ich reprezentowania i organizowania życia lokalnego”.  

Natomiast ustępującym Sołtysom wręczone zostały podziękowania za współpracę z samorządem gminnym oraz  za wysiłek i zaangażowanie włożone na rzecz lokalnej społeczności.

W 10 sołectwach nastąpiła zmiana Sołtysa.

Nowo wybrani Sołtysi kadencji 2019/2023:

Biała Góra–Ireneusz Łuczak, Biernacice – Leszek Olejnik, Bronów – Renata Izydorczyk, Bronówek – Jan Frątczak, Chodów – Marta Radwańska, Drwalew – Marian Szadkowski, Dzierżawy – Beata Kacprzak, Grabiszew – Małgorzata Kęska, Kiki – Jolanta Smołaga, Kłódno – Grzegorz Pietrzak, Konopnica – Iwona Olczyk, Krzepocinek – Paweł Piotrowski, Łążki – Adam Czapliński, Mrówna – Renata Płusa, Ner – Zbigniew Pajor, Nowy Gostków – Anna Tomczyk, Nowa Wieś – Robert Klimkowski, Orzeszków – Starzyny –  Krzysztof Andrzejczak, Parądzice – Paweł Dominiak, Pauzew-Borek – Karolina Marciniak-Banaszkiewicz, Pełczyska – Jan Węglewski, Polesie – Wojciech Pawlak, Plewnik – Jan Urbańczyk, Saków – Elżbieta Kowalczyk, Sędów – Leszek Jóźwiak, Spędoszyn – Dariusz Czernik, Spędoszyn-Kolonia – Daniel Jaśkiewicz, Stary Gostków – Piotr Lubiński, Sucha – Wiesława Frontczak, Światonia – Dariusz Krysiak, Truskawiec – Czesław Bednarek, Powodów – Krzysztof Pabjańczyk, Powodów Trzeci – Andrzej Kamiński, Tur – Teresa Kołata, Ujazd – Jan Marciniak, Wartkowice – Barbara Szczech, Wierzbowa – Krzysztof Mikołajczyk, Wola-Dąbrowa – Roman Kubiaczyk, Wólka – Zdzisława Bieńkowska, Wólki – Urszula Kowalska, Zalesie – Włodzimierz Piotrowski, Zelgoszcz – Andrzej Paciorek.

Gratulujemy!

Sylwia Bień

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

 

źródło: wartkowice.pl

 

POMOC W POSTACI ŻYWNOŚCI

logotypy.jpg

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pęczniewie uprzejmie informuje, że istnieje możliwość uzyskania pomocy żywnościowej w ramach unijnego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym FEAD Podprogram 2018. Pomoc żywnościową w ramach POPŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej  tj. 1402,00 zł dla osoby samotnej, 1056,00 zł na jednego członka rodziny. W związku z tym aby otrzymać pomoc żywnościową należy złożyć oświadczenia o dochodach z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku ( tj. jeżeli osoba składa dokumenty w miesiącu marcu 2019 należy przedstawić dochody z miesiąca lutego 2019).

W ramach współpracy z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w Sieradzu w dniu 20 marca 2019 r. otrzymaliśmy artykuły spożywcze. W ramach tzw. limitu rocznego przysługuje „paczka” która składa się z:

Produkt

Na jedną osobę

Herbatniki maślane

2 szt.

Fasola biała

2 szt.

Makaron jajeczny

2 szt.

Ser podpuszczkowy dojrzewający

3 szt.

Pasztet wieprzowy

2 szt.

Mleko

2 szt.

Powidła śliwkowe

2 szt.

Szynka wieprzowa mielona

2 szt.

Szynka drobiowa

2 szt.

Cukier biały

1 szt.

Ryż biały

1 szt.

Olej rzepakowy

2 szt.

Szczegółowe informacje można uzyskać w GOPS Pęczniew od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30 pod nr telefonu ( 43 ) 678 17 49. Paczki żywnościowe wydawane są od poniedziałku do piątki w godzinach od 9.00 do 15.00.
Informacje na temat wytycznych podprogramu PO PŻ można uzyskać na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020-popz/

Zaproszenie na debatę społeczną w Urzędzie Gminy w Pęczniewie

Serdecznie zapraszamy mieszkańców gminy Pęczniew na debatę społeczną pn. „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”, która odbędzie się 29 marca 2019 roku o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Pęczniewie.

Omawiane zagadnienia:

1. Poznaj swojego dzielnicowego;
2. Omówienie założeń Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa;
3. Zapobieganie nielegalnego składowania i przewożenia;
    niebezpiecznych odpadów;
4. Seniorze nie daj się oszukać – prawa konsumenta – udział Powiatowego Rzecznika Konsumenta;
5. Mowa nienawiści w sferze publicznej.

źródło: peczniew.pl

 

Uprzejmie informujemy, że dobiegają końcowi kadencje, na jakie zostali powołani sołtysi. W związku z powyższym na terenie gminy Zadzim odbywają się zebrania wiejskie, na których społeczność lokalna wybiera swoich przedstawicieli. Za nami pierwsze zebrania, które odbyły się w sołectwach Charchów Pański, Bratków, Charchów Księży, Rzechta Drużbińska, Wyrębów, Dąbrówka, Bogucice oraz Bąki. W spotkaniach uczestniczą Wójt Gminy Zadzim- Krzysztof Woźniak, przewodniczący Rady Gminy w Zadzimiu- Mariusz Warycha oraz radni reprezentujący dany okręg. Zgodnie z harmonogramem zebrań wiejskich, wybory sołtysów w gminie Zadzim potrwają do 11.04.2019r.

W załączeniu przedstawiamy przyjęty przez Radę Gminy w Zadzimiu harmonogram zebrań sołeckich.

Harmonogram

źródło: gminazadzim.pl

 

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ