Dofinansowanie dla Gminy Wartkowice z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – edycja piąta Rozwój stref przemysłowych.

0
15
views

Gmina Wartkowice otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – edycja piąta Rozwój stref przemysłowych w kwocie 29 351 000,00 zł na realizację projektu inwestycyjnego pn. „Budowa modernizacja infrastruktury technicznej strefy przemysłowej w Starym Gostkowie”.

W ramach inwestycji, której koszt całkowity szacuje się na kwotę 29.950.000,00 zł przewidziano:

–        rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Wartkowicach w zakresie zwiększenia przepustowości oczyszczalni ścieków,

–        budowę rezerwowego kolektora ściekowego pod rzeką Ner,

–        budowę oświetlenia ulicznego w ciągu drogi gminnej nr 111213E obsługującej tereny inwestycyjne w Starym Gostkowie.

Realizacja inwestycji pozwoli na właściwe zagospodarowanie ścieków powstających na terenach przemysłowych, jak również zapewni rezerwy, które umożliwią dalszy rozwój obszarów inwestycyjnych w Starym Gostkowie. Ponadto przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa na drodze gminnej obsługującej tereny inwestycyjne.

Uroczystość ogłoszenia wyników piątej edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych odbyła się w kancelarii Premiera Rady Ministrów w dniu 14 października 2022 roku. W ramach powyższego programu przyznano dofinansowanie na realizację 52 inwestycji na obszarze całego kraju.

źródło: Gmina Wartkowice

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ