Charytatywny Piknik dla Lenki w Felicjanowie

0
35
views

W najbliższą sobotę, 9 października po raz kolejny spotkamy się w Gnieździe w Felicjanowie na dobroczynnym Pikniku Charytatywnym – tym razem, aby pomóc 4-letniej Lence, która cierpi na dziecięce porażenie mózgowe.

Poprzednia impreza o tym charakterze odbyła się w sierpniu. Wtedy to udało się zebrać 15 tys. złotych na leczenie 29-letniego Daniela z Biernacic, który doznał udaru. Chociaż aura jest już mniej piknikowa niż w wakacje, to i tak liczymy na równie liczną obecność, zarówno mieszkańców, jak i turystów – zwłaszcza, że program wydarzenia zapowiada się niezwykle ciekawie!

Program pikniku:

 • 6:00 – 14:00 integracyjno – towarzyskie zawody wędkarskie
 • 12:00 otwarcie pikniku
 • 12:30 konkursy i zabawy dla dzieci z ZHP Uniejów
 • 13:30 średniowieczne obozowisko i warsztaty rękodzieła dla dzieci
 • 14:30 pokaz sokolniczy
 • 15:00 pokaz łucznictwa wschodniego – mały warsztat łuczniczy w wykonaniu Mistrza Świata i Europy Wojtka Osieckiego
 • 16:00 dyskoteka dla dzieci z animatorami
 • 17:30 licytacje (m.in. rękawic od Marcina Tybury i Rafała Simonidesa)
 • od godziny 18:00 koncerty na żywo
  • 18:00 PMR (Prawdziwy Męski Rap)
  • 19:00 Kisu Min
  • 20:00 Crossroad
  • 22:00 Jam Session w karczmie

Na pikniku będzie można porządnie zjeść – o kuchnię nad ogniskiem zadbają myśliwi. Podczas trwania pikniku cały czas dostępny będzie dmuchany plac zabaw dla dzieci oraz stanowiska do strzelania z łuku. W przypadku gorszych warunków pogodowych wszystkie koncerty mogą odbyć się w karczmie.

Kim jest Lenka?

Wszystkie środki zebrane podczas Pikniku na zasadzie „co łaska”, w ramach opłat za korzystanie z poszczególnych atrakcji oraz kwoty wylicytowane podczas aukcji będą przekazane na rzecz Lenki.
Lenka urodziła się 28 czerwca 2017 r jako skrajny wcześniak w 26. tygodniu ciąży z wagą 530 gram. Od samego początku dzielnie walczyła o każdy dzień życia, choć rokowania przerażały… Były to bardzo trudne i ciężkie 4 lata, ale warte wszystkiego. Lenka zmaga się z codziennymi trudnościami, dzielnie znosi wizyty u różnych specjalistów i ciągłą rehabilitację, dzięki której Lenka porusza się samodzielnie.
„Do tej pory ze wszystkim radziliśmy sobie sami, wszystkie koszty wizyt i rehabilitacji ponosiliśmy sami, nikogo nigdy nie prosząc o pomoc… Niestety ostatni czas był dla Nas naprawdę trudny, u Lenki potwierdzono diagnozę: MÓZGOWE PORAŻENIE DZIECIĘCE – DIPAREZA. Lenka wymaga jeszcze więcej rehabilitacji niż dotychczas, zapotrzebowanie na ortezy i specjalistyczny sprzęt, a także na turnusy rehabilitacyjne, na które brakuje funduszy. Prosimy Was o pomoc. Kochani nigdy tego nie robiliśmy zawsze to My pomagaliśmy bardziej potrzebującym, a ze swoimi problemami zmagaliśmy się sami. Teraz prosimy o symboliczną pomoc, wpłatę aby móc zakupić sprzęt, ortezy i móc intensywnie ćwiczyć na turnusach rehabilitacyjnych.” – apelują bliscy Lenki za pośrednictwem mediów społecznościowych.
Dziewczynka przebywa właśnie na dwutygodniowym turnusie rehabilitacyjnym w Uzdrowisku Uniejów Park, dzięki uprzejmości p. Pawła Czarneckiego, dyrektora obiektu. Skądinąd wiemy, że mała pacjentka ma zamiar osobiście pojawić się na Pikniku, na który póki co, zaprasza Was wszystkich na łamach facebookowego wydarzenia: Lenka zaprasza na Piknik. Pomoc w leczeniu dziewczynki zaproponowali również Państwo Katarzyna i Zbigniew Minkiewicz, zapraszając Lenkę wraz z rodzicami na bezpłatne sesje tlenowe w Normobarii Uniejów!

 

Każdy kto chce wesprzeć Lenkę oraz jej rodziców w nierównej i bardzo kosztownej walce o normalne życie, zdecydowanie powinien zjawić się w najbliższą sobotę w Felicjanowie. Alernatywą dla ludzi dobrego serca, którzy nie będą mieli tej przyjemności –  bawić się z nami na Charytatywnym Pikniku – pozostaje aktywność na otwartej grupie facebook Licytacje dla Lenki. Założona w sierpniu br. publiczna grupa liczy już blisko 600 członków. Za pośrednictwem platformy można licytować przedmioty oraz usługi, a także samemu przekazać coś na aukcję, z której całkowity zysk powędruje do rodziców Lenki.

Jest jeszcze inna forma pomocy. To internetowa zbiórka pieniędzy za pośrednictwem portalu zrzutka.pl. Na stronie poświęconej naszej 4-letniej bohaterce znajduje się między innymi: dramatyczny apel rodziny Lenki, zdjęcia dziewczynki oraz informacja, jak wesprzeć jej dalsze leczenie. Korzystając z linku: Na ortezy i rehabilitację mogą Państwo dowolną kwotą zasilić zbiórkę zweryfikowaną przez administrację portalu. W chwili obecnej udało się zebrać prawie 13,5 z 30-tu tysięcy złotych. Internetowa kwesta będzie aktywna jeszcze przez 3 tygodnie!

(MB)

 

Burmistrz podpisał umowę na przebudowę ulicy Dąbskiej

Władze Uniejowa podpisały umowę z firmą, która zajmie się przebudową ul. Dąbskiej. Inwestycja ma ruszyć jeszcze w październiku.

Wkrótce rozpocznie się modernizacja ciągu drogowego tj. drogi gminnej – ul. Dąbskiej wraz z przebudową skrzyżowań ul. Dąbskiej z ul. Rynek, Awaryjną, Bp. Owczarka oraz Orzechową.
Władze miasta Uniejów w osobie burmistrza Józefa Kaczmarka przy kontrasygnacie skarbnika Arlety Pietrzak, podpisały w tej sprawie umowę z firmą LuKpol Krzysztof Łuczak z Uniejowa, która podejmie się realizacji planowanej inwestycji.

Wykonawca został wyłoniony w drodze drugiego przetargu, składając najkorzystniejszą ofertę finansową opiewającą na kwotę 2 388 660,00 zł.
Gwoli przypomnienia, w pierwszej procedurze oferty złożyły 3 firmy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe EKOINŻBUD Piotr Peraj z Uniejowa proponując kwotę 2 577 102,15 zł, firma Handlowo-Usługowa Wiesława Łuczak, Jan Łuczak, Spółka Cywilna z kwotą 2 765 817,32 zł oraz Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Poddębic szacując koszt na kwotę 3 673 277,58 zł.
Do drugiego przetargu o realizację zamówienia publicznego przystąpiło dwóch oferentów; w/w firma wykonawcza oraz konsorcjum: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe EKOINŻBUD Piotr Peraj z Uniejowa (lider konsorcjum) i firma „EVECO” Ewa Peraj z Łodzi (członek konsorcjum), które oceniło wartość zadania na sumę 3 077 460 zł.

Remont i przebudowa ul. Dąbskiej, a przede wszystkim skrzyżowania, to długo wyczekiwana inwestycja. Liczący 200 mb. odcinek wraz z łączącymi się z nim ulicami: Rynek, Awaryjną, Bb. Owczarka oraz Orzechową, cechuje się bardzo złym stanem technicznym, z widoczną spękaną nawierzchnią jezdni, ubytkami, nierównościami oraz kałużami, co doskonale widać po opadach deszczu. Nie inaczej jest z chodnikami, których nawierzchnia jest niejednolita pod względem zastosowania materiału, niemal w całości popękana i z licznymi ubytkami. W chwili obecnej to najbardziej zaniedbany odcinek na terenie miasta.

Przez wiele lat burmistrz Uniejowa podejmował starania majce na celu poprawienie stanu ul. Dąbskiej na przedmiotowym odcinku wraz z ulicami tworzącymi z nim skrzyżowania, ale dopiero zawarte w 2019 r. porozumienie z obecnym Zarządem Powiatu pozwoliło urzeczywistnić zamiary i podjąć realne działania na rzecz poprawy infrastruktury drogowej. Ponadto, w czerwcu 2021 r. gmina Uniejów pozyskała dofinansowanie w wysokości blisko 1,2 mln zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji.

Składam na ręce pana Tobiasza Bocheńskiego, Wojewody Łódzkiego serdeczne podziękowania za wsparcie dla naszych działań, które są tak potrzebne uzdrowisku. Koszt realizacji przedsięwzięcia w całości spoczywa na barkach gminy, zarówno pod kątem opracowania dokumentacji technicznej, jak i prac budowalnych. Tym bardziej cieszę się, że nasz projekt znalazł się na liście zadań objętych dofinansowaniem. Przyznane środki są bardzo istotnym zastrzykiem finansowym – mówi burmistrz Kaczmarek.

Zgodnie ze specyfikacją techniczną określoną umową, przebudowa ulicy Dąbskiej będzie polegała na wykonaniu nowej podbudowy oraz nawierzchni jezdni, zjazdów, chodników oraz ścieżki pieszo – rowerowej wraz z oświetleniem ulicznym, oznakowaniem pionowym, poziomym oraz zainstalowaniem urządzeń bezpieczeństwa i elementów małej architektury, odwodnieniem pasa drogowego i przebudową istniejącej sieci elektroenergetycznej.

Na skrzyżowaniu ul. Dąbskiej z ul. Bp. Owczarka / Orzechową w Uniejowie. zostaną wydzielone pasy ruchu o szerokości 3,50 m nawiązując się tym samym do wcześniej przebudowanego skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 473 z drogą powiatową oraz drogą gminną Nr 111355E (ul. Dąbska). Ponadto w ramach zagospodarowania terenu powstanie wyspa dzieląca na jezdni, wraz z odgięciem toru jazdy, na wjeździe do miejscowości. Po lewej stronie ulicy Dąbskiej zaplanowano budowę ścieżki rowerowej dwukierunkowej, a po prawej stronie przebudowę chodnika. Nawierzchnię jezdni na przedmiotowym odcinku oraz skrzyżowaniu zaplanowano z SMA, czyli mieszanki technicznie optymalizowanej pod kątem redukcji hałasu. Rozwiązanie stanowi kompromis pomiędzy odpowiednią trwałością i dużą odpornością na koleinowanie przy jednoczesnej gwarancji odczuwalnej redukcji natężenia hałasu.

W obrębie tegoż skrzyżowania przewidziano także wykonanie dwóch przejść dla pieszych wraz z doświetlaniem. Jedno będzie oznakowane zostanie jako przejście dla pieszych aktywne, a więc zawierać będzie znaki na tle folii fluorescencyjnej, punktowe elementy odblaskowe. Drugie przejście, z wyspą dzielącą, tzw. azylem, zaopatrzone będzie w oznakowanie aktywne (znaki zostaną umieszczone na tle fluorescencyjnym i z elementami świetlnymi).

Na odcinku od ul. Bp. Owczarka / Orzechowej do ul. Rynek zaplanowano przebudowę nawierzchni jezdni oraz chodników, która zostanie wykonana z kamiennych płyt granitowych ciętych. Wzdłuż chodnika zamontowane będą słupki blokujące, które uniemożliwią pojazdom wjazd na ciągi piesze. Nie zabraknie też kolejnych dwóch przejść dla pieszych. Również na nich zamontowane zostanie doświetlenie i oznakowanie aktywne.

Nowe przejście dla pieszych zaplanowano również w obrębie skrzyżowania z ul. Awaryjną. Tzw. wyniesione przejście dla pieszych zostanie doświetlone oraz wykonane jako oznakowanie aktywne.
W ramach inwestycji zaplanowano demontaż istniejących słupów energetycznych betonowych oraz przebudowę istniejącej sieci elektroenergetycznej. Ponadto, wzdłuż ulicy Dąbskiej od wysokości przejścia dla pieszych przy ul. Awaryjnej przez skrzyżowanie ul. Dąbskiej z ul. Bp. Owczarka wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa.
W obrębie skrzyżowania ul. Dąbskiej z ul. Rynek zaplanowano przełożenie kostki istniejących chodników (ulicy Rynek i ulicy Targowej), w celu wykonania regulacji wysokościowej do nowobudowanych chodników w ulicy Dąbskiej.

Na całym terenie objętym inwestycją zaprojektowano również zieleń wraz z małą architekturą ( m.in. ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci, donice z drzewami).
Jako że ulica Dąbska znajduje się w chronionej strefie zabytkowej, dokumentacja projektowa uwzględnia zaproponowane przez konserwatora rozwiązania i zalecenia, jak chociażby te dotyczące zastosowanych materiałów.

Po stronie firmy wykonawczej będzie wreszcie zapewnienie przeprowadzenia badań archeologicznych na całym terenie objętym inwestycją wraz z wystąpieniem o pozwolenie na ich wykonywanie do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi.

Przedsięwzięcie, którego zakończenie zaplanowano na koniec maja przyszłego roku, bez wątpienia wpłynie na podwyższenie paramentów użytkowych ul. Dąbskiej, proponowane rozwiązania poprawią płynność ruchu i bezpieczeństwo jego uczestników. Ale oprócz poprawy standardu, ulica Dąbska przestanie wreszcie być niechlubną wizytówką miasta i straszakiem wśród uniejowskich dróg.

A.Ow.

 

Umowa na realizację drogi za wałem podpisana

Przetarg został rozstrzygnięty, a zadanie pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Uniejów – droga za wałem” ma swojego wykonawcę. Roboty ruszą już wkrótce.

Zadanie, o którym mowa to odcinek o długości 700 m i szerokości 5 m, prowadzący od Zagrody Młynarskiej do zbiornika wodnego. Do procedury o realizację zamówienia publicznego zgłosiło się 4 oferentów. Ofertę najkorzystniejszą opiewającą na kwotę 383 470,83 zł zaproponowało Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Kupczyk Grażyna, z Uniejowa. Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a złożona oferta odpowiadała wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji warunków zamówienia.

Pozostałe prepozycje przekroczyły próg 400 tys. zł. Firma GOODMEN 2020 Sp. z o.o. z Katowic oszacowała wartość zadania na kwotę 402 688,96 zł, firma LuKpol Krzysztof Łuczak z Uniejowa na kwotę 442 800,00 zł i wreszcie Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe EKOINŻBUD Piotr Peraj z Uniejowa zaproponowało kwotę 442 137,33 zł.

 


Inwestycja będzie współfinansowana środkami pochodzącymi z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych. Stanowią one część budżetu województwa i zgodnie z zapisami ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych są w dyspozycji Marszałka Województwa. Pod koniec czerwca br. gmina otrzymała na zadanie wsparcie finansowe w wysokości 117 560,00 zł.

Składam na ręce pana Marszałka Grzegorza Schreibera podziękowania za uwzględnienie gminy Uniejów w dystrybucji środków. Drogi dojazdowe do gruntów rolnych nie tylko służą rolnikom, ale przede wszystkim ułatwiają dostęp do infrastruktury, a także podnoszą poziom bezpieczeństwa. Ponadto, droga, którą będziemy realizować, przysłuży się w kontekście przyszłych inwestycji  gminnych i prywatnych na terenach uzdrowiskowych – mówi burmistrz Uniejowa, Józef Kaczmarek.

Planowane przedsięwzięcie, które rozpocznie się już wkrótce, obejmie swym zakresem m.in. pomiary geodezyjne, profilowanie i zagęszczenie podłoża oraz wykonanie nowej nawierzchni – obecna szutrowa zostanie wymieniona na kruszywo łamane stabilizowanego mechanicznie.

 

W tym roku Zarząd Województwa Łódzkiego przyznał dofinansowania na realizację budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na łączną kwotę 22 758 234 zł, a środki trafią do wszystkich 157 gmin, które zgłosiły takie zapotrzebowanie. Tym samym zmodernizowanych zostanie blisko 151 km dróg.

A.Ow.

źródło: Gmina Uniejów

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ