14,5 mln zł na inwestycje turystyczne w Uniejowie

0
29
views

Znamy wyniki konkursu projektów na „Rozwój gospodarki turystycznej” w naszym regionie. Spośród 40 wniosków, które spłynęły do Marszałka Województwa Łódzkiego, 8 wytypowano do współfinansowania środkami unijnymi w ramach RPO WŁ. Warto zaznaczyć, że aż 3 z nich pochodzą z Uniejowa! Łączna wartość wsparcia dla projektów zaplanowanych do realizacji na terenie uzdrowiska termalnego wynosi 14,5 mln zł!

Konkurs na “Rozwój gospodarki turystycznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego cieszył się bardzo dużym powodzeniem. W związku z tym, w trakcie naboru w urzędzie złożono ponad 40 wniosków o dofinansowanie, z czego aż połowa została bardzo dobrze oceniona przez ekspertów. W tej sytuacji Marszałek Województwa Łódzkiego zdecydował się dwukrotnie zwiększyć planowaną wstępnie pulę pieniędzy unijnych przeznaczonych na dotacje, żeby wesprzeć jak najwięcej ciekawych zadań.

Ostatecznie, wyłoniono 8 projektów, przygotowanych przez samorządy i przedsiębiorców, które będą służyć pobudzeniu i wzrostowi ruchu turystycznego w Łódzkiem, jak i popularyzacji aktywnego wypoczynku „na wyciągnięcie ręki” wśród samych mieszkańców województwa. Łącznie beneficjenci otrzymają na realizację swoich inwestycji 36,6 mln zł wsparcia, z czego aż 14,5 mln zł, czyli przeszło ⅓ całej puli środków, trafi do Uniejowa. Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber przyznał dofinansowanie 3 projektom, które wpłyną na potencjał turystyczny miasta:

  • 7 mln 216 tys. zł na rozbudowę kompleksu basenów termalnych (PGK Termy Uniejów Sp.z o.o. w Uniejowie);
  • 4 mln zł na budowę obiektu wypoczynkowo–rekreacyjnego w Uniejowie o innowacyjnych funkcjach turystycznych opartych na wykorzystaniu produktów pszczelich (PHU „MACIEJ” z Uniejowa);
  • 3,3 mln zł na utworzenie interaktywnego punktu turystyki geotermalnej (gmina Uniejów).

– W imieniu mieszkańców oraz samorządu, dziękuję Panu Marszałkowi za te decyzje – komentuje Burmistrz Józef Kaczmarek. – Ilość raz wartość ogłaszanych konkursów, a także wysokość środków w budżecie przeznaczona na rozwój  turystyki, najlepiej świadczą o dostrzeganiu przez Pana Marszałka zarówno potencjału niewielkich gmin takich jak Uniejów, jak i potrzeb z nim związanych. Sami nie jesteśmy w stanie finansować szeregu niezbędnych inwestycji, które pozwolą rozszerzyć i urozmaicić ofertę uzdrowiska, dlatego udział środków zewnętrznych w projektach realizowanych przez Gminę to nasze być albo nie być.

 

„Umeblowany” park zamkowy zaprasza na spacer

Gorąco zachęcamy, by korzystać z nadejścia wiosny i na kolejne słoneczne dni zaplanować spacer po zabytkowym Parku Zamkowym. Będzie to doskonała okazja do wypróbowania świeżo zamontowanych elementów małej architektury. W parku pojawiły się m.in.: nowe ławki, kosze, stojaki rowerowe oraz tablice informacyjne, ustawione na trasie tamtejszej ścieżki botanicznej.

Na terenie zabytkowego parku, otaczającego Zamek Arcybiskupów Gnieźnieńskich w Uniejowie, dobiega końca realizacja projektu pod nazwą „Przeciwdziałanie degradacji środowiska na terenie Nadwarciańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu w Uniejowie poprzez budowę i modernizację infrastruktury turystycznej”. Zakrojone na szeroką skalę przedsięwzięcie, na które Gmina Uniejów pozyskała blisko 2,5 mln zł unijnego dofinansowania, rozpoczęto jeszcze w 2019 roku, ponieważ inwestycja zakładała kompleksową pielęgnację i uzupełnienie szaty roślinnej wraz z licznie rosnącymi tam pomnikami przyrody, a także zagospodarowanie wnętrza zamkowego parku pod względem urządzeń rekreacyjnych i elementów małej architektury.

Ogólny zakres inwestycji obejmował – w pierwszym etapie realizacji – wykonanie badań dendrologicznych, inwentaryzacji oraz cięć pielęgnacyjnych ponad stuletniego drzewostanu, a także prace związane z nasadzeniami w celu wprowadzenia brakującego, niższego piętra roślinności. Następne w harmonogramie prac były roboty ziemne, w tym: przygotowanie terenu do zasadniczych robót budowlanych, montaż oświetlenia użytkowego ścieżek oraz części systemu ledowej iluminuacji, wymiana nawierzchni żwirowej alejek, zagospodarowanie i poszerzenie fragmentu starorzecza. Także w początkowej fazie projektu, w głębi parku powstały pergole oraz trejaże – konstrukcje ogrodowe dla podtrzymania roślin pnących, które niebawem, już po opleceniu zielenią, staną się dyskretnym miejscem odpoczynku.

Jesienią ubiegłego roku na utwardzonych alejach o łącznej długości ponad 2,5 kilometra położono warstwę nawierzchni żwirowo – gliniastej. Podłoże o ciemno-czerwonym zabarwieniu jest mocniej związane i twardsze w porównaniu do dotychczasowego materiału, dzięki czemu kałuż i błota w okresach obfitujących w deszcze powinno być znacznie mniej. Z tego samego powodu nowe ścieżki będą zachęcały do przejażdżki rowerowej, tym bardziej, że w różnych miejscach na terenie parku zamontowano 8 stojaków, po 4 stanowiska każdy.

 

Skoro już jesteśmy w temacie małej architektury, warto wspomnieć o nowych ławkach (60 szt.) czy koszach na śmieci, utrzymanych w stylistyce znanej ze zmodernizowanych obszarów na terenie miasta (skwery przy ul. Tureckiej oraz ul. Ireny Bojakowskiej). Mamy nadzieję, że 22 pojemniki rozmieszczone po całym parku skutecznie zniechęcą spacerujących do wyrzucania papierków i butelek „gdzie popadnie”.

Wzdłuż alejek posadowiono 7 tablic informacyjnych w formie estetycznych gablotek. Niebawem znajdą się w nich plansze z informacjami o bogactwie przyrodniczym zespołu zamkowo – parkowego i jego otoczenia. Uzupełnieniem tzw. ścieżki botanicznej będzie 40 granitowych słupków umieszczonych w ziemi. Na dniach pracownicy firmy Eko-Inżbud – wykonawcy inwestycji, umieszczą na nich tabliczki opisujące znajdujące się tam, najstarsze egzemplarze drzew czy najciekawsze gatunki roślin.

Celem projektu było uporządkowanie, pielęgnacja i wyeksponowanie szaty roślinnej założonego w latach 1860-1870 parku. Poza walorami zabytkowymi, przeprowadzone badania i ekspertyzy wykazały znaczący potencjał przyrodniczy terenu. Rosną tam cenne okazy drzew, w tym również pomniki przyrody takie jak: kasztanowiec zwyczajny, dąb szypułkowy i buk zwyczajny. Z kolei do cennych gatunków występujących w runie należą m.in.: goździk kropkowany, grążel żółty, konwalia majowa, zawilec gajowy. W trakcie realizacji projektu posadzono: ok. 60 szt. drzew nawiązujących gatunkowo do obecnych na terenie parku. Niższe piętro zieleni zagospodarowano grupami, złożonymi z: krzewów, bylin, roślin zadarniających oraz cebulowych, kwitnących w różnych porach roku.


Wartość całego zadania inwestycyjnego pn. „Przeciwdziałanie degradacji środowiska na terenie Nadwarciańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu w Uniejowie poprzez budowę i modernizację infrastruktury turystycznej” wynosi ponad 4 mln zł. Przedsięwzięcie w dużej mierze (około 2,4 mln zł) sfinansowano dzięki dotacji od Marszałka, w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

(MB)

 

Przewodnik turystyczno-krajoznawczy z mapą turystyczną „Między Wartą, Bzurą i Nerem”

 

Rybacka Lokalna Grupa Działania „Z Ikrą” oddaje w ręce turystów, a także mieszkańców, przewodnik turystyczno-krajobrazowy z mapą turystyczną „Między Wartą, Bzurą i Nerem”.

Informator powstał z myślą o tych, którzy interesują się obszarem województwa łódzkiego położonym w dorzeczu Warty, Bzury i Neru. Region ten to bez wątpienia doskonałe miejsce do uprawiania aktywnej turystyki, z dala od zgiełku wielkich i zatłoczonych miast, pełen pięknych krajobrazów i ciekawych zabytków.

W publikacji nie brak również informacji o bazie noclegowej i gastronomicznej, a całość bogata jest w interesujące opisy i barwne ilustracje.

Na blisko stu osiemdziesięciu stronach informatora znalazł się Uniejów, a także pięć miejscowości leżących w zasięgu gminy: Spycimierz, Rożniatów, Wilamów, Wielenin i Czepów.

Ponadto zawierają się w nim opisy innych miast, takich jak: Poddębice, Aleksandrów Łódzki, Dalików, Konstantynów Łódzki, Lutomiersk, Parzęczew, Pęczniew, Świnice Warckie, Wartkowice, Zgierz.

Pozycja jest dostępna bezpłatnie w Urzędzie Miasta w Uniejowie, w dziale promocji, jednak jej liczba jest ograniczona.

Zapraszamy również na stronę: https://www.zikra.org.pl/przewodnik-turystyczno-krajoznawczy-miedzy-warta-bzura-i-nerem/, na której znajduje się przewodnik w wersji on-line.

 

Przewodnik „Między Wartą, Bzurą i Nerem” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014 – 2020.

źródło: Gmina Uniejów

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ