Promocja gminy Uniejów na targach w Lipsku

0
5
views

Gmina Uniejów, jako beneficjent projektu pn. „Zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej Regionu łódzkiego poprzez działania prowadzone w zakresie promocji gospodarczej regionu przez Gminę Uniejów”, dofinansowanego ze środków unijnych, jest zobowiązana do udziału w serii krajowych oraz zagranicznych targów wystawienniczych, na których wspólnie z przedsiębiorcami promujemy ofertę jedynego w Polsce uzdrowiska termalnego.

W ramach wybranych wydarzeń promowane są walory turystyczne uzdrowiska termalnego, obiekty rekreacyjne, w tym kompleks basenów termalnych „Termy Uniejów” oraz przedsiębiorstwa z terenu gminy Uniejów, działające w branży turystycznej: hotele, restauracje oraz lokalni producenci ekologicznej żywności. Większość z przewidzianych w projekcie targów „za nami” (wszystkie wydarzenia, w których gmina Uniejów brała udział opisywaliśmy w poprzednim artykule pt. „Uniejów na międzynarodowych i krajowych targach wystawienniczych”). Podczas imprez, na których pojawiliśmy się z termalnym stoiskiem, spotkaliśmy się z dużym zainteresowaniem naszą ofertą i pozytywną reakcją odwiedzających targi.

W ubiegłym tygodniu, w dniach 16-20 listopada nasze stoisko gościło w stolicy Saksonii, czyli niemieckim Lipsku na Targach TC Touristik & Caravaning Leipzig. Partnerem Uzdrowiska Termalnego Uniejów podczas tego wydarzenia był ApartHotel Termy Uniejów, dysponujący restauracją Aqua, apartamentami, basenem oraz salami konferencyjnymi, który od momentu powstania wzbogaca ofertę pobytu w Uniejowie zarówno dla celów prywatnych, jak i służbowych.

Targi w Lipsku rozmieszczone na trzech ogromnych halach Leipziger Messe miały charakter międzynarodowy i brali w nich udział wystawcy z całego świata: od Kanady – przez Egipt, Grecję oraz Czechy – aż po Mongolię. Oprócz szerokiej oferty turystycznej z każdego zakątka świata, targi zachęcały odwiedzających także: pokazem kamperów, sprzętu turystycznego oraz różnorodnością kuchni z całego świata dzięki stoiskom wystawienniczym oraz food-truckom. Całe rozbudowane wydarzenie przyciągnęło ogrom turystów.

Nasze stoisko również cieszyło się dużym zainteresowaniem zachodnich sąsiadów, którzy chętnie odwiedzają Polskę, znają wiele miejscowości wypoczynkowych, a dzięki naszemu udziałowi w Touristik & Caravaning Leipzig, zainteresowali się również Uniejowem i z pewnością dodadzą go do mapy miejsc do odwiedzenia podczas wizyty w Polsce.


Udział w targach jest częścią projektu: „Zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej Regionu Łódzkiego poprzez działania prowadzone w zakresie promocji gospodarczej regionu przez Gminę Uniejów”, współfinansowanego z funduszy europejskich w ramach RPO Województwa Łódzkiego.”

 

 

Darz Bór Jubilatom! 75-lecie Koła Łowieckiego nr 16 „Gęgawa” w Uniejowie

Koło Łowieckie „Gęgawa” powstało zaraz po wojnie, w listopadzie 1947 r. z inicjatywy mieszkańców Uniejowa i Świnic Warckich. Na początku funkcjonowało jako koło Łowieckie nr 138 z siedzibą w Świnicach, a od roku 1977 (po zmianie administracyjnej kraju) działa już niezmiennie jako Koło Łowieckie nr 16 w Uniejowie. W dniu jubileuszu 75-lecia „Gęgawa” liczy sobie 65 członków oraz 5 stażystów.

W sobotę, 19 listopada 2022 roku myśliwi świętowali 75-lecie działalności Koła Łowieckiego nr 16 „Gęgawa” w Uniejowie. Uroczystości rozpoczęła o godz. 15.00 msza święta w Kolegiacie, sprawowana przez księdza Infułata Andrzeja Ziemieśkiewicza. Po zakończeniu nabożeństwa wszyscy przemaszerowali kładką na drugi brzeg Warty, do Zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich, gdzie miała się odbyć dalsza część obchodów jubileuszowych. Wpierw jednak, korzystając z ostatnich chwil przed zapadnięciem zmroku – wzorem minionych rocznic – członkowie koła wraz z gośćmi stanęli do pamiątkowej fotografii:

obrazek

Uroczystość w Sali Rycerskiej rozpoczął i poprowadził Paweł Dzikowski. Po wprowadzeniu sztandarów oraz przywitaniu gości, głos zabrał prezes koła Witold Ochapski, który przybliżył zebranym 75 lat bogatej historii łowiectwa na Ziemi Uniejowskiej:

Po latach zawieruchy spowodowanej II wojną światową Uniejów zaczął się odradzać. W nowej rzeczywistości politycznej wskrzeszenie struktur instytucji państwowych wymagało ogromnego wysiłku społecznego. To właśnie wtedy grupa kilkunastu mieszkańców Uniejowa i Świnic Warckich, miłośników przyrody i łowiectwa, wyszła z inicjatywą utworzenia organizacji łowieckiej. W 1947 r., po niespełna 2 latach od odzyskania niepodległości oraz 3 latach po reaktywacji PZŁ, zawiązała się nowa struktura łowiecka. Oficjalnej rejestracji koła z siedzibą w Świnicach Warckich dokonano w 1948 r. nadając mu nr 138. Pierwszym prezesem koła został Zenon Lisiak. W 1952 r. ówczesny łowczy – Bogumił Ircha przeniósł siedzibę do Uniejowa. Był to czas dynamicznego rozwoju koła, kiedy myśliwi polujący na obwodach: Uniejów, Czepów i Koło, poszerzyli swój teren łowiecki w kierunku Turku. Lata 50. XX w. to okres deficytu dzików i bażantów. Przyczyną były duże powodzie, wylewały koryta Warty i Neru. Polowano więc głównie na sarnę i zająca. W początkowych latach swojej działalności koło utrzymywało się przede wszystkim z opłat strzałowych, odłowów zajęcy i kuropatw. Środki finansowe uzyskiwane z takiej działalności były czterokrotnie wyższe od dochodów ze składek członkowskich. Aby poprawić liczebność bażantów, z inicjatywy prezesa Bogumiła Irchy na terenie przyzamkowego parku zbudowano 2 woliery dla tych ptaków. Bażanta hodowano od pisklęcia do dorosłego ptaka, jednorazowo utrzymywano około tysiąca sztuk. W kwietniu 1977 r. po zmianach administracyjnych w kraju nastąpiła ponowna rejestracja koła. Nadano mu nr 16, a członkowie na Walnym Zebraniu przyjęli nazwę „Gęgawa”. W 1978 r. na placu wydzielonym z terenu zakładu komunalnego przy ul. Polnej wybudowano Domek Myśliwski (do dnia dzisiejszego jest siedzibą koła i miejscem spotkań jego członków). Istotne pod względem finansowym i kulturalnym stało się organizowanie karnawałowych Balów Myśliwskich w Uniejowie, na których serwowano jadło z dziczyzny. Atrakcją tych zabaw były loterie fantowe oraz muzyka na żywo. W Uniejowie grały m.in. Orkiestra Kolejowa z Karsznic oraz orkiestra wojskowa, ściągnięta dzięki pomocy płk. Szczepana Ścibiora, który wraz z małżonką często bawił w Uniejowie. Koło Łowieckie „Gęgawa” co 5 lat uroczyście obchodzi swój jubileusz. W 1992 r. z okazji obchodów 45 lat istnienia, z inicjatywy ówczesnego prezesa Walentego Piotrowskiego został ufundowany sztandar. Poświęcony przez ks. prałata Stanisława Smolarskiego sztandar, 7 listopada 1992 r. uroczyście przekazano członkom koła. W 1998 r. Koło Łowieckie nr 16 „Gęgawa” w Uniejowie zostało uhonorowane Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej. Kolejne zarządy pod kierunkiem: Mariana Urbanka, Tadeusza Kowalskiego, Zygmunta Wasiaka, Józefa Rafalskiego, Jerzego Irchy, Walentego Piotrowskiego, Bogdana Kosmalskiego, Pawła Leszczyńskiego, Zenona Lisiaka, Bogumiła Irchy, Bolesława Rafalskiego, Michała Rafalskiego, Tadeusza Bednarkiewicza i Witolda Ochapskiego z wielkim zaangażowaniem i poświęceniem prowadziły działalność na rzecz koła. Brać łowiecka współorganizowała liczne programy zwiększające populację zwierzyny drobnej, dbała o przyrodę, podnosiła standardy na rzecz jej ochrony. Te idee z sukcesem kontynuują kolejne pokolenia myśliwych.

Nasza działalność od początku wpisuje się w zadania, jakie przypisane są współczesnemu łowiectwu, które w pierwszym rzędzie pojmowane jest jako ochrona przyrody, a w tym dążenie do zachowania możliwie wszystkich gatunków zwierząt. Jesteśmy dumni z naszych osiągnięć tych w zakresie gospodarki łowieckiej, jak i tych związanych ze strzelectwem myśliwskim czy współpracą ze szkołami i instytucjami państwowymi” – zakończył swoje wystąpienie prezes Ochapski.

Odznaczenia, medale i podziękowania

Jubileusz jest okazją, by uhonorować myśliwych za ich pracę na rzecz koła i PZŁ oraz podziękować instytucjom i osobom współpracującym na rzecz łowiectwa. W pierwszej kolejności, najwyższym z odznaczeń nadawanym przez Polski Związek Łowiecki, wyróżniono dotychczasową działalność członków koła. Złom dla „Gęgawy” wraz z gratulacjami na ręce prezesa Ochapskiego przekazali: Tomasz Pilarz, członek Naczelnej Rady Łowieckiej i Piotr Kalus, łowczy okręgu PZŁ w Sieradzu.

Srebrne Medale Zasługi Łowieckiej otrzymali: Witold Ochapski, Adam Kosmalski, Paweł Leszczyński, Tadeusz Marian Trzebiński, Józef Kazimierz Galoch, Paweł Dzikowski, Dariusz Trocha. Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej otrzymał Daniel Szafarz. Z kolei, za długoletnie członkostwo w kole odznaczeniem honorowym wyróżniono Janusza Kosmalskiego. Okolicznościowe dyplomy wręczono również członkom, biorącym czynny udział w zawodach strzeleckich: Adamowi Kosmalskiemu, Pawłowi Leszczyńskiemu, Markowi Wojtczakowi, Dawidowi Rosiakowi oraz Pawłowi Dzikowskiemu.

Zarząd Okręgowy PZŁ w Łodzi nadał „Medal zasłużony dla łowiectwa województwa łódzkiego” burmistrzowi Józefowi Kaczmarkowi. Na wniosek uniejowskiego koła, Zarząd Okręgowy PZŁ w Sieradzu nadał odznaczenia „Za zasługi dla łowiectwa ziemi sieradzkiej”, które otrzymali: Małgorzata Komajda, Elżbieta Goszczyk, Marzena Cebulska, Urszula Tomczyk, Halina Kosmalska i Marcin Pamfil. Wyróżnienia i podziękowania za czynne prace na rzecz koła otrzymali: Zbigniew Warych, Tomasz Urbańczyk, Władysław Skalski oraz Kazimierz Charuba.

źródło: Gmina Uniejów

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ