Rządowe rozporządzenie na czas lockdownu

0
55
views

Od 20 marca do 9 kwietnia na całym terytorium kraju będą obowiązywały zaostrzone zasady bezpieczeństwa sanitarnego. Zgodnie z opublikowanym w piątek rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z zakazu działalności będzie wyłączony sport zawodowy.

Zgodnie z nowymi zasadami w obszarze sportu możliwa jest organizacja współzawodnictwa, zajęć i wydarzeń sportowych jedynie:
– dla sportu zawodowego, zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, uprawiających sport w ramach ligi zawodowej oraz dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy;
– bez udziału publiczności;
– z zachowaniem odpowiednich zasad sanitarnych, takich jak: dezynfekcja szatni, węzłów sanitarnych, urządzeń i sprzętu sportowego, dostępność środków do dezynfekcji rąk, zapewnienie 15-minutowych odstępów między wchodzącymi i wychodzącymi, itd.

Uwaga! Osoby uczestniczące muszą posiadać dokument wystawiony przez podmiot opłacający wynagrodzenie lub stypendium sportowe, międzynarodową federację sportową uznaną przez MKOl albo międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji, albo polski związek sportowy.

– Sędziowie, trenerzy oraz osoby wymienione w pkt. 2 nie mają obowiązku zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki podczas współzawodnictwa, zajęć i wydarzeń sportowych.
– Możliwe jest indywidualne uprawianie sportu poza obiektami sportowymi z zastrzeżeniem przestrzegania obowiązku zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki w miejscach objętych tym obowiązkiem, zachowania odległości miedzy osobami poruszającymi się pieszo oraz liczby uczestników znajdujących się w tym samym miejscu.

Przed ogłoszeniem powyższego rozporządzenia Łódzki Związek Piłki Nożnej podjął decyzję o wstrzymaniu rywalizacji od KEEZA Klasy Okręgowej w dół. W klasach okręgowych oraz A i B odwołane zostały dwie nadchodzące kolejki, zaplanowane na 20-21 oraz 27-28 marca. Na inny termin obligatoryjnie będą też przełożone mecze z weekendu wielkanocnego (3 kwietnia). Rywalizacja w IV lidze, grupie I trzeciej ligi oraz rozgrywkach młodzieżowych toczyć się będą zgodnie z terminarzem. 

źródło: lodzkifutbol.pl

 

Nowe zasady funkcjonowania sportu

Od 20 marca do 9 kwietnia 2021 na całym terytorium kraju będą obowiązywały zaostrzone zasady bezpieczeństwa sanitarnego. Zgodnie z opublikowanym w piątek rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z zakazu działalności będzie wyłączony sport zawodowy.


Zgodnie z nowymi zasadami w obszarze sportu możliwa jest organizacja współzawodnictwa, zajęć i wydarzeń sportowych jedynie:

 • dla sportu zawodowego, zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, uprawiających sport w ramach ligi zawodowej oraz dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy;
 • bez udziału publiczności;
 • z zachowaniem odpowiednich zasad sanitarnych, takich jak: dezynfekcja szatni, węzłów sanitarnych, urządzeń i sprzętu sportowego, dostępność środków do dezynfekcji rąk, zapewnienie 15-minutowych odstępów między wchodzącymi i wychodzącymi, itd.

Uwaga! Osoby uczestniczące muszą posiadać dokument wystawiony przez podmiot opłacający wynagrodzenie lub stypendium sportowe, międzynarodową federację sportową uznaną przez MKOl albo międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji, albo polski związek sportowy.

 1. Sędziowie, trenerzy oraz osoby wymienione w pkt. 2 nie mają obowiązku zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki podczas współzawodnictwa, zajęć i wydarzeń sportowych.
 2. Możliwe jest indywidualne uprawianie sportu poza obiektami sportowymi z zastrzeżeniem przestrzegania obowiązku zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki w miejscach objętych tym obowiązkiem, zachowania odległości miedzy osobami poruszającymi się pieszo oraz liczby uczestników znajdujących się w tym samym miejscu.
 3. Z obowiązku odbycia kwarantanny po przekroczeniu granicy Polski wyłączeni są:
 • zawodnicy, szkoleniowcy, lekarze, fizjoterapeuci lub sędziowie będący uczestnikami międzynarodowych zawodów sportowych organizowanych w Polsce, a także akredytowani na te wydarzenia dziennikarze. Osoby te muszą przedłożyć funkcjonariuszowi Straży Granicznej dokument potwierdzający fakt odbywania się zawodów oraz charakter uczestnictwa, wystawiony przez organizatora zawodów lub dany polski związek sportowy;
 • członkowie kadry narodowej polskich związków sportowych, członkowie sztabu szkoleniowego, lekarze, fizjoterapeuci i sędziowie sportowi, powracający do Polski ze zgrupowań zagranicznych lub z zawodów międzynarodowych.
 1. Z usług hotelarskich mogą korzystać:
 • zawodnicy, trenerzy i członkowie sztabu szkoleniowego w czasie zgrupowań lub współzawodnictwa sportowego;
 • sędziowie sportowi podczas zawodów oraz osoby przeprowadzające kontrolę antydopingową.

Uwaga! Osoby te muszą posiadać dokument wystawiony przez podmiot opłacający wynagrodzenie lub stypendium sportowe, międzynarodową federację sportową uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski, międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji, polski związek sportowy, albo Polską Agencję Antydopingową.

Przed ogłoszeniem powyższego rozporządzenia Łódzki Związek Piłki Nożnej podjął decyzję o wstrzymania rywalizacji od Keeza Klasy Okręgowej w dół. W klasach okręgowych oraz A i B odwołane zostały dwie nadchodzące kolejki, zaplanowane na 20-21 oraz 27-28 marca. Na inny termin obligatoryjnie będą też przełożone mecze z weekendu wielkanocnego (3 kwietnia). Rywalizacja w IV lidze, grupie I trzeciej ligi oraz rozgrywkach młodzieżowych toczyć się będą zgodnie z terminarzem.

źródło: lzpn.org

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ