O tym trzeba pamiętać!

0
30
views

Sytuacja epidemiologiczna w kraju i województwie łódzkim dynamicznie się zmienia, wpływając m.in. na organizację i przebieg rozgrywek piłkarskich. Rosnąca liczba zachorowań na koronawirusa Covid-19 wymusiła na Łódzkim ZPN wprowadzenie dodatkowych wytycznych, które muszą być przestrzegane przez wszystkie podmioty biorące udział w rywalizacji ligowej.


Decyzją Wydziału Gier i Ewidencji ŁZPN wszystkie mecze organizowane w „strefie żółtej” mogą się odbywać przy zapełnieniu maksimum 25 proc. miejsc dostępnych na widowni. W praktyce oznacza to, że na trybunach w kolejnych rzędach naprzemiennie może być zajęte co czwarte miejsce.

W „strefach czerwonych” na obiekcie piłkarskim mogą być natomiast obecne wyłącznie osoby niezbędne do prawidłowego przebiegu zawodów. Dodatkowo na organizatorach wszystkich spotkań spoczywa obowiązek zapewnienia i egzekwowania od wszystkich uczestników meczu dezynfekcji rąk na wejściach, a także dezynfekcji wszystkich pomieszczeń i sprzętu sportowego.

Jednocześnie WGiE ŁZPN przypomina, że procedury dotyczące zmian terminów meczów są w sposób jednoznaczny określone w regulaminie rozgrywek. Wszelkie potwierdzone przez upoważnione służby przypadki koronawirusa bądź obowiązujących okresów kwarantanny muszą zostać natychmiast zgłoszone do ŁZPN, który podejmie decyzję o zmianie terminu rozegrania zawodów z powiadomieniem przeciwnika. W innych przypadkach Związek nie będzie uwzględniał wniosków o zmianę terminu, chyba że będą one poparte zgodą drużyny przeciwnej.

Apelujemy do klubów zrzeszonych w ŁZPN o poważne podejście do aktualnych problemów. Wszyscy powinniśmy mieć świadomość, że bez przestrzegania podwyższonych norm bezpieczeństwa oraz odpowiedzialnego podejścia do terminarza rozgrywek kontynuowanie rywalizacji w sezonie 2020/2021 może okazać się niemożliwe. 

Pełne komunikaty Wydziału Gier i Ewidencji ŁZPN znajdują się w poniższych załącznikach.

Zalecenia dot. organizacji spotkań

Przekładanie spotkań

ZOSTAW ODPOWIEDŹ