Znamy wyniki VII edycji EKO HESTIA SPA: burmistrz Józef Kaczmarek z nagrodą Eko Wizjonera

0
13
views

Rabka-Zdrój została doceniona przez kapitułę konkursu EKO HESTIA SPA za ciągłość działań i determinację włodarzy w systematycznym rozwiązywaniu głównego problemu środowiskowego, jakim jest jakość powietrza. To efekt między innymi wprowadzenia restrykcyjnej uchwały antysmogowej i inwestycji w odnawialne źródła energii. W tym roku po raz pierwszy wybrano również Eko Wizjonera. Za wieloletnie, strategiczne działania w zakresie ochrony środowiska trafiła ona do burmistrza Uniejowa, Józefa Kaczmarka.

W tegorocznej VII edycji konkursu ocenie podlegały nowatorskie działania i inwestycje, mające pozytywny wpływ na środowisko, zrealizowane w latach 2016-2021. W gronie ścisłych finalistów znalazły się 4 miejscowości: Goczałkowice-Zdrój, Kazimierza Wielka, Rabka-Zdrój i Uniejów.

– ERGO Hestia co roku znajduje się na podium Rankingu Odpowiedzialnych Firm. Posiadając niezbędne know-how, chcemy zachęcać do obierania podobnego kierunku innych podmiotów, w tym przypadku gmin uzdrowiskowych. To jeden z najważniejszych celów naszej Strategii Zrównoważonego Rozwoju – mówi Mario Zamarripa, dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju w Grupie ERGO Hestia. – Zmiany klimatyczne to ogromne wyzwanie, z którym musimy się wszyscy dziś  zmierzyć. Dlatego nasz konkurs ma nie tylko promować zielone idee, ale i przynosić korzyści praktyczne – nagroda główna jest przeznaczana na kolejne proekologiczne inwestycje – dodaje.

Tegorocznym laureatem zostało małopolskie uzdrowisko Rabka-Zdrój.

– Rabka-Zdrój zasłużyła na tę nagrodę głównie z uwagi na wieloletnią konsekwencję i skalę swoich działań podjętych w zakresie ekologii. Składają się na nie m.in. systematyczna gazyfikacja gminy, działalność tzw. „ekodoradcy”, aż 8 różnych programów dotyczących ochrony powietrza (skutecznie wpływających na redukcję emisji C02), liczne inwestycje w zakresie solarów, pomp ciepła i fotowoltaiki, działalność edukacyjna czy wprowadzenie specjalnej aplikacji „ekointerwencji” – mówi prof. Alicja Kicińska z AGH, ekspert Kapituły.

Ufundowana przez ERGO Hestię główna nagroda konkursowa wynosi, jak co roku, 100 tysięcy złotych. Zwycięskie uzdrowisko może ją  przeznaczyć wyłącznie na realizację pomysłów i projektów związanych z ochroną środowiska.

W tym roku po raz pierwszy kapituła postanowiła też w szczególny sposób wyróżnić indywidualnie statuetką Eko Wizjonera. Za wieloletnie, strategiczne działania w zakresie ochrony środowiska trafiła ona do burmistrza Uniejowa, Józefa Kaczmarka.

– Uniejów, pierwszy laureat konkursu, obchodzący w tym roku jubileusz 10-lecia powstania uzdrowiska, jest przykładem doskonałego wykorzystania naturalnego potencjału złóż geotermalnych i wykorzystania ich nie tylko do celów leczniczych i uzdrowiskowych, ale i dynamicznego rozwoju lokalnego ze szczególnym poszanowaniem dla środowiska naturalnego – podkreśla Przewodniczący Kapituły, Wojciech Fułek.

Od samego początku merytorycznym partnerem konkursu EKO HESTIA SPA jest największa polska organizacja, zrzeszająca miejscowości posiadające status uzdrowiska – Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP.

– To konkurs unikatowy – nawet w skali europejskiej – realnie wspierający najcenniejsze inicjatywy i inwestycje związane z ochroną środowiska – podkreśla dr Jan Golba, prezes SGU RP, długoletni samorządowiec i burmistrz Muszyny. – Rabka-Zdrój była drugim, po Krakowie, polskim miastem, które wprowadziło restrykcyjną uchwałę antysmogową, co już przyniosło wymierne rezultaty. Bardzo się cieszę, że dostrzeżono te wieloletnie, kompleksowe działania w zakresie ochrony środowiska. Zwłaszcza, że nietypowe położenie Rabki w górskiej kotlinie zasadniczo utrudnia naturalną wentylację, nic więc dziwnego, że walka o czystsze powietrze stała się priorytetem samorządowych władz. Rabka jest też absolutnym rekordzistą wśród polskich uzdrowisk w liczbie funkcjonujących tężni – dodaje.

Konkurs EKO HESTIA SPA jest organizowany już od 8 lat przez Grupę ERGO Hestia i Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP. Ocenia się w nim i nagradza kompleksowe, długofalowe działania, inwestycje oraz inicjatywy na rzecz ochrony środowiska. Ważnym elementem tych działań jest też systematyczna edukacja ekologiczna lokalnych społeczności. W 7 dotychczasowych edycjach konkursu uczestniczyły łącznie 34 polskie uzdrowiska, a dotychczasowi laureaci to: Uniejów, Busko-Zdrój, Inowrocław, Lądek-Zdrój, Latoszyn-Zdrój i Muszyna. Regulamin dopuszcza ponowny start w konkursie po 5-letniej karencji. Pomysł i organizację konkursu EKO HESTIA SPA doceniono przyznając Grupie ERGO Hestia prestiżową nagrodę Dobroczyńca Roku.

(MB)

 

Ruszają prace nad budową solankowej tężni jodowej

Zaledwie kilka dni po podpisaniu umowy na budowę tężni solankowej wraz z pijalnią wody geotermalnej, na terenie położonym pomiędzy Zagrodą Młynarską a kompleksem boisk piłkarskich im. Włodzimierza Smolarka, pojawił się pierwszy ciężki sprzęt, który nie oznacza niczego innego, jak tylko to, że prace nad budową tężni ruszają.

Droga gminy Uniejów do momentu, w którym obecnie się znajdujemy, była dość długa i kręta. Początki starań o wybudowanie tężni w obrębie Uniejowa sięgają kilku lat wstecz – dokumentacja projektowa powstała w roku 2018, natomiast dokładnie 31 grudnia 2020 r. po raz pierwszy wszczęta została procedura przetargowa na realizację zadania pn. „Intensyfikacja gospodarki turystycznej w Uzdrowisku Uniejów poprzez budowę tężni solankowej wraz z pijalnią wody termalnej”.

Od tego czasu zmienialiśmy nie tylko lokalizację tężni, ale częściowo też jej projekt. Poza tym czekaliśmy na dofinansowanie, ponieważ w międzyczasie ceny materiałów budowlanych bardzo wzrosły. – mówił podczas sesji Rady Miejskiej Burmistrz Uniejowa Józef Kaczmarek.

W ciągu kolejnych lat powtarzano postępowanie, jednak wciąż nie prowadziło ono do wyłonienia wykonawcy. Kwoty, jakie w swoich ofertach określali ubiegający się o kontrakt wykonawcy, znacznie przekraczały możliwości budżetowe gminy przewidziane na ten cel.

Burmistrz Kaczmarek nie zamierzał jednak zrezygnować z inwestycji. W sierpniu br. podjęto czwartą z rzędu próbę doprowadzenia przetargu do skutku. Jak się niedawno okazało – ostatnią.

12 grudnia br. Burmistrz Uniejowa podpisał z Przedsiębiorstwem KJS – Krzysztof Szurgot z Koła umowę na wykonanie zadania pn. „Budowa tężni solankowej wraz z pijalnią wody geotermalnej – rozwój gospodarki turystycznej w uzdrowisku Uniejów”. Koszt przeprowadzenia inwestycji oszacowany został na kwotę 21 898 920,00 zł.

W tej chwili na tę inwestycję mamy zabezpieczone środki zewnętrzne w wysokości ponad 17 mln zł. Na rozstrzygnięcie przetargu czekaliśmy dwa miesiące. Ostatecznie umowę podpisaliśmy z firmą, która wprawdzie nie złożyła najniższej oferty, bo jak się okazało, ta, która złożyła najkorzystniejszą propozycję, nie spełniała warunków postawionych przez gminę. – tłumaczył burmistrz.

Podpisanie umowy w możliwie najszybszym terminie miało dużo znaczenie nie tylko ze względu krótki czas na realizację zadania (koniec roku 2023), ale również z uwagi na wiązki tarniny, które są jednym z najważniejszych materiałów służących do budowy tężni solankowych. Gromadząc ten cenny surowiec pamiętać należy o pewnym warunku – gałązki tarniny muszą być zebrane we właściwym czasie: przed rozpoczęciem zimy, poza okresem wegetacji.

Kiedy tylko wszelkie formalności zostały dopełnione, Wykonawca zadania postanowił nie tracić czasu i od razu zabrał się do pracy, nie zważając na trudne warunki atmosferyczne.

obrazek

Na terenie przeznaczonym pod budowę tężni widać już pierwsze oznaki rozpoczynających się robót. Na miejscu zaczyna pojawiać się ciężki sprzęt, który znacznie ułatwi przeprowadzenie niezbędnych na tym etapie działań: ogrodzenie terenu budowy i wyznaczenie dróg budowlanych, usunięcie krzewów, wyrównanie terenu pod budowę, przygotowanie miejsca na składowanie materiałów budowlanych i wykopanie ziemi pod fundamenty.

Obiekt tężni zaprojektowany został na planie prostokąta o wymiarach 91,38 m x 4,86 m i wysokości 6,50 m. Objętość zbiornika na solankę wynosić będzie około 250 m³, zaś sama powierzchnia lustra wody to blisko 600 m². Całkowita powierzchnia zabudowy budynku pijalni wody wynosić ma 438,34 m², natomiast powierzchnia zabudowy tężni sięgać ma  251 m². Co do gabarytów zbiornika na wodę solankową, wymiary przedstawiają się następująco: 0,40 m głębokości oraz 262,78 m³ pojemności, przy powierzchni lustra wody 595,11 m². Z kolei wieża tężni solankowej mierzyć będzie 6,50 m wysokości, a jej średnica wyniesie 8,60 m. Powierzchnia zabudowy wieży tężni to 54,60 m².

Drewniana modrzewiowa konstrukcja wypełniona tarniną wraz z dębowym pasażem spacerowo – technicznym przypominającym molo, tworzyć będzie funkcjonalną przestrzeń rekreacyjną, w której użytkownicy będą mieli możliwość wygodnego przebywania spacerując lub siedząc dzięki zaplanowanym siedziskom.

Obiekt zostanie otoczony pokładami spacerowymi przechodzącymi w ciąg spacerowy. Dzięki temu tężnia solankowa z pijalnią wody geotermalnej pełnić będzie jednocześnie kilka istotnych funkcji: obiektu przyrodoleczniczego, lokalnego źródła mikroklimatu o korzystnych parametrach prozdrowotnych, a także idealnego miejsca na spacery z rodziną.

Nowo powstała tężnia wyróżniać się będzie spośród innych obiektów tego typu bardzo wysoką zawartością jodu. Stężenie tego pierwiastka w uniejowskiej solance wynosi bowiem 0,42 mg/dm³. Dla porównania – stężenie jodu w Morzu Bałtyckim to ok. 0,05 mg/dm3. Fakt ten nie pozostawia żadnych wątpliwości – tężnia w Uniejowie przez cały rok zapewniać będzie wszystkim jej użytkownikom niezwykłe korzyści zdrowotne, takie jak wspieranie górnych dróg oddechowych, zapobieganie alergiom, walka z nadciśnieniem tętniczym czy nerwicą, uzupełnianie niedoborów mikroelementów w organizmie człowieka.


Na realizację inwestycji gmina Uniejów otrzymała dofinansowanie w wysokości 10 800 000 zł w ramach II edycji Programu Inwestycji Strategicznych ogłoszonego przez Rządowy Fundusz Polski Ład oraz 6 290 000 zł od Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

A.Ol.

 

Uniejów gotowy na Święta Bożego Narodzenia

Przygotowania do tegorocznych świąt z pewnością w każdym gospodarstwie domowym już się rozpoczęły. Nie inaczej jest na ulicach Uniejowa. Chociaż skromniej niż w poprzednich latach – z uwagi na oszczędności, których tej zimy nie unikniemy – pracownicy P.G.K. Termy Uniejów udekorowali światełkami Rynek Miejski, ul. Bł. Bogumiła, Kolegiatę oraz Zamek.

Z życzeniami zdrowych, wesołych, rodzinnych i pełnych nadziei na lepsze jutro Świąt Bożego Narodzenia – zachęcamy do oglądania ozdób w galerii poniżej oraz na żywo, podczas wieczornego spaceru!

(MB)

źródło: Gmina Uniejów

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ