Obserwuj nas na Facebook

ZMIANY W TARCZY. ZNIKA JEDNA Z FORM POMOCY

Koniec zwolnienia ze składek ZUS. Co dalej z pomocą z tarcz antykryzysowych?

Skończyły się zwolnienia z ZUS. Nadal dostępne są jednak m.in. dopłaty do wynagrodzeń i postojowego, gwarancje bankowe i częściowo umarzalne subwencje finansowe oraz mikropożyczki do 5 tysięcy złotych dla najmniejszych przedsiębiorców.

Przedsiębiorcy, którzy ucierpieli przez COVID-19, mogą po 1 lipca 2020 r. nadal korzystać z wielu instrumentów wsparcia w ramach tarcz antykryzysowych. Część z nich, jak subwencje finansowe czy dotacje na kapitał obrotowy, dostępne będą tylko do końca lipca – warto się więc pospieszyć.

Firmy, które nie skorzystały jeszcze z dofinansowania wynagrodzeń oraz dopłat do wynagrodzeń pracowników na czas przestoju, mogą to zrobić jeszcze do 27 września 2020 r.

Pomoc będzie im udzielona od miesiąca złożenia wniosku na jeden, dwa lub maksymalnie trzy miesiące. Jeśli przedsiębiorcy skorzystali wcześniej ze zwolnienia ze składek do ZUS (za kwiecień, maj i czerwiec) kwota wsparcia będzie pomniejszona o te składki.

Warunkiem uzyskania wsparcia jest m.in. niezaleganie w ZUS z płatnościami na koniec III kw. 2019 r. i brak przesłanek do ogłoszenia upadłości, a także spadek obrotów o min. 15 proc. (z dwóch wybranych miesięcy 2019 i 2020) lub 25 proc. (z wybranego miesiąca 2020 r. i poprzedzającego go). Środki wypłacane są z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, a szczegółowe informacje można znaleźć na stronach wojewódzkich urzędów pracy.

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy nadal mogą starać się o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników ze środków Funduszu Pracy. Pomoc przyznawana jest na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, przypadające od miesiąca złożenia wniosku. Bliższe informacje można znaleźć na stronach powiatowych urzędów pracy. Instrument miał być dostępny tylko do 30 czerwca 2020 r., ale powiatowe urzędy pracy nadal przyjmują wnioski, aż do odwołania.

Mikropożyczki do 5 tysięcy

Również mikropożyczka do 5 tysięcy złotych nadal jest dostępna w urzędach pracy. Wnioski można składać aż do odwołania. Zgodnie z zapisami tarczy 4.0 pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres trzech miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Nie trzeba składać wniosku o jej umorzenie.

Składki do ZUS

Jeśli chodzi o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, pomoc obejmowała okres do 31 maja 2020 r. włącznie. Program w dniu 30 czerwca b.r. teoretycznie się skończył, jednakże zgodnie z art. 31 specustawy, rząd w drodze rozporządzenia, może wydłużyć zwolnienia dla wszystkich lub tylko części przedsiębiorców.

Dotacje na kapitał obrotowy

Do końca lipca trwa z kolei w PARP nabór wniosków o dotacje na kapitał obrotowy. Program jest adresowany wyłącznie do średnich firm, które odnotowały co najmniej 30 proc. spadek obrotów (w wybranym miesiącu po styczniu 2020 r.) w wyniku kryzysu wywołanego COVID-19. Pieniądze należy wydać maksymalnie w ciągu trzech miesięcy na dowolny cel związany z bieżącą działalnością firmy.

Jednym z warunków udzielenia pomocy jest niezaleganie w spłacie składek do ZUS (wyjątkiem jest sytuacja, gdy przedsiębiorca złożył wniosek do ZUS o umorzenie składek i Zakład jeszcze nie rozpatrzył jego sprawy).

W przypadku mikro i małych firm dotacji na kapitał obrotowy udzielały samorządy terytorialne. Większość regionów dysponowała jednak dość ograniczonymi środkami na ten cel. Konkursy zostały w wielu województwach już zakończone.

Subwencje finansowe w bankach

Również tylko do końca lipca 2020 r. można składać w bankach komercyjnych oraz spółdzielczych wnioski o subwencję finansową. Maksymalna wartość pomocy jest uzależniona od wyniku algorytmu, który uwzględnia m.in. liczbę zatrudnianych pracowników.

Instrument adresowany jest do wszystkich firm, bez względu na ich wielkość. Po spełnieniu określonych warunków (utrzymanie zatrudnienia i działalności przez okres 12 miesięcy) pożyczka może być umorzona w 75 procentach. Więcej informacji można uzyskać na stronach PFR.

Gwarancje i dopłaty do kredytów

Do końca tego roku wszystkie firmy będą mogły skorzystać też z dopłat do oprocentowania kredytów obrotowych. Instrument ten jest dopiero w trakcie wdrażania. BGK, który prowadzi program, jest dopiero na etapie podpisywania umów z poszczególnymi bankami, które będą realizowały pomoc.

Na mocy tarczy 4.0, BGK pokryje część należnych bankom odsetek kredytowych (średnim firmom – do 2 proc., a dużym – do 1 proc.) przez okres 12 miesięcy.

Z pomocy tej będą mogli skorzystać kredytobiorcy, którzy zaciągają nowe pożyczki. W przypadku starych kredytów trzeba będzie zwrócić się do swojego banku o to, by ten podpisał umowę z BGK.

Studenci i bezrobotni

Studenci ostatnich lat, bezrobotni oraz opiekunowie osób niepełnosprawnych mogą nadal wystąpić o środki na założenie własnej działalności.

W ramach programu „Pierwszy biznes – wsparcie na starcie” można ubiegać się łącznie o 106,6 tys. zł na otwarcie działalności oraz dodatkowo o 32 tys. zł – na stworzenie każdego nowego miejsca pracy. Jeśli będzie to stanowisko pracy dla bezrobotnego z powiatowego urzędu pracy – pożyczka może być częściowo umorzona.

Umowa gwarantuje przy tym zawieszenie spłat kapitału do 6 miesięcy, obniżenie oprocentowania w skali roku do nawet 0 proc. oraz nienaliczanie kar umownych w przypadku zamknięcia firmy czy zwolnienia pracowników.

Tylko dla turystyki

Do września 2020 r. ma być wdrożona nowa tarcza antykryzysowa dedykowana jedynie branży turystycznej. Przewiduje ona m.in. przedłużenie dofinansowania wynagrodzeń i dalsze zwolnienia z ZUS-u, a także pieniądze na zwroty zaliczek dla klientów, którzy zrezygnowali z wyjazdów w związku z COVID-19.

Ponadto firmy turystyczne z pięciu województw wschodnich mogą do końca roku ubiegać się o preferencyjne pożyczki na inwestycje. Maksymalny czas kredytowania to 60 miesięcy, a w przypadku kredytów powyżej 250 tys. zł – nawet do 84 miesięcy (pod warunkiem, że połowa kwoty przeznaczona jest roboty budowlane).

Pomoc adresowana jest wyłącznie do sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Wymagany jest też wkład własny w wysokości 20 proc. wartości inwestycji. Lista instytucji finansowych udzielających wsparcia dostępna jest na stronach BGK.

 

 

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz także

Piłkarska reprezentacja kobiet trenowała w Uniejowie

Do czwartku 10.07.2024 w Uzdrowisku Termalnym odbywało się zgrupowanie Reprezentacji Kobiet w piłce nożnej w ramach przygotowań do Euro 2025. W powołanej kadrze nie mogło zabraknąć Ewy Pajor. Zawodniczki Niny Palaton trenowały przez cztery dni na kompleksie boisk im. Włodzimierza

Wakacyjna oferta naszego partnera

Bezpieczeństwo jest najważniejsze podczas wakacyjnych wyjazdów. Partner Łódzkiego Związku Piłki Nożnej – Kahlenberg Services przygotował nową ofertę dotyczącą obozów piłkarskich – zarówno tych krajowych, jak i zagranicznych. Zachęcamy się do

PJS: Klasyfikacje klas A

Publikujemy klasyfikację Pro Junior System we wszystkich grupach klasy A za sezon 2023/2024. Zgodnie z regulaminem (punkt 4) – w sytuacji, gdy drużyny jednego klubu uczestniczą w rozgrywkach Ekstraklasy, I

PJS: Klasyfikacje klas okręgowych

Przedstawiamy klasyfikację Pro Junior System za sezon 2023/2024 w klasach okręgowych jak i listę klubów, które otrzymają nagrody finansowe. Zgodnie z regulaminem (punkt 4) – w sytuacji, gdy drużyny jednego