Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza nabór zgłoszeń do projektu „Sołectwo na plus”

0
44
views

Zasady naboru „Sołectwo na plus” zostały opisane w Regulaminie naboru.

Zgłoszenie należy sporządzić na  druku, który określa załącznik nr 1 do Regulaminu i złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego lub przesłać za pośrednictwem podmiotów świadczących usługi pocztowe na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, w terminie do dnia 1 lutego 2021 roku (decyduje data stempla pocztowego).

Składane zgłoszenia powinny dotyczyć projektów realizowanych wyłącznie w terminie od dnia 1 lipca 2021 roku do dnia 15 listopada 2021 roku.

Kwota dotacji w ramach projektu dla jednej miejscowości nie może być większa niż 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) i musi być podana w zaokrągleniu do pełnych złotych.

Wymagania dla projektów zostały określone w Regulaminie.

 

Załączniki do pobrania:

Regulamin naboru „Sołectwo na plus”,

Druk Zgłoszenia,

Klauzula RODO.

źródło: Gmina Wartkowice

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ