Zagrożona gra Widzewa w Byczynie

0
38
views

Byczyna

 

 

 

Na kilka dni przed inauguracją I ligi i meczem Widzewa Łódź z Sandecją Nowy Sącz w Byczynie Komisja ds Licencji Klubowych postanowiła wydać specjalne oświadczenie, w którym dementuje wszelkie plotki dotyczące zastępczego obiektu łódzkiego klubu. Wiele wskazuje na to, że sobotni pojedynek Widzewa i licencja klubu może być zagrożona.

Treść oświadczenia Komisji ds Licencji Klubowych:

Klub otrzymał licencję uprawniającą do rozgrywania meczów na stadionie przy ul. Piłsudskiego w Łodzi. Stadion ten obecnie przestał istnieć, w związku z czym klub przestał spełniać jedno z najważniejszych kryteriów kategorii A (obowiązkowych) będących podstawą przyznanej licencji. Klub wciąż posiada licencję, która została przyznana w procesie licencyjnym. Sytuacja, w której klub posiadający licencję przestał spełniać którykolwiek z jej warunków (w tym warunków kategorii A) nie powoduje automatycznego odebrania licencji. Zgodnie z postanowieniami Podręcznika Licencyjnego Komisja może w takiej sytuacji (lecz nie musi) zawiesić lub odebrać klubowi licencję. Ponadto w takiej sytuacji Komisja jest zobowiązana zastosować sankcje regulaminowe, które mogą objąć m. in. karę finansową do wysokości 200.000 PLN lub karę pozbawienia do 10 punktów w kolejnym sezonie rozgrywkowym.

Komisja ds. Licencji Klubowych nie podjęła dotąd żadnej decyzji w sprawie stadionu Widzewa. Problem jest natomiast stale monitorowany. Zgłoszony stadion w Byczynie był już dwukrotnie wizytowany przez ekspertów Komisji. Brak decyzji wiąże się z tym, że na stadionie cały czas są prowadzone prace oraz wprowadzane kolejne zalecenia ekspertów Komisji. Klub składa również cały czas nowe deklaracje dotyczące sposobu i terminów spełnienia wymogów licencyjnych.

W dniu dzisiejszym można z całą pewnością stwierdzić, że na chwilę obecną stadion w Byczynie nie spełnia wszystkich wymogów licencyjnych. Dotyczy to zarówno istotnych i trudnych lub prawdopodobnie niemożliwych do usunięcia braków związanych z pojemnością stadionu oraz sektorem kibiców gości, jak i innych istotnych, ale możliwych do spełnienia wymogów związanych z drogami ewakuacyjnymi, a także drobniejszych kwestii , których spełnienie w ciągu kilku dni jest z pewnością możliwe. Fakt prowadzenia wszystkich działań związanych z dostosowaniem obiektu do wymogów I ligi niemal w przededniu rozpoczęcia rozgrywek oraz sposób komunikacji przez władze Klubu w tym zakresie, w istotny sposób utrudnia Komisji podjęcie racjonalnej decyzji w terminie, który byłby zadawalający z punktu widzenia przepisów związkowych oraz oczekiwań wszystkich zainteresowanych stron, w tym opinii publicznej.

W związku z powyższym Komisja postanowiła zebrać się na specjalne posiedzenie poświęcone wyłącznie powyższemu problemowi w przeddzień planowanego meczu Widzew Łódź – Sandecja Nowy Sącz, to jest w piątek 6 marca o godz. 11.00. Przedmiotem obrad Komisji będzie ocena stanu przygotowania obiektu w danym momencie oraz podjęcie decyzji, czy w zaistniałej sytuacji właściwym jest skorzystanie przez Komisję z uprawnienia zawieszenia licencji Widzewa Łódź do czasu przedstawienia stadionu zastępczego czy też zmiana decyzji licencyjnej, dopuszczająca stadion w Byczynie i nałożenie sankcji regulaminowych za doprowadzenie przez Klub do sytuacji niespełnienia wszystkich obowiązkowych kryteriów. Obie decyzje mieszczą się w katalogu dopuszczalnych rozwiązań przewidzianych w takiej sytuacji przez Podręcznik Licencyjny. Podejmując decyzję, Komisja weźmie pod uwagę zasadnicze cele procesu licencyjnego, jakimi są zarówno zapewnienie piłkarzom, mediom i kibicom obu drużyn jak najlepszych warunków rozgrywania i oglądania meczów, jak i zapewnienie ciągłości i uczciwości rozgrywek ligowych. Elementem oceny będzie również sposób przeprowadzenia przez Klub przygotowania i zgłoszenia stadionu zastępczego, w tym jakość i terminowość komunikacji z organami PZPN.

W chwili obecnej w wewnętrznym systemie informatycznym PZPN dedykowanym do prowadzenia rozgrywek, jako miejsce rozegrania meczu z Sandecją w dniu 7 marca jest zgłoszony Stadion w Byczynie, który nie jest stadionem wymienionym w decyzji licencyjnej Widzewa Łódź. Zgodnie z wewnętrznymi regulaminami jest to miejsce, w którym powinni się stawić piłkarze obu drużyn. Jeśli w piątek Komisja podejmie decyzję o dopuszczeniu Stadionu do rozgrywek, wówczas, niezależnie od sankcji nałożonych na Klub, mecz się z pewnością odbędzie. Jeśli Komisja nie podejmie żadnej wiążącej decyzji, należy liczyć się z możliwością, iż przedmiotowe spotkanie zostanie odwołane przez organ prowadzący rozgrywki, co w konsekwencji może skutkować orzeczeniem walkowera. Podobnie stanie się, jeśli Komisja podejmie w najbliższy piątek decyzję o zawieszeniu licencji Widzewa.

Komunikat o treści podjętej decyzji i jej uzasadnieniu zostanie opublikowany bezzwłocznie po zakończeniu piątkowego posiedzenia Komisji.

Komisja wyraża ogromne ubolewania z faktu, że łatwy do przewidzenia w świetle harmonogramu rozbiórki dotychczasowego stadionu wymóg zapewnienia stadionu zastępczego jest realizowany przez Klub w sposób i w terminach nie pozwalających na jednoznaczne rozstrzygnięcie powyższej kwestii na kilka dni przed rozpoczęciem rundy rewanżowej.

Źródło: widzewlodz.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ