Wsparcie na nowe miejsca pracy

0
84
views

Rekrutacja w wyniku, której powstaną nowe miejsca pracy w nowych oraz istniejących przedsiębiorstwach społecznych właśnie się rozpoczyna! Jeśli jesteś zainteresowany/a pozyskaniem dotacji na utworzenie nowych miejsc pracy, bliskie są Ci cele społeczne i dodatkowo masz świetny pomysł na biznes – zgłoś się do nas!
Oprócz wsparcia finansowego możesz otrzymać profesjonalne wsparcie doradcze prawne, biznesowe, księgowe oraz coaching! Wszystko dostosowanie do indywidualnie zdiagnozowanych potrzeb.
Od 4 do 15 marca 2019 r. nabór formularzy osób oraz podmiotów, które chcą utworzyć nowe miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej poprzez:

  • utworzenie nowych miejsc pracy w istniejącym PS,
  • przekształcenie podmiotu ekonomii społecznej (stowarzyszenia, fundacji, spółdzielni socjalnej, spółki not for profit) w PS,
  • utworzenie nowego PS.

W wyniku naboru wyłonione zostaną osoby i podmioty, które będą mogły skorzystać z bezpłatnego wsparcia doradczego (doradztwo biznesowe, księgowe oraz prawne) w zakresie utworzenia nowego PS i/lub przygotowania biznesplanu. Ocena biznesplanu będzie podstawą do decyzji o tym, czy nowe/istniejące PS otrzyma wsparcie finansowe i szkoleniowo-doradcze na utworzenie miejsc pracy i pierwsze miesiące działalności.

Wsparcie w postaci dotacji mogą otrzymać osoby zamieszkujące oraz podmioty zarejestrowane na terenie subregionu II województwa łódzkiego, tj. w powiatach: poddębicki, zgierski, łęczycki, kutnowski, skierniewicki, łowicki, brzeziński, m. Skierniewice (subregion II województwa łódzkiego).

Wsparcie finansowe w wysokości: 20 000 zł

Wsparcie pomostowe w wysokości 2000 zł przez pół roku z możliwością przedłużenia.

Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami należy przesłać do 15 marca 2019 r. do godz. 16:00 na adres:

Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja – Ty -My”

ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73,

90 – 558 Łódź

Uwaga: liczy się data wpływu, a nie stempla pocztowego.

Dokumenty można także złożyć osobiście w Biurze Projektu (adres jak powyżej), do 15 marca 2019 r. do godz. 16:00.

Dokumenty rekrutacyjne znajdują się na stronie:

http://wsparciespoleczne.pl/ogloszenie/rekrutacja-na-miejsca-pracy-w-nowych-i-istniejacych-przedsiebiorstwach-spolecznych-projekt-owes/

Osobom i podmiotom zainteresowanym skorzystaniem ze wsparcia na utworzenie nowego miejsca pracy oferujemy bezpłatne doradztwo, w tym biznesowe, w zakresie przygotowania formularza rekrutacyjnego. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt:

Doradca dla os. indywidualnych, grup inicjatywnych oraz podmiotów przekształcających się:

Ewa Marciniak, emarciniak@wsparciespoleczne.pl, tel 796 141 430

Doradca dla Przedsiębiorstw Społecznych:

Marta Mieleszkiewicz, mmieleszkiewicz@wsparciespoleczne.pl, tel 796 141 430

źródło: poddebicki.pl

 

 

Poprzedni artykułSPARINGOWY WEEKEND
Następny artykułWYNIKI MECZÓW SPARINGOWYCH
UDOSTĘPNIJ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ