WIEŚCI Z POWIATU

0
113
views

ROZRASTA SIĘ SIEĆ GMINNYCH DRÓG

Rozrasta się sieć dróg w Gminie Poddębice. Kolejne kilometry asfaltu pojawią się w Feliksowie. Burmistrz Piotr Sęczkowski podpisał umowę na realizację inwestycji.

Jezdnię o długości prawie 1,5 kilometra za blisko 750 tys. zł wybuduje Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A.

– Nawierzchnia połączy odcinki, które kilka lat temu Gmina wybudowała przez wieś oraz przy firmie „Narzędziownia” – wyjaśnia Burmistrz Poddębic.

Przypomnijmy, że w 2013 roku powstało 4,7 kilometra trasy prowadzącej przez Feliksów do Góry Bałdrzychowskiej. Natomiast trzy lata temu utwardzony został trakt pomiędzy dwoma budynkami Zakładu Wykonawstwa Urządzeń Precyzyjnych „Narzędziownia”, funkcjonującego w tej miejscowości.

Realizacja kolejnego etapu budowy drogi w Feliksowie obejmuje również wykonanie poboczy, zjazdów do posesji, nowego oznakowania oraz nasadzeń.

– W czasach pandemii należy ostrożnie podchodzić do prowadzonych zadań i ciężko zagwarantować ich wykonanie na sto procent. Wiele jednak wskazuje na to, że poddębicki samorząd jeszcze w tym roku rozpocznie budowę ul. Młynarskiej od ul. Kilińskiego do Sosnowej, która właśnie powstaje – dodaje Piotr Sęczkowski.

Na terenie Gminy poza wymienionymi przedsięwzięciami infrastrukturalnymi w trakcie jest modernizacja ul. Targowej, budowa drogi w Kolonii Byczyna zwanej termalną, a także nawierzchni: Małe-Golice i Leokadiew-Tumusin-Panaszew.

GMINA WYBUDUJE DROGĘ TERMALNĄ

Burmistrz Piotr Sęczkowski podpisał umowę na powstanie traktu w Kolonii Byczyna. Droga, zwana termalną, prowadzi do terenów inwestycyjnych, biegnie od ul. Mickiewicza do poddębickiej Geotermii.

Jak informuje włodarz Miasta Gorących Źródeł ma to być droga o podwyższonym standardzie, posiadająca nawierzchnię z kostki granitowej. Wzdłuż niej pojawi się chodnik, ścieżka rowerowa oraz oświetlenie ledowe. W ramach gminnej inwestycji zaplanowano też rozbudowę kanalizacji odwadniającej drogę, przebudowę sieci energetycznej średniego napięcia, wykonanie wjazdów do posesji oraz oznakowania poziomego i pionowego. To wszystko ma być gotowe do końca listopada br. Zadanie przeprowadzi firma M. K. Stella.

– Droga ta łączy się również z deptakiem nad Nerem w stronę parku. Wiążę z jej budową duże oczekiwania – podkreśla Burmistrz Piotr Sęczkowski.

Za wykonanie przedsięwzięcia poddębicki samorząd zapłaci 2,6 mln zł. Warto dodać, że zadanie otrzymało wsparcie od Zarządu Województwa Łódzkiego na poziomie 85%.

W Gminie trwa duży proces inwestycyjny i obecnie prowadzone są prace na czterech odcinkach: ul. Targowej, Klonowej, Sosnowej i Brzozowej, Leokadiew-Tumusin-Panaszew, a także Golice-Małe.

– Nowych dróg nigdy nie jest dość. Dziś przetargi są niczym sinusoida. Ceny raz są wysokie, a za chwilę spadają.  Oszczędności, jakie powstały chcemy przeznaczyć na kolejne inwestycje. Jeśli Województwo będzie budować obwodnicę Pragi, to jesteśmy w stanie dołożyć do tego zadania 1,5 mln zł – mówi Piotr Sęczkowski.

Przypomnieć należy, że kilka lat temu Gmina przeprowadziła wartą ponad 20 mln zł rewitalizację centrum miasta, podczas której zmodernizowanych zostało wiele ulic.

– Nie waham się powiedzieć, że po zakończeniu inwestycji na ul. Targowej i Kolonii Byczyna-termalnej oraz wyburzeniu szpecącego handlowca, Poddębice będą jednym z najładniejszych miast w województwie – dodaje Burmistrz.

PRZYBYWA KOLEJNA DROGA W GMINIE

Trwają prace przy budowie drogi Leokadiew-Tumusin-Panaszew. To kolejny trakt w Gminie, który uzyska nawierzchnię asfaltową. Wykonawcą przedsięwzięcia jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. Koszt inwestycji sięga 1,8 mln zł.

Mieszkańcy długo czekali na tę drogę. Miała powstać cztery lata temu, ale samorząd rozpoczął prace dotyczące rewitalizacji kompleksu geotermalnego w Poddębicach.

– Ceny związane z infrastrukturą basenową wzrosły i trzeba było poczekać, aż wybudowane zostaną termy. Mieszkańcy przyjęli to ze zrozumieniem i wznieśli się ponad swój interes dla dobra całej Gminy.  Dziękuję im za to i cieszę się, że doczekają się porządnego asfaltu. Mam nadzieję, że prace tak jak do tej pory, będą przebiegać sprawnie – mówi Burmistrz Piotr Sęczkowski.

W ramach zadania przewidziana jest budowa nawierzchni, przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej z drogą krajową, wykonanie poboczy wzdłuż drogi, zjazdów do nieruchomości oraz nowego oznakowania.

– Ten trakt jest ważny, ponieważ łączy drogę powiatową z krajową nr 72. Budowa jezdni pozwoli na usprawnienie ruchu w tym miejscu. Mieszkańcy z niecierpliwością czekają na asfalt, bo ułatwi im dojazd do pracy czy szkoły – podkreśla gminny radny  Tomasz Walczyk.

źródło: Gmina Poddębice

Przetarg na montaż odnawialnego źródła energii w Wieleninie

Burmistrz Miasta Uniejów ogłosił przetarg na dostawę i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w Szkole Podstawowej w Wieleninie. Procedura ruszyła w dniu 26 kwietnia br.

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Montaż odnawialnego źródła ciepła i energii elektrycznej dla budynku szkoły Podstawowej w Wieleninie.” Nowe źródło ciepła zapewni w pełni ekologiczne ogrzewanie, a także zmniejszy zapotrzebowanie na energię elektryczną.
W ramach zadania Wykonawca będzie zobowiązany opracować projekt, uzyskać niezbędne pozwolenia oraz wykonać prace budowlane dla kompleksowej modernizacji energetycznej Szkoły Podstawowej w Wieleninie gm. Uniejów.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje:
– montaż systemu paneli fotowoltaicznych produkujących energię elektryczną z energii odnawialnej (słonecznej), która będzie zasilać wewnętrzną sieć energetyczną i pozwoli zmniejszyć produkcję z konwencjonalnych źródeł energii oraz zredukować emisje zanieczyszczeń do atmosfery
– modernizacji systemu produkcji i dystrybucji ciepłej wody użytkowej poprzez wymianę starych pojemnościowych i przepływowych ogrzewaczy elektrycznych i wymiennikowych na nowe wysokosprawne elektryczne ogrzewacze przepływowe sterowane elektronicznie z czujnikiem temperatury wypływu i przeznaczone do zaopatrywania w ciepłą wodę wielu punktów poboru.
– modernizacji układu grzewczego poprzez demontaż istniejącej technologii kotłowni i układu grzewczego w budynku, oraz montaż nowego źródła ciepła w postaci zestawu złożonego z trzech gazowych absorpcyjnych pomp ciepła oraz kondensacyjnego kotła gazowego, wykonanie nowej instalacji grzewczej, montaż nowych grzejników stalowych płytowych z wbudowanymi zaworami termostatycznymi i głowicami.

Wykonawca przeszkoli wreszcie oddelegowanego do tego celu pracownika Szkoły Podstawowej w Wieleninie w zakresie obsługi instalacji.
Przebieg prac w salach lekcyjnych, które byłyby wykonane w trakcie roku szkolnego, nie będzie zakłócać procesu edukacji, dlatego że harmonogram zostanie ustalony z dyrektor szkoły w taki sposób, aby pracownicy wykonywali roboty już po zakończeniu zajęć lekcyjnych.

Na realizację zadania inwestycyjnego Gmina Uniejów uzyskała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Firmy które chcą wziąć udział w przetargu maja czas na złożenie ofert do 12 maja 2021 r. Ogłoszenie p przetargu dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Otwarto oferty w przetargu na budowę Farmy Alka

W dniu 27 kwietnia dokonano otwarcia ofert na wykonawstwo Farmy Alka. Zadanie chce realizować trzech oferentów.

Najwyższą ofertę (16 605 000,00 zł.) złożyło Konsorcjum firm: PGM PROJEKT z Konstantynowa Łódzkiego oraz VIOLBEX Wioletta Beczkowska z Rąbienia, drugą w kolejności jest oferta Grupy Ekonenergia ze Skierniewic (16 440 594,36 zł), a trzecią propozycję złożyła firma ESKA z Łodzi (15 879 191,55 zł). Obecnie trwa proces analizy złożonych dokumentacji.

Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych parku tematycznego o funkcji turystyczno – poznawczej jako uzupełnienie kompleksu Termy Uniejów wraz z wszelkimi instalacjami, przyłączami i zagospodarowaniem terenu.


Park tematyczny składa się z zespołu dwóch budynków w formie nowoczesnych stodół zorientowanych względem siebie na schemacie litery V, oraz pawilonowego łącznika zlokalizowanego przy ul. Abp. Jakuba Świnki. W kompleksie zostaną wyodrębnione 4 pomieszczenia o funkcji dydaktyczno – poznawczej w dedykowanych grupach tematycznych (po dwie na każdy budynek) wraz z wiodącą przez nie ścieżką edukacyjną obrazującą proces powstawania produktów spożywczych od przysłowiowego ziarenka do bochenka. Dodatkową atrakcją będzie piąta część obiektu – strefa animacji dla dzieci, ze studiem telewizyjnym umożliwiającym nagrywanie materiałów wideo. Pawilon łącznik przewidziano jako zaplecze recepcyjne oraz szatniowo sanitarne.

Pod względem proponowanej oferty edukacyjnej będzie to zupełnie nowy obiekt nie tylko w kontekście naszego miasta, ale też w skali województwa łódzkiego. Strefy tematyczne poświęcone lokalnym zasobom takim jak: jajka, mleka, warzywa i owoce oraz pieczywo będą promować i wzmacniać potencjał społeczno – gospodarczy posiadanych przez gminę zasobów.

Z efektów realizacji projektu będą mogli korzystać zarówno mieszkańcy Gminy Uniejów, powiatu poddębickiego oraz województwa łódzkiego, jak również turyści z innych regionów.
Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa parku tematycznego Farma Alka z elementami infrastruktury turystycznej jako uzupełnienie kompleksu Termy Uniejów” dofinansowane jest środkami unijnymi.

 

Gmina Uniejów chce doposażyć stołówkę w szkole podstawowej – wniosek został już złożony

Gmina Uniejów złożyła do Wojewody Łódzkiego wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Budynek Szkoły Podstawowej w Uniejowie od kilkudziesięciu lat dysponuje własną stołówkę szkolną. Wydawane są w niej smaczne i pożywne, dwudaniowe obiady, które panie kucharki za każdym razem przygotowują na miejscu.

Stołówka obejmuje kuchnię, zmywalnię, obieralnię oraz wydawalnię posiłków. Na jej wyposażenie składają się stoły, krzesła, zastawa stołowa, sprzęt AGD, itp. Niestety, z uwagi na około 20-letni okres użytkowania, elementy te zostały wyeksploatowane i wymagają ciągłych, kosztownych napraw i konserwacji.

Innym mankamentem jadłodajni jest znajdujący się w niej stary sprzęt elektryczny, pobierający znacznie wyższe ilości energii, niż nowoczesne urządzenia, które produkowane są w dzisiejszych czasach.

W stołówce brakuje też pieca konwekcyjnego, co w bardzo dużym stopniu utrudnia wydawanie ciepłych posiłków.

Wyposażenie kuchni nie pozwala obecnie na jej sprawne funkcjonowanie, zwłaszcza, jeśli weźmie się pod uwagę obserwowany w ostatnich latach wzrost liczby uczniów korzystających z posiłków w stołówce szkolnej.

1 stycznia 2019 r. ruszył ministerialny Program „Posiłek w szkole i w domu”, ustanowiony na lata 2019-2023. Ma on charakter modułowy. Moduł 3, dotyczący tworzenia od podstaw, doposażenia lub adaptacji stołówek szkolnych oraz poprawę ich standardu, daje Gminie Uniejów możliwość pozyskania wsparcia finansowego na podwyższenie poziomu tutejszej stołówki i zwiększenie zakresu podejmowanych przez nią działań.

W związku z tym, Gmina Uniejów, która jest organem prowadzącym Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 r. w Uniejowie, złożyła wniosek do Wojewody Łódzkiego o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

We wniosku zadeklarowano zakup niezbędnego asortymentu służącego do przygotowywania posiłków w szkolnej stołówce. Wśród nich znajdują się specjalistyczne meble (np. stoły i szafy ze stali nierdzewnej), sprzęt AGD (np. taboret gazowy, piec konwekcyjny, kuchnia gazowa, patelnia elektrycznej, zamrażarka, chłodziarka, mikrofalówka), zastawa stołowa, a także naczynia i inne akcesoria kuchenne.

Realizacja zadania, oprócz tego, że pozwoliłaby doposażyć stołówkę, umożliwiłaby także wydawanie więcej niż 500 posiłków dziennie.

Kwota dofinansowania, o jaką wnioskowała Gmina Uniejów, wynosi 80 tys. zł. Ponieważ Program zakłada obowiązkowy wkład finansowy lub rzeczowy w wysokości 20% środków niezbędnych do realizacji dotowanego zadania w Programie, Gmina zadeklarowała wkład własny w wysokości 20 tys. zł. Całkowity koszt realizacji zadania to 100 tys. zł.

źródło: Gmina Uniejów

WSPARCIE NA STARCIE …

Z końcem pierwszego kwartału zakończyła się realizacja projektu „Wsparcie na starcie-poszerzenie oferty edukacyjnej i wzrost liczby miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Pęczniew”. Projekt ten realizowany był od  01.07.2019 roku przy wsparciu środków unijnych w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji,  Poddziałanie XI.1.1 Edukacja przedszkolna,  Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Łódzkiego  na lata 2014-2020. W ramach w/w zadania wygenerowano nowe miejsca przedszkolne, w tym stworzono warunki do objęcia edukacją dzieci z niepełnosprawnością. W trakcie realizacji projektu zakupiono niezbędne wyposażenie, pomoce dydaktyczne, zabawki oraz sprzęt, meble, materiały biurowo-papiernicze, sprzęt TIK i oczyszczacze powietrza. Doposażono  place zabaw przy budynku Szkoły Podstawowej w Brzegu oraz przy Publicznym Przedszkolu w Pęczniewie. Zorganizowano również cykl szkoleń podnoszących kwalifikacje nauczycieli. Wartość całego zakończonego przedsięwzięcia to kwota ponad 1.100.000,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego to kwota blisko 1.000.000,00 zł.

źródło: Gmina Pęczniew

Starostwo Powiatowe w Poddębicach nieczynne w dniu 4 czerwca 2021 r.

źródło: poddebicki.pl

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ