WIEŚCI Z POWIATU

0
79
views

Budowa drogi gminnej w miejscowości Kuciny – Dąbrówka Górna – Gajówka-Kolonia (Etap I)

Budowa drogi gminnej w miejscowości Kuciny – Dąbrówka Górna – Gajówka-Kolonia (Etap I)

Na realizację inwestycji Gmina Dalików pozyskała środki z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Całkowita wartość inwestycji to 1 459 694,96 zł, w tym:

 • środki Funduszu Dróg Samorządowych: 1 167 755,00 zł
 • środki Gminy Dalików: 291 939,96 zł

Zakres robót:

 • nawierzchnia bitumiczna o szerokości 5 m na długości 0,99 km
 • miejscowe poszerzenie pasa drogowego
 • wzmocnienie podbudowy drogi
 • korekta parametrów drogi w planie i w profilu podłużnym
 • rowy ziemne i przepusty
 • utwardzone zjazdy do posesji
 • wyspa dzieląca na jezdni wraz z odgięciem toru jazdy
 • wyniesione przejście dla pieszych
 • 2 perony przystankowe
 • usunięcie zadrzewienia
 • oznakowanie poziome i pionowe

Termin realizacji: 2019 rok

Beneficjent zadania: Gmina Dalików

źródło: Gmina Dalików

 

Podpisano umowę na budowę drogi w Spycimierzu

Rozpoczęła się realizacja planowanej inwestycji drogowej w Spycimierzu. Pod koniec listopada w Urzędzie Miasta w Uniejowie została zawarta umowa na wykonanie robót związanych z budową nowego odcinka drogi w Spycimierzu, tzw. „by-passa” na Boże Ciało.

Prace już się rozpoczęły i z dużym prawdopodobieństwem zostaną ukończone wiosną 2020 r. Inwestycja jest odpowiedzią na problemy logistyczne, z jakimi co roku boryka się Spycimierz przy okazji uroczystości Bożego Ciała. Rosnąca popularność spycimierskiej tradycji układania kwietnych dywanów z roku na rok gromadzi coraz więcej turystów, co często skutkuje paraliżem miejscowości spowodowanym wzmożonym ruchem samochodowym.

Budowa nowej drogi wprawdzie nie wyeliminuje całkowicie problemu, ale na pewno go zminimalizuje – mówi Burmistrz Uniejowa Józef Kaczmarek.

Planowany odcinek drogi będzie przebiegał przez całą długość zakupionej przez Gminę działki, na której aktualnie znajduje się grunt rolny. Będzie to więc praca od podstaw, która docelowo połączy drogę powiatową nr 3732E z drogą gminną nr 111152E. Nowy odcinek drogi będzie liczył 168 m długości. Zakres robót obejmie między innymi wykonanie koryta z profilowaniem i zagęszczeniem istniejącego podłoża gruntowego, a także podbudowy z mieszanki kamiennej oraz warstwy wiążącej z betonu asfaltowego pokrytej ostatecznie warstwą ścieralną z mieszanki mineralno-asfaltowej.

Jezdnia szeroka na 7 m będzie wykończona z każdej strony 2 metrowym, utwardzonym poboczem, który może służyć za pas postojowy i miejsce do zatrzymywania się pojazdów, nie utrudniając przy tym ruchu kołowego.

Dotychczas, przepustowość w Spycimierzu na czas uroczystości regulowano czasową zmianą organizacji ruchu; samochody wjeżdżały od drogi powiatowej w pobliżu stacji benzynowej na Zieleniu i wyjeżdżały drogą gminną prowadzącą do niedawno oddanego ronda. To jednak tylko połowiczne rozwiązanie, ponieważ natężenie ruchu oraz auta parkujące „gdzie się da” bardzo przeszkadzały parafianom oraz turystom. Nowa droga będzie formą łącznika zwanego również potocznie by-passem, który pozwoli odciążyć miejscowość z samochodów, które nie będą wjeżdżać już do centrum.

Wykonawcą zadania będzie konsorcjum firm EVECO Ewa Peraj z siedzibą w Łodzi oraz Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe EKOINŻBUD Piotr Peraj z siedzibą w Uniejowie wyłonione w drodze drugiego postepowania przetargowego.
Koszt robót budowlanych oszacowano na kwotę 228 504,31 zł. Gmina na ten cel uzyskała 50% wsparcie z budżetu Funduszu Dróg Samorządowych.

A.Ow.

 

Mój Prąd i Czyste Powietrze – spotkanie z mieszkańcami w środę 11.12.2019

W najbliższą środę, 11 grudnia 2019 r o godz. 19.00 w Sali Osp Uniejów odbędzie się spotkanie informacyjne dot. instalacji fotowoltaicznych i termomodernizacji budynków z prywatną firmą zewnętrzną 4-ECO. Spotkanie kierowane jest do mieszkańców, właścicieli domów jednorodzinnych oraz osób prowadzących działalność rolniczą i będzie miało charakter informacyjny na temat założeń poszczególnych programów oraz sposobu aplikowania o środki dla zainteresowanych osób.
Spotkanie jest propozycją zewnętrznej firmy „4-ECO”, która zajmuje się dystrybucją i montażem instalacji z dziedziny fotowoltaiki, źródeł ciepła, termoizolacji. Ponadto zajmuje również przygotowaniem i realizacją wniosków o przyznanie dofinansowania.

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.

A.Ow.

foto: pixabay.com

 

źródło: Gmina Uniejów

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ