WIEŚCI GMINNE

0
167
views

GMINA PODDĘBICE

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia komputerowe

„E-aktywni w Gminie Poddębice – bezpłatne szkolenia komputerowe” to nazwa projektu grantowego, który Gmina Poddębice realizuje w partnerstwie z Fundacją Wspierania Zrównoważonego Rozwoju.

W ramach przedsięwzięcia wszystkie osoby, które ukończyły 25 rok życia mogą wziąć udział w szkoleniach komputerowych o tematyce:

– Rodzic w Internecie,

– Mój biznes w sieci,

– Moje finanse i transakcje w sieci,

– Działam w sieciach społecznościowych,

– Tworzę własną stronę internetową (blog),

– Rolnik w sieci,

– Kultura w sieci.

Szkolenia odbywać się będą do lipca br.

Terminarz najbliższych spotkań jest następujący:

 

Termin Planowane godziny szkoleń Miejsce szkolenia
08.06.2019 – 09.06.2019 14.00 – 20.00 Szkoła Podstawowa w Niemysłowie
Niemysłów 32, 99-200 Poddębice
10.06.2019 – 11.06.2019 15.00 – 21.00 Urząd Miejski w Poddębicach
ul. Łódzka 17/21, 99-200 Poddębice

 

Pozostałe terminy zostaną opublikowane wkrótce.

Informacje dotyczące zapisów na szkolenia pod adresem: www.fwzr.pl/rezerwacje

Formularz zgłoszenia jest również dostępny w Urzędzie Miejskim w Poddębicach, ul. Łódzka 17/21 pok. 222 oraz poniżej.

Osobą do kontaktu ze strony Gminy Poddębice jest Grzegorz Plewiński, tel. 792237081 lub 438710724.

Zapraszamy do udziału!

 

GMINA WARTKOWICE

NOC MUZEÓW W BRONOWIE

W piątek 17 maja 2019 r. w Dworku Marii Konopnickiej w Bronowie odbyła się Noc Muzeów. Organizatorem imprezy była Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu Filia w Bronowie i Filia w Poddębicach. Gościem honorowym uroczystości była pani Joanna Modrzejewska – prawnuczka Marii Konopnickiej. Wśród pozostałych gości znaleźli się: Zdzisław Cyganiak i Beata Przybylska – Członkowie Zarządu Powiatu Poddębickiego, Dorota Kubiak – Zastępca Naczelnika Wydziału Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty i Kultury Starostwa Powiatowego w Poddębicach, Pan Marian Łukasik – Radny Gminy Wartkowice oraz uczniowie ze szkół powiatu poddębickiego. Spotkanie uświetnił koncert artystów ze Szkoły Muzycznej I Stopnia w Uniejowie pod kierownictwem Pana Krzysztofa Kozińskiego.

Podczas uroczystości wręczono nagrody w Konkursie fotograficznym „Atrakcyjne miejsca województwa łódzkiego”, pod patronatem Starosty Powiatu Poddębickiego. Komisja przyznała następujące miejsca: I miejsce – Wiktor Dziedzic (Gimnazjum w Poddębicach), II miejsce: Emilia Sobolak (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach) i Piotr Kocka (Szkoła Podstawowa w Pęczniewie) III miejsce: Julia Grabarska (Szkoła Podstawowa w Zygrach), Oliwia Jóźwiak (Szkoła Podstawowa w Porczynach) oraz Wiktor Struszczyk (Gimnazjum w Poddębicach). Nagrodę specjalną Starosty Poddębickiego otrzymała Marta Rojkowska (Gimnazjum w Poddębicach). Spośród uczestników konkursu wyróżniono: Wiktora Rychlika (Szkoła Podstawowa w Zygrach), Izabelę Płoszyńską (Gimnazjum w Poddębicach) i Sylwię Kaźmierską (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach). W trakcie uroczystości można było podziwiać również wystawę malarstwa Julity Polipowskiej.

Nagrody w konkursie fotograficznym zostały ufundowane przez Urząd Gminy w Wartkowicach oraz Starostwo Powiatowe w Poddębicach. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy za udział w konkursie oraz małe upominki ufundowane przez Bibliotekę Pedagogiczną w Sieradzu.

Sylwia Bień

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

 

 

 

GMINA ZADZIM

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Lokalna Grupa Działania „Podkowa” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.

W dniach 31.05.2019 r. – 28.06.2019 r. w godz. 9.00 – 14.00 będzie można składać wnioski w następujących zakresach:

1.      Podejmowanie działalności gospodarczej – limit środków: 50 000,00 zł (link do ogłoszenia: http://podkowa.zdwola.com.pl/ogloszenie-o-naborze-3-2019-podejmowanie-dzialalnosci-gospodarczej/ )

2.      Rozwijanie działalności gospodarczej – limit środków: 192 825,00 zł (link do ogłoszenia: http://podkowa.zdwola.com.pl/ogloszenie-o-naborze-4-2019-rozwijanie-dzialalnosci-gospodarczej/)

3.      Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej – limit środków: 472 347,76 zł (link do ogłoszenia: http://podkowa.zdwola.com.pl/ogloszenie-o-naborze-5-2019-rozwoj-ogolnodostepnej-i-niekomercyjnej-infrastruktury/ )

4.      Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych – limit środków: 50 000,00 zł (link do ogłoszenia: http://podkowa.zdwola.com.pl/ogloszenie-o-naborze-6-2019-podnoszenie-wiedzy-spolecznosci-lokalnej/)

Szczegółowe informacje oraz bezpłatne doradztwo w zakresie przygotowania wniosku można uzyskać w biurze Lokalnej Grupy Działania „Podkowa”, Czechy 142, 98-220 Zduńska Wola (czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.30—15.30) oraz punkcie konsultacyjnym w Poddębicach, ul. Łódzka 17/21, p. 2 (czynne w środę w godz. 8.00-18.00 oraz piątek w godz. 8.00 – 16.00).

 

 

GMINA DALIKÓW

Publikacja o obszarze LGD – 100 lat OSP w Dalikowie

Ochotnicza Straż Pożarna w Dalikowie zakończyła realizację projektu pn. „Publikacja o obszarze LGD – 100 lat OSP w Dalikowie”, w ramach którego opracowano i wydano książkę dokumentującą działalność tej jednostki na przestrzeni ostatnich 100 lat.

OSP pozyskała na ten cel dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w kwocie 21 957 zł.

 

Doposażenie Orkiestry Dętej OSP w Dalikowie

Operacja mająca na celu zachowanie i promowanie dziedzictwa lokalnego poprzez doposażenie Orkiestry Dętej OSP w Dalikowie w mundury wyjściowe i dodatki oraz instrumenty muzyzne współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowane wyniki operacji:

  • liczba podmiotów działających w sferze kultury wspartych w ramach LSR – 1

Projekt stanowi element wdrażania Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Lokalnej Grupy Działania „PRYM”.

Całkowita wartość projektu to 24 911,00 zł, w tym:

  • Środki Unii Europejskiej: 24 830,00 zł

Termin realizacji: 2019 rok

Zakres projektu:

  • zakup instrumentów muzycznych (saxhorn tenorowy – 1 szt., saxhorn barytowy – 1 szt.)
  • zakup mundurów wyjściowych i dodatków (mundury męskie – 17 szt., mundury damskie – 11 szt., koszule męskie – 11 szt., koszule damskie – 10 szt., koszulki polo – 35 szt., pagony do koszul – 20 par, sznury do marynarek – 10 szt., sznury do koszul – 10 szt., czapki rogatywki – 6 szt., krawaty – 8 szt.)

 

GMINA PĘCZNIEW

Marina w Pęczniewie, prawie gotowa.

Brak dostępnego opisu zdjęcia.

Obraz może zawierać: chmura, niebo, na zewnątrz, przyroda i woda

Obraz może zawierać: chmura, niebo, drzewo, na zewnątrz, przyroda i woda

Obraz może zawierać: niebo, chmura, góra, na zewnątrz, przyroda i woda

Obraz może zawierać: niebo, drzewo, na zewnątrz i przyroda

zdjęcia: Dudziński Błażej

 

 

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ