Widowiskowa inscenizacja bitwy pod Czepowem –

0
5
views

W piątek 22 września byliśmy świadkami niecodziennego widowiska – rekonstrukcji bitwy pod Czepowem, odtworzonej na płycie boiska szkolnego w Wilamowie przez grupy rekonstrukcyjne ze Zduńskiej Woli i Wieruszowa. Organizatorem żywej lekcji historii były: Samorząd Powiatu Poddębickiego i Fundacja Inicjatywy Powiatu Poddębickiego, a projekt sfinansowano dzięki wsparciu środkami z budżetu samorządu Województwa Łódzkiego.

Piątkowy pokaz wpisał się w obchody 160. rocznicy powstania styczniowego, których istotą jest upowszechnienie wiedzy o walkach stoczonych na terenie województwa łódzkiego oraz uczczenie pamięci ofiar poległych w trakcie działań powstańczych.

Powstanie styczniowe było polskim powstaniem przeciwko Imperium Rosyjskiemu. Ogłoszone Manifestem wydanym w Warszawie przez Tymczasowy Rząd Narodowy, wybuchło 22 stycznia 1863 r. w Królestwie Polskim i 1 lutego 1863 r. na Litwie, trwało aż do jesieni 1864 r. Swoim zasięgiem objęło ziemie zaboru rosyjskiego, tj. Królestwo Polskie i ziemie zabrane, zyskując także szerokie poparcie wśród ludności litewskiej i częściowe pośród białoruskiej. Było największym i najdłużej trwającym polskim powstaniem narodowym. Miało charakter wojny partyzanckiej, w której stoczono ok. 1200 bitew i potyczek. W okolicach Uniejowa nie było większych walk, ale stoczono kilka potyczek z oddziałami wojsk rosyjskich. W 1863 r. walczono: pod Uniejowem 11 lutego, pod Gozdami 12 kwietnia, pod Czepowem 20 sierpnia, pod Pęcherzewkiem 21 sierpnia, pod Dobrą 1 października, pod Uniejowem 12 października, pod Czepowem i Nerem 1 listopada.

Piątkowa rekonstrukcja odnosiła się bezpośrednio do bitwy Polaków z oddziałami wojsk rosyjskich, stoczonej w okolicach Czepowa 20 sierpnia 1863 roku, ale lektor na przykładzie tego konkretnego wydarzenia odnosił się do całości wydarzeń powstańczych z przełomu lat 1863-64. Udział w wydarzeniu był zatem dla widzów – a ci zjawili się bardzo licznie, zajmując wszystkie przygotowane miejsca dla publiczności – niecodzienną lekcją historii. Otóż, obok sporej dawki wiedzy, nie zabrakło widowiskowych wybuchów, strzałów z broni i armaty. Widowisko historyczne przygotowali rekonstruktorzy z grup: „Stowarzyszenie Złoty Krzyż” ze Zduńskiej Woli, Stowarzyszenie Historyczne „Gloria Victis” z Wieruszowa, ogólnopolska grupa „Semper Fidelis” oraz ogólnopolska „Grupa Rekonstrukcji Historycznej Bellum”.

Po zakończonym pokazie głos zabrał Senator RP Przemysław Błaszczyk, który podkreślił istotę pielęgnowania pamięci historycznej i jej bohaterów, zwłaszcza tych działań, które odnoszą się do naszej lokalnej historii.

(MB)

 

Żołnierze 1 Batalionu Kawalerii Powietrznej złożyli w Uniejowie uroczyste ślubowanie

„Ja, żołnierz Wojska Polskiego, przysięgam…” – słowa Roty Przysięgi Wojskowej wybrzmiały dziś przy Pomniku Bohaterów Września 1939 r. na Rynku Miejskim w Uniejowie.

Dzień, w którym żołnierze składają przysięgę wojskową „to jeden z najważniejszych i najbardziej podniosłych wydarzeń w życiu każdego żołnierza. Jest to nie tylko uroczystość, nie tylko słowa roty, ale przede wszystkim akt ślubowania patriotyzmu oraz najwyższego zobowiązania wobec Ojczyzny i narodu polskiego” – tymi słowami na uniejowskim Rynku rozpoczęła się uroczystość złożenia przysięgi wojskowej.

Punktualnie o godz. 13.00 Dowódca 1 Batalionu Kawalerii Powietrznej, ppłk Artur Świątek, odebrał od kpt. Grzegorza Czupryńskiego meldunek mówiący o gotowości pododdziałów do uroczystego apelu z okazji złożenia przysięgi przez żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej.

obrazek

Wkrótce po tym miała miejsce ceremonia podniesienia flagi państwowej na maszt oraz odegranie Mazurka Dąbrowskiego.

obrazek

Następnie żołnierze, w obecności rodziców, bliskich i zgromadzonych gości, powtórzyli słowa Roty Przysięgi Wojskowej:

Ja, żołnierz Wojska Polskiego, przysięgam służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, bronić jej niepodległości i granic. Stać na straży Konstytucji, strzec honoru żołnierza polskiego, sztandaru wojskowego bronić. Za sprawę mojej Ojczyzny w potrzebie krwi własnej ani życia nie szczędzić. Tak mi dopomóż Bóg.”

Uroczyste ślubowanie złożyło łącznie 58 żołnierzy 1 Batalionu Kawalerii Powietrznej.

obrazek

W swoim wystąpieniu dowódca batalionu ppłk Artur Świątek podziękował wszystkim tym, którzy zdecydowali się podjąć wysiłek obrony Ojczyzny oraz wielokrotnie podkreślił doniosłość uroczystości, jej wagę i znaczenie dla każdego żołnierza:

Przysięga wojskowa to nie tylko formalny akt, to symboliczne zobowiązanie do oddania życia służbie Rzeczypospolitej Polskiej. To akt odwagi, honoru i oddania, który jednoczy nas w jednym wspólnym celu: obronie naszej wolności, suwerenności, bezpieczeństwa naszego kraju. (…) Drodzy nowi żołnierze, ta przysięga, którą złożyliście, to poważne zobowiązanie,  to obietnica oddania się dla dobra Polski, dla dobra naszych rodzin oraz przyszłych pokoleń. Pamiętajcie, że macie prawo do dumy z tego, co właśnie uczyniliście, ale także jest to obowiązek honorowej służby Ojczyźnie. Niech ta przysięga będzie dla Was źródłem siły i motywacji w służbie wojskowej. Niech Wasza praca na rzecz Ojczyzny będzie wzorcem dla innych. Niech Wasza lojalność i odwaga staną się legendą. Polska na Was liczy, a my jesteśmy dumni, że możemy Was dziś nazwać naszymi żołnierzami. Życzę Wam wielu sukcesów, bezpiecznych służb, wiernych towarzyszy na drodze i nieustającej determinacji w pełnieniu Waszych obowiązków. Bądźcie dumni ze swojej służby, bo my jesteśmy dumni z Was.  Niech Polska zawsze może na Was liczyć”.

obrazek

Podczas uroczystości Radna Sejmiku Województwa Łódzkiego, Dorota Więckowska, odczytała list Marszałka Województwa Łódzkiego, Grzegorza Schreibera, skierowany do nowo zaprzysiężonych żołnierzy:

Polski żołnierz – to brzmi dumnie. Przyjmujecie na siebie zobowiązanie, które każe Wam za sprawę Ojczyzny w potrzebie, krwi własnej ani życia nie szczędzić. To jest właśnie ten moment, w którym stajecie się spadkobiercami chlubnej tradycji polskiego oręża. To Wy, drodzy żołnierze, jesteście gwarantem naszego bezpieczeństwa, gwarantem silnej Polski. Niech Waszym drogowskazem będzie Bóg, honor, Ojczyzna” – napisał Marszałek Województwa Łódzkiego, Grzegorz Schreiber.

W wydarzeniu udział wziął Wicewojewoda Łódzki, Jarosław Brózda, który w swoim przemówieniu podkreślił wagę służby żołnierzy Batalionu Kawalerii Powietrznej dla bezpieczeństwa całego kraju. Wyróżnił ich odwagę, poświęcenie i gotowość do działania w obronie Ojczyzny:

Dzisiaj jest dzień szczególny, dzień najważniejszy dla każdego żołnierza, bo przysięga się tylko raz w życiu, a ta przysięga jest do końca życia. Przysięga to powinność i służba, powinność, aby bronić społeczeństwa, narodu, życia, i służba, czyli stanie na straży, bycie zawsze w gotowości. Jesteście dzisiaj żołnierzami. Dołączacie do chlubnej tradycji wojska polskiego.”

Głos zabrał również obecny na uroczystości Poseł na Sejm RP, Piotr Polak. W swoim przemówieniu szczególną uwagę zwrócił na poczucie bezpieczeństwa, jakie zapewniają nam żołnierze Wojska Polskiego:

Dla nas, mieszkańców, obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, największą radością, dumą i zaszczytem jest to, że patrząc na Was, na żołnierzy Wojska Polskiego, możemy powiedzieć, że Polska dzisiaj jest bezpieczna, że Polska jutro też będzie bezpieczna, bo to bezpieczeństwo to wartość bezcenna. To wartość, którą należy szanować, o którą należy dbać, o którą należy się troszczyć”.

Wśród zaproszonych na uroczystość gości znaleźli się również przedstawiciele lokalnych władz: Małgorzata Komajda – Starosta Powiatu Poddębickiego, Józef Kaczmarek – Burmistrz Miasta Uniejów, Tomasz Wójcik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Uniejowie, Robert Palka – Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Uniejowie, a także przedstawiciele środowisk wojskowych i kombatantów oraz przedstawiciele służb mundurowych.

W imieniu żołnierzy, którzy składali uroczystą przysięgę, głos zabrał szer. Marcel Pintara:

Kiedy miesiąc temu przekraczaliśmy bramę jednostki wojskowej, byliśmy pełni obaw. Wielu z nas zastanawiało się, czy sprostamy wysokim wymaganiom, jakie brygada stawia kandydatom na żołnierzy. Nasza determinacja sprawiła, że stoimy dziś tu przed Państwem, w Uniejowie, podczas najważniejszej uroczystości w życiu żołnierza. Przysięga wojskowa to wyraz naszego patriotyzmu, wartości, którym jesteśmy wierni, napełniają nas dumą, a dzisiejsza ceremonia jest dla nas zwieńczeniem naszego wysiłku i wytrwałości.

obrazek

Uroczysta przysięga wojskowa w Uniejowie była także okazją do wyróżnienia listem gratulacyjnym żołnierzy, którzy wykazali się szczególnym zaangażowaniem i uzyskaniem bardzo dobrych wyników w wykonywaniu zadań służbowych.

Na zakończenie uroczystości odegrana została pieśń reprezentacyjna Wojska Polskiego, odbyła się też defilada pododdziałów uczestniczących w uroczystości.

Po części oficjalnej żołnierze i ich rodziny, zaproszeni goście oraz mieszkańcy Uniejowa mogli obejrzeć sprzęt i wyposażenie wojskowe.

 


25 Brygada Kawalerii Powietrznej im. Księcia Józefa Poniatowskiego stacjonuje w Tomaszowie Mazowieckim, Nowym Glinniku i Leźnicy Wielkiej. Brygada liczy ok. 3,5 tys. żołnierzy i jest związkiem taktycznym przeznaczonym do prowadzenia działań powietrzno-szturmowych i desantowo-szturmowych.

1 Batalion Kawalerii Powietrznej jest oddziałem i jako najbardziej manewrowa część Wojsk Aeromobilnych jest przeznaczona do prowadzenia walki z powietrza i na lądzie we wszystkich rodzajach działań bojowych w ramach wspierania operacji lądowych zmierzających do opanowania ważnych obiektów przeciwnika, dezorganizacji ruchu odwodów, niszczenia stanowisk dowodzenia oraz elementów logistycznych przeciwnika. (źródło: https://www.wojsko-polskie.pl/25bkpow/jednostki-podlegle/).

A.Ol.

 

źródło: Gmina Uniejów

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ