Ważne zmiany dla właścicieli pojazdów.

0
47
views

Od 1 styczna 2024 roku zniesiony zostaje obowiązek zgłoszenia nabycia pojazdu i zostaje on zastąpiony obowiązkiem złożenia wniosku o rejestrację pojazdu.

Zgodnie z nowymi przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym, właściciel pojazdu na złożenie wniosku o jego rejestrację będzie miał 30 dni od dnia:

-nabycia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

-dopuszczenia do obrotu przez organ Krajowej Administracji Skarbowej  pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej,

-sprowadzenia pojazdu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

W przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie obrotu pojazdami termin do złożenia wniosku o rejestrację pojazdu został wydłużony do 90 dni.

Niedochowanie tego terminu oznacza konsekwencje finansowe- nowelizacja przepisów wprowadza sztywne wysokości kar pieniężnych.

500 zł dla właściciela pojazdu, który w terminie 30 dni nie złożył wniosku o rejestrację pojazdu,

1000 zł jeżeli wniosek o rejestrację pojazdu nie został złożony w terminie 90 dni dotyczy to przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami

1000 zł w przypadku niezłożenia wniosku o rejestrację pojazdu w terminie 180 dni od dnia nabycia pojazdu ( w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność  gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami –2000 zł).

Bez zmian pozostaje obowiązek zawiadomienia o zbyciu pojazdu.

W tym przypadku ustawodawca również wprowadził stałą kwotę kary pieniężnej:

250 zł dla dotychczasowego właściciela pojazdu, który nie zawiadomi o zbyciu pojazdu w terminie 30 dni (zgłoszenie zbycia pojazdu przez jednego ze współwłaścicieli, wypełnia jednocześnie obowiązek wszystkich właścicieli)

Właściciele pojazdu są zwolnieni z obowiązku złożenia wniosku o rejestrację pojazdu wyłącznie w przypadku;

-gdy przed upływem terminu na wykonanie obowiązku rejestracji pojazdu zostanie wydane zaświadczenie o demontażu pojazdu,

-gdy właściciel pojazdu nabytego na terytorium RP dokona zbycia tego pojazdu przed upływem terminu na złożenie wniosku o rejestrację pojazdu.

źródło: poddebicki.pl

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ