Wakacyjna promocja zawodu policjanta w Uniejowie

0
69
views

Piękna pogoda, wodne atrakcje , tłumy ludzi i …policjanci. Już po raz trzeci poddębiccy oraz łódzcy funkcjonariusze połączyli siły aby promować swój zawód oraz dzielić się z najmłodszymi wiedzą o bezpiecznym, letnim wypoczynku.

To już kolejne wspólne działania mundurowych na terenie obiektu termalnego w Uniejowie, tym razem odbyły się w letnim plenerze w piątkowe południe, 16 sierpnia 2019 roku. Lokalizacja policyjnego namiotu zachęcała aby osoby wypoczywające w tym rejonie udały się właśnie w jego kierunku. Rodzice, młodzież, dzieci oraz seniorzy – na niebieskim stoisku każdy znalazł coś dla siebie.
W spotkaniu z gośćmi uniejowskich term uczestniczyli policjanci z Zespołów Kadr i Szkolenia z Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach  oraz Komendy Miejskiej Policji w Łodzi,  którzy informowali młodzież i dorosłych o  możliwości podjęcia służby w Policji oraz zasadach doboru. Podkreślali, że specyfika zawodu wymaga  odpowiedzialności, wytrwałości oraz gotowości na różnorakie wyzwania. Funkcjonariusze obdarowali dzieci i młodzież elementami odblaskowymi i upominkami, natomiast seniorzy mieli możliwość poznać dzielnicowego  oraz porozmawiać  o założeniach aplikacji „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” „Dzielnicowy Bliżej Nas” oraz „Moja Komenda”. Policjant pierwszego kontaktu informował także o metodzie oszustwa na wnuczka oraz akcji „Seniorze nie daj się oszukać”.
Długi weekend, słoneczna  pogoda i zbliżający się koniec wakacji sprawił, że tłumy ludzi odwiedziły uniejowskie termy oraz policyjne stoisko promujące zawód policjanta.  Poziom zadowolenia gości niebieskiego namiotu,  mundurowi „mierzyli” uśmiechem i dobrym humorem  wczasowiczów, a tych nie zabrakło przez cały dzień.
st.sierż.Sylwia Kaźmierczak, tel. 695-406-267

 

RZYPOMINAMY!

Procedura rekrutacji do służby w Policji ma charakter ciągły i konkursowy. Oznacza to, że dokumenty są przyjmowane przez cały rok, natomiast charakter konkursowy wynika z faktu, iż w trakcie postępowania kandydat uzyskuje z czterech etapów (test wiedzy, ocena sprawności fizycznej, test psychologiczny oraz rozmowa kwalifikacyjna) określoną ilość punktów. Im więcej punktów zdobędzie kandydat, tym wyżej znajduje się na liście rankingowej po zakończeniu całej procedury. Wszelkich informacji dotyczących naboru do Policji udziela Wydział Kadr, Szkolenia i Kontroli Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach, tel. 43 678-94-48 a także Sekcja Doboru i Rezerwy Kadrowej Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, tel.:  42 665-13-69,  42 665-13-65, 42 665-30-16.

 

KANDYDAT DO SŁUŻBY W POLICJI POWINIEN:

 

– posiadać obywatelstwo polskie,
– posiadać nieposzlakowaną opinię,
– być nie skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
– korzystać z pełni praw publicznych,
– posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
– posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
– dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
– osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej (potwierdzonym właściwym wpisem w książeczce wojskowej).

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ MOŻNA ZNALEŹĆ:

• na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi  http://www.lodzka.policja.gov.pl/

• na stronie internetowej Komendy Głównej Policji  http://praca.policja.pl/pwp/rekrutacja

 

DOKUMENTY DO SŁUŻBY W POLICJI MOŻNA SKŁADAĆ

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH 9.00-15.00

W KOMENDZIE WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W ŁODZI

Z ZASTRZEŻENIEM, ŻE W DNIACH

24 GRUDNIA (WIGILIA) ORAZ 31 GRUDNIA (SYLWESTER)

DOKUMENTY NIE SĄ PRZYJMOWANE.

 

 

 

 

  • Policjanci z Poddębic oraz KMP w Łodzi promują pod namiotem w Uniejowie na terenie obiektu termalnego zawód policjanta. Do stoiska ustawiła się kolejka ludzi.Policjant wyszedł do zainteresowanych, rozdaje ulotki.
  • Policjanci z Poddębic oraz KMP w Łodzi promują pod namiotem w Uniejowie na terenie obiektu termalnego zawód policjanta. Do stoiska ustawiła się kolejka ludzi.Policjant wyszedł do zainteresowanych, rozdaje ulotki.
  • Policjanci z Poddębic oraz KMP w Łodzi promują pod namiotem w Uniejowie na terenie obiektu termalnego zawód policjanta. Do stoiska ustawiła się kolejka ludzi.Policjant wyszedł do zainteresowanych, rozdaje ulotki.
  • Policjanci z Poddębic oraz KMP w Łodzi promują pod namiotem w Uniejowie na terenie obiektu termalnego zawód policjanta. Do stoiska ustawiła się kolejka ludzi.
  • Policjanci z Poddębic oraz KMP w Łodzi promują pod namiotem w Uniejowie na terenie obiektu termalnego zawód policjanta. Do stoiska ustawiła się kolejka ludzi.Policjant wyszedł do zainteresowanych, rozdaje ulotki.
  • Policjanci z Poddębic oraz KMP w Łodzi promują pod namiotem w Uniejowie na terenie obiektu termalnego zawód policjanta. Do stoiska ustawiła się kolejka ludzi.

źródło: poddebice.policja.gov.pl

 

 

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ