Uroczystości z udziałem polskich delegacji z okazji Dnia Polsko-Węgierskiego w Mórahalom

0
19
views

Na zaproszenie naszego miasta partnerskiego na Węgrzech, zwycięzcy turnieju szachowego dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Uniejów i delegacja Urzędu Miasta w Uniejowie wzięli udział w obchodach Dnia Polsko-Węgierskiego w Mórahalom w celu podtrzymywanie tradycji oraz przyjaźni polsko-węgierskiej.

W godzinach porannych 19 maja, w katolickiej Szkole Podstawowej w Mórahalom rozegrano Zawody Szachowe o Puchar Wojtyły, w których wzięli udział uczniowie węgierskich szkół diecezjalnych i polskich szkół partnerskich – z Uniejowa i Baligrodu.

W turnieju z gminy Uniejów zagrali: Wojciech Antoniak, który zajął zaszczytne drugie miejsce, otrzymał puchar i srebrny medal oraz Tadeusz Dałek, Cyprian Sadłecki, Igor Bernardziak, Marcel Bernardziak i Stanisław Charuba. Gratulujemy!

W godzinach popołudniowych odbyły się natomiast uroczystości związane z poświęceniem relikwii w kościele i odsłonięciem pamiątkowej tablicy. Zainaugurowane zostały odprawioną dwujęzyczną mszą świętą, podczas której poświęcono tarczę herbową, dawny dar dziękczynny Polaków internowanych do Mórahalom, która została umieszczona z powrotem w kościele. Jest to ryngraf wojskowy z wizerunkiem Matki Boskiej przekazany przez rodzinę polskiego żołnierza.

– „W czasie II wojny światowej religijni Polacy umocowali obrazy Maryi do swoich maszyn wojennych i pojazdów, ufając w jej wspaniałą moc. Zgodnie z umowami międzynarodowymi rozbrojono polskie jednostki wojskowe rozmieszczone na Węgrzech, a żołnierze zdjęli święte obrazy i zatrzymali je przy sobie. Marjan Wrona, który przebywał po wojnie w Mórahalom, umieścił Maryję w ozdobie w kształcie sztyletu, ozdobioną guzikami przedstawiającymi Orła Białego z polskim symbolem narodowym. Ten prezent dziękczynny, przeznaczony dla miejscowych, został później umieszczony w kościele w Mórahalom. Jednak w wyniku remontu obiektu został usunięty z kościoła, a później zwrócono go synowi Marjana Wrony. Relikwia została zwrócona przez rodzinę mieszkańcom Mórahalom” – usłyszeliśmy podczas nabożeństwa.

Po mszy świętej uczestnicy wysłuchali koncertu w wykonaniu lokalnej orkiestry dętej, po którym nastąpił przemarsz do dawnych koszar i odsłonięcie dwujęzycznej tablicy upamiętniającej żołnierzy polskich internowanych tu w 1939 roku i miejscowej społeczności, która im pomogła.

W wydarzeniu uczestniczyli m.in.: Konsul Ambasady Polski w Budapeszcie – Andrzej Kalinowski, Burmistrz Mórahalom – Zoltán Nógrádi, a także członkowie polskiej społeczności w Szeged, Uniejowa i Baligrodu, którzy umieścili wieńce i kwiaty przy tablicy pamiątkowej. Burmistrz Zoltán Nógrádi odnośnie przyjaźni polsko-węgierskiej podkreślił, że bycie bratem to przeznaczenie, obowiązek i misja jednocześnie. Dodał, że naszym zadaniem jest utrzymanie relacji braterskiej, cokolwiek myślimy w tej chwili o polityce i jej interesach. Konsul Honorowy RP z Szeged – Karol Biernacki powiedział „Polacy i Węgrzy doskonale wiedzą, co znaczy pamięć w życiu narodu, bo Polacy nie zostaliby jako państwo i jako naród, gdyby nie zaszczepili szacunku do historii w następnych pokoleniach. Dodał, to samo dotyczy Węgrów. Choć w życiu politycznym są pewne różnice zdań, to pozostał dawny szacunek i sympatia do siebie nawzajem i nie ma takiej siły, która mogłaby wbić klin pomiędzy te dwa narody”.

Kolejnego dnia 20 maja uczestnicy mieli okazję skorzystać z atrakcji Mórahalom – kompleksu basenów Spa Szent Erzsébet Mórahalmi – dzieci były zachwycone oraz zwiedzić i poznać historię oddalonej o 25 kilometrów miejscowości Segedyn.

Fundacja im. Wacława Felczaka pokryła koszty pobytu uczestników i programu obozu, natomiast koszt przejazdu został sfinansowany przez Urząd Miasta w Uniejowie.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym (w szczególności Mikó Valer i Zsolt Berta) za ciepłe przyjęcie, troskę i opiekę podczas pobytu delegacji z gminy Uniejów w Mórahalom.

(MP)

arch. UM Uniejów/SP w Uniejowie/Móra-Net Televízió

 

Plany Czepowa na rozbudowę placu zabaw

Sołtys Czepowa – Stanisław Pietrzak był jednym z dziewięciu sołtysów, który zgłosił pomysł do tegorocznej edycji programu „Sołectwo na Plus” prowadzonej przez Urząd Marszałkowski w Łodzi.

Po wstępnej weryfikacji zgłoszonych projektów, pomysł Czepowa znalazł się na liście rezerwowej. Oznacza to,  że miejscowość  nie otrzyma dofinansowania z puli podstawowej, ale może zdarzyć się tak, że otrzyma dofinansowanie na późniejszym etapie, jeżeli lepiej oceniony projekt nie zostanie zrealizowany lub udostępnione zostaną dodatkowe środki finansowe.

Mocno kibicujemy mieszkańcom Czepowa, żeby tak się stało, ponieważ w planach jest powiększenie istniejącego placu zabaw o nowe elementy. Według wstępnego założenia elementy placu zabaw wybierze Rada Sołecka tak, aby dodatkowe urządzenia służyły dzieciom  i młodzieży szkolnej.

Plac zabaw usytuowany jest przy strażnicy OSP dlatego swoją pomoc przy realizacji projektu również miejscowi druhowie ochotnicy oraz mieszkańcy miejscowości. Zobowiązali się przygotować teren pod urządzenie placu zabaw oraz w przypadku jego realizacji późniejsze obsianie go trawą.

Mieszkańcy Czepowa od lat chętnie włączają się w inicjatywy lokalne, dlatego mocno trzymamy kciuki, aby udało się im zrealizować kolejny plan na wymarzone miejsce wypoczynku, gdzie będą mogli spotykać się z dziećmi i aktywnie spędzać wolny czas.

 

Nasi harcerze na INTERCAMP

INTERCAMP to 4-dniowy międzynarodowy zlot skautowy, który odbywa się co roku w różnych krajach Europy w weekend Zielonych Świątek. Zwykle udział w nim bierze około 3 tys. skautów i skautek z Holandii, Francji, Belgii, Niemiec, Czech, Polski, USA, Kanady, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii oraz gościnnie m.in. z Norwegii czy Finlandii. To zlot, który odbywa się już od ponad 50 lat.

W tym roku INTERCAMP odbędzie się w Vogelsang w Parku Narodowym Eifel w Nadrenii Północnej-Westfalii w Niemczech, w dniach 26-29.05. 2023 r.

obrazek

Harcerze z 8 Specjalnościowej Drużyny Harcerskiej im. Mikołaja Kopernika z Wielenina podjęli wyzwanie i wzięli udział w eliminacjach. Udało się dostać do reprezentacji Polski. Grupa 13 harcerzy i dwóch opiekunów pojedzie na zlot do Niemiec, gdzie będą mogli zobaczyć, jak wygląda skauting w innych krajach, nawiązać międzynarodowe przyjaźnie, ale także spróbować lokalnych przysmaków i poznać kulturę innych krajów. Wyjazd jest w trakcie przygotowań. Życzymy powodzenia i czekamy na relację, czuwaj!

MK

 

Sołectwo Rożniatów Kolonia chce ogrodzić plac zabaw

Samorząd województwa w 2023 roku przeznaczył na rozwój wsi w Łódzkiem poprzez tzw. małe granty sołeckie rekordowe 8 milionów złotych. Oznacza to, że w 8. edycji programu „Sołectwo na plus” wsie mogą zdobyć dotacje wynoszące do 12 tysięcy złotych.

W ramach konkursu od 2017 r. w całej Polsce powstało wiele nowych placów zabaw, boisk, siłowni plenerowych czy altan do spotkań mieszkańców. Cały szereg świetlic wiejskich wyposażony został w nowe sprzęty i akcesoria.

W minionych latach z grantów korzystały też sołectwa mieszczące się w gminie Uniejów. Przykładowo, sołectwo Rożniatów Kolonia ze środków pozyskanych w 2020 r. miało możliwość stworzenia miejsca zabaw dla najmłodszych mieszkańców wsi.

W trosce o bezpieczeństwo dzieci, sołtys Rożniatowa Kolonii, Wiesław Pawłowski, w tym roku złożył kolejny wniosek o dofinansowanie, uwzględniając w nim wykonanie pełnego ogrodzenia placu zabaw, a także zakup i montaż dodatkowych jego elementów. Działania te przyczyniłyby się do poprawienia infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości.

Ocena merytoryczna wniosku dokonana przez Komisję Konkursową pozwoliła na umieszczenie go na liście rezerwowej ustalonej przez Zarząd Województwa Łódzkiego. Projekty, które znalazły się na takowej liście, będą miały szansę otrzymać dotację w przypadku rezygnacji ze złożenia wniosku na projekt, który znalazł się na liście rankingowej.

Jeśli mieszkańcom Rożniatowa-Kolonii dopisze szczęście, a bardzo liczymy, że tak właśnie będzie, wszyscy (przy wsparciu strażaków z OSP Rożniatów oraz rady sołeckej) włączą się w prace związane z realizacją projektu.

A.Ol.

źródło: Gmina Uniejów

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ